Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Стратегія ― це ідеологія нашого розвитку, траєкторія руху від сьогодні до майбутнього. Тому кроки мають бути чітко визначеними, а зусилля об’єднаними

2 травня 2020, 13:39
Наталія ПАВЛИШИН, Центр комунікацій Львівської політехніки

Минув рік, як у Львівській політехніці затвердили стратегічний план розвитку до 2025 р., який передбачає реалізування низки проєктів, завдань та заходів, а також створення середовища, яке б мотивувало  студентів, викладачів, науковців та усіх інших працівників. Про важливі кроки та передумови виконання цієї стратегії розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Лілія Жук.

Ліліє Володимирівно, чи актуально в час вимушеного переходу на дистанційне навчання, говорити про виконання стратегії?

― Це запитання для мене спочатку теж було дискусійним… Відповідь для себе знайшла після перегляду інтерв’ю одного з провідних експертів у сфері підвищення ефективності ведення бізнесу, який наголошує, що будь-який виклик необхідно сприймати не лише як проблему, ― але як можливість. Зараз ми отримали нагоду подивитися на все по-іншому, створити те, чого не було раніше і вдосконалити те, з чим вже працюємо. Тож дотримання стратегічного плану особливо важливе зараз, коли практично увесь університет зорієнтований на дистанційну роботу. Маємо навіть прописану одну з головних умов досягнення поставленої мети ― дотримання обраної стратегії, незважаючи на загрози та спокусливі можливості.

Яка роль стратегічного плану розвитку для університету?

― Стратегія ― надзвичайно важливий управлінський інструмент, який дає можливість університету адаптуватися до умов середовища, відповідати на нові виклики і бути конкурентоспроможним. А це зараз особливо актуально для Львівської політехніки.

Наша стратегічна мета ― стати найкращим університетом України за міжнародними і національними рейтингами. Аби її досягнути, маємо реалізувати п’ять стратегічних цілей та чимало завдань. Перша серед цілей ― залучити талановиту молодь, мотивовану до навчання в університеті. Крім того, ― створити середовище, сприятливе для навчання, праці та розвитку особистості. Та ще інші цілі. Формуючи цей стратегічний план, ми передовсім акцентували увагу на тому, щоб цілі були досяжними та враховували можливості Львівської політехніки.

Однак створення стратегії ― це лише частина справи.  Надзвичайно багато залежить від того, як вибудувати систему досягнення цілей та виконання задекларованих завдань. Необхідною передумовою, без якої неможливе досягнення поставлених цілей є й те, що підтримувати стратегію повинні працівники всіх підрозділів.

Також дуже важливо довести до відома працівників критерії оцінювання результативності роботи та розуміння доцільності вибору цих критеріїв. Адже усі критерії, які використовуються в наших університетських методиках оцінювання безпосередньо пов’язані з методиками міжнародних та національних рейтингів.

Виконання нашого стратегічного плану розвитку передбачає можливість відображення вже досягнутих результатів: усі ми можемо відстежувати динаміку реалізування поставлених завдань на сайті Львівської політехніки.

Які умови для реалізування цієї стратегії повинні бути виконані?

Великою мірою це залежить від середовища, яке формуємо, і морально-психологічного клімату, і, звичайно, корпоративної культури ― взаємин між викладачами, студентами, працівниками. Погодьтеся, що дуже важливо, ― як, на якому рівні викладач провів заняття. Адже від цього залежить, чи захоче студент відвідати це заняття наступного разу і чи загалом буде вмотивований навчатись в університеті.

Важливо, наскільки вичерпну і кваліфіковану відповідь студент отримав в деканаті.  Адже таким чином теж формується загальна думка про університет і його середовище.

Важливо, наскільки ввічливо зустрінуть нас у будь-якому загальноуніверситетському підрозділі,  і чи консультація буде фаховою й наданою вчасно. Адже з цими емоціями працівник піде до студентів чи у свій колектив, й від цього залежить його вмотивованість чи, навпаки, небажання працювати. Це все взаємопов’язано і впливає не лише на корпоративну культуру, а й на виконання стратегії.

Реалізування стратегічного плану залежить від керівників інститутів, кафедр, підрозділів чи все ж від кожного працівника?

― Звичайно, роль керівника підрозділу – роль лідера –  важко переоцінити. Саме він «задає тон» усім процесам,  визначає  «атмосферу» підрозділу…  

Однак самотужки, без злагодженої роботи колективу керівник не спроможний досягти успіху. Тому важлива скоординованість, командна робота. А це можливо лише тоді, коли працівники відчувають себе причетними до виконання завдань, які стоять перед підрозділом.

Складовою стратегії розвитку університету є корпоративні цінності. І ми повинні розуміти, що це не лише декларації, це повинно бути втілено в життя. І над цим ми теж маємо працювати спільно, кожного дня, створюючи особливу атмосферу в університеті. Не слід думати, що стратегія ― це лише певні показники, які покроково потрібно досягати. Стратегія ― це ідеологія нашого розвитку, траєкторія руху від сьогодні до майбутнього. Тому кроки мають бути чітко визначеними, а зусилля об’єднаними.

Які практичні передумови реалізування запланованого в стратегії в сучасних умовах?

― Дуже важливим інструментом управління є практика онлайн-зустрічей із завідувачами кафедр і обговорення питань організування роботи за сучасних обставин. Зрештою, якби не склалася ситуація із вимушеним переходом на дистанційне навчання, то не було б такої форми спілкування. Це хороший формат взаємодії і реалізування тих завдань, які стоять перед університетом. Сподіваюся, що цю практику ми розвиватимемо й надалі, щоб вибудувати постійний конструктивний діалог.

Зараз ми бачимо, наскільки багато всього потрібно удосконалювати в різних напрямах діяльності. Цей виклик, який постав перед нами, продемонстрував, що мусимо змінювати свій звичний устрій та підходи до роботи.

Який вплив на розвиток університету має бачення викладачів і студентів?

― Є багато хороших ініціатив, які свідчать, що завідувачі та працівники не є байдужими до того, що відбувається в Політехніці. Звичайно, ми можемо мати загальне бачення університету, але реалізування завдань і наповнення їх конкретними кроками залежить від завідувачів кафедр, викладачів, які є безпосередніми учасниками навчального і наукового процесів.

Щодо студентів, то в нас є дуже багато можливостей для того, щоб вони себе реалізовували і формували середовище університету. Молодь завжди творить особливу атмосферу і дає поштовх до розвитку, знаходить незвичне бачення різних питань та оригінальне їх вирішення.

Зрештою, виконання цього стратегічного плану розвитку допоможе нам усім стати кращими, зрозуміти, що імідж нашого університету залежить від кожного студента, викладача, працівника. Дуже хотілося б, щоб ми мали спільне переконання, що маємо чимало причин для гордості, ― адже належимо до спільноти Львівської політехніки.