Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Позиція МОН щодо удосконалення механізму формування переліку та функціонування редакцій наукових фахових видань

7 вересня 2020, 15:16
За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України сформулювало позицію щодо удосконалення механізму формування переліку наукових фахових видань. Зокрема, розроблено проєкт наказу МОН «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32». Порівняльна таблиця до проєкту наказу розміщена на сайті Міністерства.

Наукові фахові видання, що включені до вказаного Переліку, застосовуються, зокрема, для офіційного визнання наукових публікацій, у тому числі щодо оприлюднення основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань.

В актуальному Переліку наразі розміщено 99 наукових видань, що включені до категорії «А» (ці видання входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection), та 1018 наукових видань, включених до категорії «Б».

Слід зазначити про незначну кількість видань у категорії «А», в яких оприлюднюються наукові праці в галузях знань: «Освіта/Педагогіка», «Гуманітарні науки», «Архітектура та будівництво», «Аграрні науки та продовольство», «Ветеринарна медицина», «Транспорт», «Міжнародні відносини», та про відсутність у галузях знань: «Культура та мистецтво», «Богослов’я», «Журналістика», «Право», «Соціальна робота», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека» «Публічне управління та адміністрування».

Схожа проблема є й у видань, які віднесені до категорії «Б». Так, у Переліку присутні лише по два видання у галузях мистецтвознавства та архітектури та по одному виданню у галузях культурології та соціальних комунікацій.

За результатами проведеного Міністерством моніторингу встановлено, що ключовою проблемою є неспроможність засновником (співзасновниками) наукового фахового видання сформувати редакційну колегію, у складі якої має бути не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 вказаного Порядку.

Як альтернатива публікацій вчених у виданнях, які включені до баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, в наказі запропоновано зараховувати монографію чи розділи монографій, які видані міжнародними видавництвами зі списку SENSE. Одначе після ретельного вивчення списку видавництв WASS-SENSE book publishers ranking list 2017 (до якого востаннє вносили нові дані у 2017 році), з урахуванням відсутності на вебсайті SENSE інформації про процедуру включення/виключення та періоду перебування міжнародних видань у цьому списку, МОН дійшло висновку, що для виконання вищезазначених вимог необхідно вносити зміни до чинної правової бази.

Міністерство освіти і науки України пропонує інститутам громадянського суспільства, науковим установам, закладам освіти, окремим науковцям та експертам долучитися до громадського обговорення проєкту наказу МОН «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року № 32». Зауваження та пропозиції потрібно надсилати до 16 вересня 2020 року на електронну адресу golubev@mon.gov.ua.