Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Парламент прийняв у цілому проєкт до закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

7 вересня 2020, 12:07
За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

Верховна Рада України 3 вересня 2020 року прийняла в цілому проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо уточнення деяких положень)».

Законопроєктом запропоновано усунути неузгодженості з чинним Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Так, у новому Законі:

  • уточнено визначення понять «докторант», «молодий вчений», «вчена рада», «наукове відрядження»;
  • удосконалено порядок обрання дійсних членів національних академій наук, заміщення вакантних посад наукових працівників;
  • уточнено положення щодо здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти;
  • визначено розмір посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня 2020 року (вводиться в дію з 1 січня 2023 року) тощо.

Новий Закон дасть змогу підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.