Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Оприлюднено академічний рейтинг «Топ-200 Україна 2020»: Львівська політехніка входить до першої п’ятірки

6 липня 2020, 10:52
За матеріалами сайту «ЄвроОсвіта»

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентувала чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».

Під час складання цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8–10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18–20 травня 2006 року).

Базові принципи визначення рейтингів університетів України

  • Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовували тільки відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.
  • Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів. З цією метою їхню роботу сукупно оцінювали на ширшій базі показників порівняно з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховано за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними.
 №  Показник Вага показника Оцінювання виду діяльності
1 QS World University Rankings 0.135 Академічна діяльність
2 Scopus 0.135 Науково-видавнича діяльність
3 Webometrics 0.135 Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів
4 Участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу 0.135 Міжнародна діяльність
5 Google Scholar Citations 0.135 Цитованість наукових праць вчених університету
6 UniRank 0.10 Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників
7 Результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 (за сумою балів) 0.065 Якість підготовки
8 Стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених 0.065 Навчально-наукова робота
9 Кількість отриманих патентів вченими університету в 2019р. 0.065 Винахідницька діяльність
10 Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2019 році 0.03 Привабливість університету для абітурієнтів
  • Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлено вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Для кожного закладу вищої освіти було розраховано середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій. Результуючий рейтинг вишу визначено як зворотну величину до Індексу університету.

Отож, за підсумками рейтингування до першої п’ятірки чотирнадцятого академічного рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020» увійшли такі університети:

  1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (загальний рейтинг – 3,75);
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3,81);
  3. Сумський державний університет (7,89);
  4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (8,00);
  5. Національний університет «Львівська політехніка» (14,46).