Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Найважливіше про вступну кампанію 2020 року у Львівській політехніці

2 червня 2020, 15:21
Наталія ПАВЛИШИН, Центр комунікацій Львівської політехніки

Вступна кампанія 2020 року, з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації в Україні, буде дещо інша за всі попередні. Відповідні зміни Міністерство освіти і науки внесло до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

У наказі Міністерства освіти і науки України № 591 від 4 травня 2020 року зазначено, що всі дати проведення вступної кампанії в цьому році зміщено на місяць. Тож для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись із 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування ― до вечора 31 серпня.

Зміни стосуються і подачі документів ― усе відбуватиметься в дистанційному режимі. Оригінали необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення можна буде (за бажанням) здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені Правилами прийому на навчання до Університету. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників ― для неповнолітніх вступників) укладатимуть впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Подані оригінали документів зберігатимуть у закладі вищої освіти впродовж усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до Єдиної бази (ЄДЕБО).

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

― У Львівській політехніці маємо давно випрацюваний механізм дистанційного прийому документів через особисті електронні кабінети. Єдине, що цьогоріч розширимо цю роботу і залучимо більше фахівців. ― наголосив відповідальний секретар Приймальної комісії Львівської політехніки Михайло Гончар. ― Перелік документів, які необхідно подати залишається незмінним: документ про отриману попередню освіту (для випускників шкіл ― це атестат (свідоцтво) про здобуття повної загальної середньої освіти, для випускників коледжів ― диплом молодшого спеціаліста, для вступників у магістратуру ― диплом бакалавра, або ж магістра чи спеціаліста, копія паспорта чи ID-картки і витяг із реєстру, ідентифікаційний код, для військовозобов’язаних ― приписне свідоцтво (чи військовий білет), а для пільговиків ― документи, що підтверджують пільгу.

Надалі працюватиме Освітній центр «Крим ― Україна». Це забезпечить можливість вступу молоді, яка проживає на тимчасово окупованій території Криму, до вищих навчальних закладів материкової частини України.

Серед запитань, які найчастіше виникають у вступників ― чи можна вступити за державним замовленням на базі молодшого спеціаліста?

Лише на спеціальності, де передбачена скорочена форма навчання ― три роки. Вступники вступають на перший курс і навчаються на бакалавраті три роки. У нашому університеті таку можливість надають у інститутах: ІКНІ, ІГДГ, ІНЕМ, ІЕСК ІІМТ, ІХХТ, ІБІС,― зазначив Михайло Федорович.

Що ж до вступу в магістратуру, то на базі диплому бакалавра (спеціаліста чи магістра) можна вступити на будь яку спеціальність, передбачену правилами прийому на навчання до Університету, склавши при цьому  єдиний вступний іспит з іноземної мови. Спеціальності, де потрібно складати  фаховий вступний іспит з спеціальності та вступний іспит іноземної мови в Університеті ― це спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» в Інституті права, психології та інноваційної освіти.  Вступники, що претендують на навчання на базі диплому спеціаліста чи магістра виключно за кошти фізичних чи юридичних осіб, можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у Політехніці (окрім спеціальності «Право».)

Пільги при вступі в магістратуру на державну форму навчання не враховуються для кого. Усі категорії пільговиків вступають на загальних засадах, а лише після цього маємо право просити для них в міністерстві бюджетні місця. До прикладу, в цьому навчальному році додаткові державні місця отримали безпосередні учасники АТО, інваліди І-ІІ групи і діти-сироти. Щодо здачі вступних іспитів в магістратуру, в Університеті замість ЄВІ чи ЄФВВ, то таку можливість мають лише військовослужбовці, які звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня цього року та ще дві категорії осіб, котрі не можуть взяти участь у іспитах через захворювання або потребують створення для них особливих умов.