Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

МОН пропонує для обговорення проєкт наказу «Про затвердження умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році»

17 вересня 2020, 16:16
За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році». Проєкт розроблено на виконання законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

Проєкт акта спрямований на створення нормативної основи для прийому на навчання до закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за ступенем молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії для забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти усіх форми власності та сфер управління.

Основні зміни

Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcять надсилати у формі порівняльної таблиці до 30 вересня 2020 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua (відповідальна особа – Анжеліка Кернична, державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих).