Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання», випуск 91, 2020

26 червня 2020, 10:22
Сайт «Наукові журнали та конференції» Львівської політехніки

Вийшло чергове число міжвідомчого науково-технічного збірника наукових праць «Геодезія, картографія і аерофотознімання», випуск 91, 2020.

У збірнику публікують статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

Журнал із 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.

Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Випуск 91, 2020