Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Проєкти молодих вчених Політехніки, пропоновані до ІІ етапу Конкурсу наукових робіт та науково-технічних розробок

9 вересня 2019, 16:08
Галина Лазько

Проєкти, пропоновані до проходження другого етапу Конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Відповідно до рішення Науково-технічної ради Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 9/1 від 05.09.2019) до другого етапу конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, пропонованих до виконання з 2020 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, допущено 17 проєктів (подано за прізвищами керівників в алфавітному порядку):

 1. Вегера Павло Іванович, канд. техн. наук, наукова робота «Залишкова несуча здатність залізобетонних згинаних елементів, що отримали пошкодження за дії навантаження».
 2. Гнатів Зоряна Ярославівна,канд. техн. наук, науково-технічна (експериментальна) розробка «Розроблення енергоощадної технології виготовлення альтернативних видів палива з рослинної сировини».
 3. Гунька Володимир Мирославович, канд. техн. наук, наукова робота «Розроблення основ технології хімічного модифікування гудронів та бітумів формальдегідом».
 4. Джуман Богдан Богданович, канд. техн. наук, науково-технічна (експериментальна) розробка «Побудова та використання інтерактивної карти іоносфери».
 5. Жаровська Ірина Мирославівна, д-р юрид. наук, проф. (співкерівник проекту: Личенко Ірина Олександрівна, д-р юрид. наук, проф.), наукова робота «Правове регулювання статусу дітей в умовах глобальних викликів сучасності».
 6. Козак Христина Романівна, канд. техн. наук, науково-технічна (експериментальна) розробка  «Розроблення новітньої технології енергозабезпечення будівель з інтегруванням геліосистем у світлопрозорі фасади».
 7. Костів Ірина Світозарівна, канд. техн. наук, науково-технічна (експериментальна) розробка «Розробка теоретичних і практичних основ для створення технології одержання алкілциклогексенкарбонових сполук з різноманітними експлуатаційними можливостями».
 8. Лесько Наталія Володимирівна, д-р юрид. наук (співкерівник проекту: Хомишин Ірина Юріївна, д-р юрид. наук, доц.), наукова робота  «Правові засади захисту дітей від булінгу в освітньому середовищі»
 9. Личенко Ірина Олександрівна, д-р юрид. наук, проф. (співкерівник проекту: Жаровська Ірина Мирославівна, д-р юрид. наук, проф.) наукова робота «Профілактика правопорушень у сфері власності: сучасний погляд на теоретичні та практичні аспекти реалізації».
 10. Максимюк Тарас Андрійович, канд. техн. наук, наукова робота «Розроблення новітньої децентралізованої мережі мобільного зв’язку на основі блокчейн-архітектури та штучного інтелекту для впровадження технологій 5G/6G в Україні».
 11. Масюк Андрій Сергійович, канд. техн. наук, наукова робота «Розроблення наповнених полімер-неорганічних систем з прогнозованими властивостями».
 12. Семків Ігор Володимирович, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, наукова робота «Ефективні напівпровідникові матеріали для тонкоплівкових газових сенсорів».
 13. Созанський Мартин Андрійович, канд. хім. наук, наукова робота «Отримання плівкових напівпровідникових твердих розчинів методом хімічного осадження».
 14. Сухацький Юрій Вікторович, канд. техн. наук, наукова робота «Засади гнучких гібридних технологій очищення рідкофазних і газових викидів від шкідливих речовин на основі кавітаційних процесів».
 15. Фігурка Наталія Володимирівна, канд. хім. наук, науково-технічна (експериментальна) розробка «Створення дисперсних полімерних гідрогелевих систем пролонгованої доставки для профілактики залізодефіциту у тварин».
 16. Шпотюк Михайло Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, наукова робота «Термохімічна наноструктурна модифікація халькогенідних і оксидних сенсорних матеріалів»
 17. Яремчук Ірина Ярославівна, д-р техн. наук, доц. (співкерівник проекту: Лесюк Ростислав Ігорович, науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки іматематики ім. Я.С. Підстригача НАН України), наукова робота «Наноструктуровані інтерфейси на основі нетоксичних матеріалів для прикладних застосувань».

У приєднаних файлах подано інформацію до кожного проєкту.

Приєднані файлиРозмір
inf_vegera.pdf202.89 KB
inf_gnativ.pdf179.7 KB
inf_gunka.pdf226.81 KB
inf_dzhuman.pdf407.47 KB
inf_zharovska.pdf241.9 KB
inf_kozak.pdf174.84 KB
inf_kostiv.pdf317.26 KB
inf_lesko.pdf230.46 KB
inf_lychenko.pdf214.63 KB
inf_maksymyuk.pdf223.37 KB
inf_masyuk.pdf182.26 KB
inf_semkiv.pdf210.47 KB
inf_sozanskyy.pdf201.96 KB
inf_suhackyy.pdf214.66 KB
inf_figurka.pdf186.3 KB
inf_shpotyuk.pdf197.39 KB
inf_yaremchuk.pdf219.72 KB