Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Представники Університету взяли участь у парламентських слуханнях «Збалансований розвиток людського капіталу»

18 квітня 2019, 12:53
Уляна Садова, НДЦ «Демос» Львівської політехніки

10 квітня 2019 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки». До участі у слуханнях було запрошено керівництво Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, інших органів виконавчої влади різного рівня, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, роботодавців, представників громадських організацій, наукових установ, закладів освіти, а також експертів, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників. Загалом в роботі засідання прийняло участь близько 800 осіб.

Роботу Парламентських слухань розпочала перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона ознайомила з регламентом засідання і запросила до виступу із основною доповіддю Міністра освіти і науки України Лілію Гриневич. Зі співдоповіддю виступив перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова виклала погляд науковців на реформування освітньої галузі і розвиток людського потенціалу країни.

З трибуни Парламентських слухань виступили також представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, Міністр культури України Євген Нищук, голова Профспілки працівників освіти і науки України Ольга Чабан, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, голова Комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець та інші поважні особи.

У роботі Парламентських слухань взяли участь і представники Національного університету «Львівська політехніка» на чолі з проректором з наукової роботи професором Наталією Чухрай. Учасники слухань із великим зацікавленням сприйняли виступ професора Львівської політехніки, керівника Науково-дослідного центру соціальної й демографічної політики та управління «Демос», д.е.н. Уляни Садової, яка презентувала спільних досліджень на тему «Людський капітал і українська міграція у викликах сучасних трансформацій».

Акцентуючи увагу на зростаючій академічній мобільності українців, Уляна Ярославівна наголосила на великих ризиках втрати людського капіталу, які пов’язані з відсутністю у держави ефективних механізмів протидії трудовій міграції. На тлі вичерпання резервів «експортування» робочої сили, наголосила доповідач, Україна не запропонувала такої міграційної політики, яка б стала основою загальної політики зростання, стимулювання й оптимізації економіки у довгостроковій перспективі (як це пробує робити Польща). Навівши результати порівняльного аналізу міждержавної освітньої міграції в Україні та інших країнах, доповідач поінформувала присутніх про перші кроки реалізації у Львівській області проекту регіонального розвитку, пов’язаного зі створенням системи моніторингу кар’єри випускників ВНЗ і ПТНЗ регіону, ідею якого вартувало б поширити і в інших областях України (проект втілюється у життя за секторальної підтримки ЄС). Рекомендації щодо поширення зазначеного досвіду передано у секретаріат Верховної Ради України.

Із заключним словом на Парламентських слуханнях виступив перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, який пообіцяв, що Комітет відпрацює всі зауваження і рекомендації, які прозвучали в ході Парламентських слухань, і Верховна Рада затвердить їх позитивним голосуванням.

Закриваючи засідання, заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд наголосила на важливості проведеної дискусії і необхідності більше часу відводити на виступи представників з народу, а не влади.

За підсумками парламентських слухань згідно з підготовленим Комітетом з питань науки і освіти проектом резолюції було вироблено конкретні рекомендації Верховній Раді, Кабінету Міністрів, профільним міністерствам, силовим структурам, НАН України, місцевій владі і керівникам навчальних закладів у сфері дошкільної, повної загальної середньої та вищої освіти, а також освіти дорослих і позашкільної освіти.

Докладніше про парламентські слухання «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні»