Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Побачив світ підручник Перович Л.М., Перович І.Л. Сай В.М. «Кадастр територій»

4 вересня 2019, 11:56
Кафедра КДТ Львівської політехніки

Побачив світ підручник «Кадастр територій» авторства працівників кафедри кадастру територій:

  • д.т.н., проф. Перовича Л.М.;
  • д.т.н., проф. Перовича І.Л.;
  • к.т.н., доц. Сай В.М.

У підручнику розглянуто сучасний стан ведення кадастру територій, правового режиму використання земель, новітні підходи до кадастрового зонування території, побудови кадастрових мереж, а також реєстрації землі та нерухомого майна.

Призначений для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», також буде корисний для спеціалістів землеустрою, землеоцінкових робіт та інших галузей народного господарства.

Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка».

Колектив кафедри КДТ вітає авторів!