Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Львівська політехніка – один із лідерів публікаційної активності серед університетів України за 2013–2017 роки

27 червня 2019, 14:32
За матеріалами сайту «Дзеркало тижня»

Публікація результатів досліджень у рецензованих виданнях є дуже важливим показником діяльности наукового колективу. Використання кількісних наукометричних показників для оцінки дослідницької діяльности закладів давно стало поширеним (насамперед у природничих науках) явищем.

У «Дзеркалі тижня» провели дослідження публікаційної активности установ України за допомогою бази Scopus. Пошук було проведено в лютому 2019 року (база щодня оновлюється), враховано всі типи документів за 2013–2017 рр. Попередньо було встановлено ідентифікатори установ України, для яких створено профіль у Scopus. Загалом перевірено актуальність і визначено відомче підпорядкування для 350 ідентифікаторів установ у Scopus.

Результати показують, що працівники установ Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України продукують найбільшу кількість вітчизняних наукових публікацій. З 2013 року працівники установ МОН публікують за рік більше статей, ніж працівники НАН.

Серед закладів вищої освіти та наукових установ, підпорядкованих МОН, найбільшу продуктивність за кількістю публікацій у 2013–2017 рр. мають такі виші:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (4949);
  2. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2469);
  3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2426);
  4. Національний університет «Львівська політехніка» (2184);
  5. Львівський національний університет імені Івана Франка (1648).

Окрім кількости публікацій, цікаво дізнатися, як їх цитували колеги, чи були роботи актуальними для наукової спільноти і чи вплинули на розвиток подальших досліджень. Оскільки традиції наукового цитування в різних наукових дисциплінах істотно різняться, автори дослідження використали кількість публікацій, які потрапили до 10% найбільш цитованих публікацій, і показник зваженого за галуззю знань впливу цитувань (Field-Weighted Citation Impact).

У підсумку виявилося, що найбільше високоцитованих публікацій написано під афіліацією парасолькового профіля Національної академії наук України (584), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (276), Національного університету «Львівська політехніка» (83) та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (83).