Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Кафедра ЕОМ рекомендувала професора Анатолія Мельника на посаду завідувача

17 квітня 2019, 17:19
Кафедра ЕОМ Львівської політехніки

Днями відбулось засідання трудового колективу кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка», на розгляд якого було винесене одне, але важливе питання – обговорення кандидатур та рекомендація Вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» щодо обрання на посаду завідувача кафедри ЕОМ на наступні 5 років.

Трудовий колектив кафедри, що у 2018/2019 навчальному році відзначає 55-ти річчя із дня заснування та є однією із найстаріших кафедр комп’ютерного спрямування у вишах України, практично одностайно підтримав кандидатуру чинного завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук Анатолія Мельника, за якого віддали голоси 39 з 41 присутніх.

Голосуванню передували звіт, обговорення програм кандидатів та відповіді на запитання. Так, на початку засідання директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики і метрології Микола Микийчук представив двох кандидатів, – професора, д.т.н. Мельника Анатолія Олексійовича та професора, д.т.н. Кочана Романа Володимировича, після чого надав обом кандидатам можливість відзвітувати про пророблену роботу та презентувати програму розвитку кафедри. Не обійшлося і без гострих запитань та відповідей.

У підсумку переконливішим виявився чинний завідувач кафедри Анатолій Мельник, за якого віддали голоси 39 присутніх. Водночас, за Романа Кочана було віддано 1 голос та один бюлетень виявився недійсним.

Зазначимо, що А.О. Мельник є визнаним експертом у галузі комп’ютерної інженерії, зокрема з 2016 року є головою науково-методичної комісії з комп’ютерної інженерії Міністерства освіти і науки України, розробник стандартів вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань «Інформаційні технології» для першого бакалаврського рівня та другого магістерського рівня. Задіяний в редколегіях наукових видань «Системи автоматизованого проектування», «Технічні вісті», «International Journal of Computing», «Комп’ютерні системи та компоненти», «Автоматизація, вимірювання та керування», «Проблеми інформаційних технологій», «Адаптивні системи автоматичного управління», «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», «Системи автоматизованого проектування».

У 2012 – 2019 роках працював у складі програмних комітетів понад 20 міжнародних конференцій, матеріали 4-х з яких входять до науковометричних баз Scopus та Web of Science. Як головний редактор забезпечив створення та щорічне формування і видання двох випусків наукового англомовного журналу «Advances in Cyber-Physical Systems», а в статусі відповідального редактора забезпечує щорічне формування та видання наукового збірника університету «Комп’ютерні системи та мережі».

За звітний період з 2012 по 2018 рік опублікував 7 монографій, 6 статей в наукових журналах, внесених до науковометричних баз Scopus та Web of Science, 13 статей англійською мовою в наукових журналах, внесених до інших міжнародних баз, 36 статей в наукових журналах з переліку ВАК України, отримав 12 патентів на винаходи, виступив з доповідями на 25 міжнародних та вітчизняних конференціях.

Також Мельник Анатолій Олексійович керував виконанням наукового проекту ДБ/КІБЕР «Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем»,(2015–2017), у 2015–2018 роках взяв активну участь у виконанні міжнародного наукового проекту NESUS (Network for Sustainable Ultrascale Computing), IC1305 в межах міждержавної програми Європейської кооперації в науці і технологіях COST (European Cooperation in Science and Technology).

Зазначимо, що засідання відбувалось у повній відповідності до Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університет «Львівська політехніка», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» та Закону України «Про вищу освіту».