Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Акцент на перспективи: на засіданні Вченої ради Університету презентували Стратегічний план розвитку Політехніки

3 квітня 2019, 14:19
Анастасія Степаняк (Мозгова), тижневик «Аудиторія»

Стратегічний план розвитку Політехніки до 2025 року та покращення висвітлення її діяльності в інтернеті стали основними темами засідання Вченої ради 26 березня. Також говорили про наукову періодику університету та майбутні вибори ректора, обирали нового завідувача кафедри АІП (ІНПП) і, звичайно, нагороджували.

З нагоди 70-річчя завідувача кафедри загальної фізики Івана Лопатинського нагородили медаллю імені Юрія Рудавського. Професор кафедри геодезії Ігор Тревого до свого 80-літнього ювілею отримав від університету традиційний цінний подарунок – наручний годинник. Окрім цього, нагородили студентів-призерів Всеукраїнських олімпіад, а також вручили свідоцтва про надання вчених звань науково-педагогічним працівникам Політехніки – університет збагатився на чотирьох кандидатів наук, трьох докторів наук та одного професора.

Першою і найважливішою заслуханою темою стало представлення Стратегічного плану розвитку Політехніки до 2025 року, яке здійснив в.о. ректора університету Юрій Бобало. За його словами, необхідність формування цієї стратегії спричиняють умови жорсткої конкуренції, у яких нині перебуває університет, і яка посилюється з кожним роком: це стосується боротьби за вступників, за здобуття ґрантів і за отримання замовлень на наукову продукцію від підприємств та фірм. Згідно зі згаданою стратегією, Політехніку майбутнього характеризуватимуть талановиті здобувачі вищої освіти, якісне викладання, академічна свобода та багато інших показників. Отож, аби досягти цього, університет має на меті реалізувати п’ять стратегічних цілей, перша з яких – залучити талановиту молодь, вмотивовану до навчання, що передбачає поступове підвищення прохідного бала при вступі із врахуванням спеціальностей, але не менше, ніж 130 балів за усіма спеціальностями. Доповідач наголосив, що аналіз результатів вступної кампанії у 2018 році показав: таке підвищення є цілком можливе. Ціль № 2 – створення середовища, сприятливого для навчання, праці та розвитку особистості, що приваблюватиме вступників, зокрема іноземних, забезпечуватиме високу якість освітніх послуг та здійснення наукових досліджень високого рівня. Третьою стратегічною ціллю є розвиток персоналу, тобто покращення якісного складу працівників усіх категорій, збільшення частки молодих учених у складі науково-педагогічних та наукових працівників. За словами Юрія Бобала, ця ціль є визначальна в реалізуванні стратегії. Вихід на перше місце серед українських університетів за обсягом виконаних міжнародних ґрантів – четверта «сходинка» стратегії розвитку Політехніки. Стратегічна ціль № 5 – підвищити рівень присутності університету в глобальному інформаційному просторі.

Саме в контексті цього питання Вчена рада заслухала доповідь проректора Дмитра Федасюка, котрий озвучив потенційні шляхи покращення висвітлення діяльності Політехніки в інтернеті. Отож, Вчена рада ухвалила створення нового структурного підрозділу – Центру комунікації, який координуватиме роботу щодо висвітлення діяльності Політехніки в інтернеті та позиціонування університету у міжнародному освітньому просторі. До підрозділу увійдуть прес-центр, навчально-практичний центр медійних технологій, тижневик «Аудиторія», лабораторія подання новин на офіційний сайт університету та в соціальні мережі, лабораторія формування спадщини університету в інтернеті.

– Питання висвітлення діяльності університету в інформаційному просторі інтернет є надзвичайно актуальне, оскільки це визначає рейтинг закладу вищої освіти, що, відповідно, впливає й на конкурентоспроможність університету, вступну кампанію тощо, – наголосив Дмитро Васильович.

Також проректор повідомив, що триває робота над розробкою нової версії сайту Політехніки, яку планують запустити вже в грудні цього року.

Кандидатуру Надії Бортник Вчена рада затвердила на посаду завідувача кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології. Окрім цього, ухвалили рішення висунути роботу Ярослава Гніліцького, асистента кафедри фотоніки, на здобуття премії Верховної ради України для молодих вчених.

Очільниця науково-дослідної частини університету Лілія Жук доповіла Вченій раді про наукові періодичні видання Політехніки. Зокрема, зазначила, що нині в університеті таких налічується 35: 17 тематичних серій Вісника, 15 наукових журналів і 3 міжвідомчі науково-технічні збірники. Лідерами за кількістю виданих наукових журналів є ІХХТ – 3, ІГСН та ІЕСК – по 2. До слова, ІГСН, ІХХТ та ІКНІ мають винятково наукові журнали, що видають англійською або змішаними мовами, а ІБІД та ІТРЕ, навпаки, видають лише тематичні серії Вісника. Станом на сьогодні до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of science зараховано три наукові журнали Львівської політехніки, а саме «Хімія і хімічні технології» (ІХХТ), який входить до обох згаданих баз, «Геодинаміка» (ІГДГ; Web of science) і «Математичне моделювання та інформаційні технології» (ІМФН; Scopus). Ще 14 наукових видань технічного й гуманітарного напрямів індексує міжнародна база даних Index Copernicus.

– Кількість наукових журналів є показником рівня розвиненості наукової інфраструктури, а їхня якість – візитівкою університету для сторонніх авторів та міжнародних компаній, які здійснюють наукометричний аналіз видань, – наголосила Лілія Жук.

Але не все так чудово. За словами доповідачки, на сайтах абсолютної більшості наукових видань Політехніки не вказано обов’язкової інформації – терміни прийому статей до редакції, дату виходу видання, у деяких тематичних серіях Вісника відсутня основна інформація, а є лише архів номерів, відсутній веб-сайт видання, не оновлюється інформація в розділі «інструкції для авторів». Серед проблем також затримка подання рукописів видань до редакції. Через це, за словами доповідачки, станом на березень 2019 року всі наукові видання нашого університету зараховано до категорії «В» переліку наукових фахових видань України. Важливо розуміти, що видання цієї категорії, які впродовж двох років не отримають права надання категорії «Б» чи «А», відраховуватимуть з переліку без права поновлення. Через це Вчена рада зобов’язала редакторів редакційних колегій впорядкувати наукові періодичні видання відповідно до вимог Порядку формування наукових видань України і підготувати необхідні документи для зарахування у категорію «А» або «Б». Редакції трьох журналів уже готують відповідні документи для надання «Б»-категорії, ще три видання можуть претендувати на перехід до категорії «А».

Окрім цього, на засіданні стало відомо про зміни щодо процедури виборів ректора, призначених на 18 червня. Попередні рази очільника обирала конференція Трудового колективу, цьогоріч – весь колектив Політехніки. Голосуватимуть усі науково-педагогічні працівники – близько трьох тисяч осіб, приблизно чотири сотні представників допоміжних структур університету, а також шістсот студентів. Голосування відбуватиметься на чотирьох виборчих дільницях. До слова, Юрій Бобало офіційно заявив, що хоче брати участь у виборах.