Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

У Науково-дослідному центрі «Демос» Університету обговорили питання демовідтворення і ринку соціальних послуг

26 грудня 2017, 12:59
НДЦ «Демос» Львівської політехніки

15 грудня 2017 року в Науково-дослідному центрі соціальної й демографічної політики та управління «Демос» Національного університету «Львівська політехніка» відбувся черговий науково-методичний семінар на тему «Демовідтворення і ринок соціальних послуг: до питань глютенозумовленого оздоровлення нації», в роботі якого взяли участь представники вищшівської та академічної освіти і науки, студентська молодь, інші запрошені.

Роботу семінару розпочала його постійний промоутер та модератор, д.е.н., професор Національного університету «Львівська політехніка» Уляна Садова. Зупинившись на підсумках діяльності НДЦ «Демос» у поточному році, вона звернула увагу присутніх на соціальні показники щойно прийнятого в Україні державного бюджету, наголосила на гострій потребі перепису населення й моделювання демографічних процесів у регіонах, вказала на новітні фактори й особливості розвитку ринку соціальних послуг, накреслила вектори науково-просвітницької діяльності НДЦ «Демос» на майбутнє.

Далі слово було надано випускниці Львівської політехніки, представниці львівської наукової школи регіональних досліджень соціальної сфери Людмилі Ковальчук (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»). Виголошена доповідь на тему «Сучасні уявлення про проблему целіакії і методи її розв’язання в Україні: економічний аспект» дала підстави не просто для численних запитань з боку учасників семінару, але й стала предметом живої і плідної дискусії.

Доповідь викликала жвавий інтерес. У процесі її обговорення було висловлено думки щодо проблемних моментів, з якими стикаються особи з целіакією, говорилось про оптимальний розподіл суб’єктів соціальної сфери. Професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» д.е.н. Л.І. Гальків звернула увагу на роль аналізу можливих причини зростання чисельності захворювання та наявних методик розрахунку економічних наслідків та втрат людського потенціалу. В результаті дискусії було вказано на доцільність проведення спеціального обстеження осіб з целіакією та глютеновою непереносимістю у Львівській області, рекомендовано підготувати й подати у органи державної влади та місцевого самоврядування рекомендації щодо мінімізації негативних наслідків соціалізації такого населення та його інклюзію у всі сфери суспільного життя.

Органічним продовженням розгляду тематики впливу факторів здоров’я населення на стан та структуру демовідтворювання стала доповідь Ігоря Бараняка, аспіранта ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», на тему «Тенденції розвитку демопроцесів як основа демографічного прогнозування». Доповідач окреслив основні складові моделі демографічного прогнозування, які використовують для розрахунку прогнозної кількості населення, виділив основні фактори-стабілізатори та дестабілізатори ситуації.

У процесі обговорення результатів аналізу та прогнозу соціально-демографічних процесів, факторів їхньої детермінації значну увагу було приділено проблемам, які блокують якість сучасного соціально-демографічного прогнозування, – відсутності перепису населення, неповноті обліку інформації.

Завершився семінар розгорнутим обміном думками експертів.

Докладніше – у статті «Демовідтворення і ринок соціальних послуг»