Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Національний університет «Львівська політехніка» і концерн «Електрон»: нові горизонти співпраці

1 грудня 2017, 13:45
Ігор Галущак, прес-служба Львівської політехніки

Незалежне акціонерне товариство ПрАТ «Концерн-Електрон» та Національний університет «Львівська політехніка» плідно співпрацюють починаючи з 1994 року. Саме тоді було вирішено провести експеримент із підготовки необхідних фахівців на базі Університету й тодішнього галузевого Львівського технікуму радіоелектроніки, що належав підприємству (нині це Технологічний коледж).

З того часу Львівська політехніка була й залишається надійним партнером «Електрону» та головною кузнею високоосвічених кадрів для концерну. Тож постійний член Наглядової ради Університету й голова правління ВАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес далебі не є в ній «весільним генералом». Адже абсолютна більшість топ-менеджменту, інженерів, конструкторів, фахівців та керівників науково-виробничих і промислових підрозділів підприємства пишаються своїми політехнічними дипломами. Загалом же за понад півстоліття діяльності підприємства саме цими фахівцями реалізовано багато спільних наукових і виробничих проектів у галузі цивільної та військової радіоелектронної техніки, авіації та космонавтики, не кажучи вже про побутову електроніку й техніку.

Нова ж угода про подальшу співпрацю терміном до 2021 року стала логічним продовженням об’єднання кадрового та науково-методичного потенціалу вищого навчального закладу і досвіду виробничників. Зазначимо, що в межах партнерства концерн передав Університету для освітянських потреб свій цілісний майновий комплекс та матеріально технічну базу (навчальні корпуси й адміністративно-господарські споруди на вулиці Генерала Чупринки), а також приміщення гуртожитку на Городоцькій.

Тож спільне використання навчально-методичної, лабораторної та виробничої бази Університету й концерну має на меті залучення провідних фахівців з виробництва у навчально-педагогічну діяльність, проведення наукових досліджень та розробок, апробацію і впровадження їх у виробництво, а також розвиток матеріально-технічної бази (забезпечення новим обладнанням, апаратурою та обчислювальною технікою тощо), а також підготовку та перепідготовку фахівців на замовлення «Електрону». Водночас із низкою підприємств концерну уклали угоди про навчально-виробничу практику й підготовку фахівців середньої ланки Екологічний коледж та вже згадуваний Технологічний коледж Львівської політехніки.

Звісно, головним пріоритетом залишається співпраця в науково-дослідницькій сфері. Адже в складі концерну успішно діє Науково-виробниче підприємство «Карат» – провідна вітчизняна організація з матеріалознавства, де функціонує єдиний в Україні комплекс із виробництва нано-гетеро-структур. Сукупність технологічних можливостей нового комплексу дає змогу розв’язувати складні науково-технічні завдання й виготовляти різноманітні за своїми характеристиками матеріали, що є базовими для мікро- та наноелектроніки.

Здобутки «Карату» насамперед пов’язані з тим, що тут давно та успішно функціонує філія кафедри напівпровідникової електроніки Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. Вона веде навчально-дослідницьку та прикладну роботу у напрямах напівпровідникової мікроелектроніки, фізики твердого тіла та твердотільних приладних структур. Студенти ж старших курсів та аспіранти, що спеціалізуються в галузі радіоелектронного матеріалознавства, нині мають змогу виконувати свої лабораторні, курсові, дипломні та дисертаційні роботи на унікальному обладнанні підприємства.

Натомість спеціалістів і науковців «Карату», а серед них 7 докторів та 17 кандидатів наук, постійно залучають до навчально-педагогічної діяльності Університету. Вони, зокрема, готують наукові та інженерно-дослідницькі кадри в галузі мікро- та наноелектроніки, викладають студентам і аспірантам теоретичні курси зі спеціальних дисциплін, керують студентською науково-дослідною роботою, проводять лабораторні заняття, є керівниками виконанням дипломних та дисертаційних робіт. Студенти ж старших курсів не лише активно займаються у наукових лабораторіях, але й беруть участь у державних та міжнародних науково-технічних конференціях, багато з них здобули призові місця на олімпіадах, конкурсах тощо.

Зазначимо, що філія кафедри на «Караті» успішно співпрацює із зарубіжними науковими центрами Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії, Японії, Китаю, Швейцарії, Великої Британії в межах програм співробітництва за міждержавними угодами про науково-технічну співпрацю. Співробітниками кафедри, студентами й аспірантами за участю науковців НВП «Карат» вже виконано кілька десятків науково-дослідних проектів, значною частину – міжнародних, а саме – із двома німецькими університетами – Гамбурзьким та Кельнським університетом прикладних наук, Варшавським Інститутом технології електронних матеріалів, Інститутом технічної фізики і матеріалознавства в Будапешті та Віденським технічним університетом.

Сьогодні «Електрон» і Львівська політехніка плідно співпрацюють і в інших галузях. Йдеться про розробку військової апаратури та систем спецпризначення, електротранспорту, автомобілебудування тощо. Особливо ж вдячні в концерні науковцям Львівської політехніки за їхню активну участь у створенні першого в Україні електробуса марки «Електрон». Вони також безпосередньо причетні до спільної розробки електромоторів, зокрема мотор-колеса, мультиплексних САN-систем керування периферійними та тяговими частинами електротранспорту, які виготовляє концерн. У перспективі – застосування у виробництві електротранспорту захищеної патентом інноваційної розробки Львівської політехніки – акумуляторів, створених на основі конденсаторних батарей надвисокої ємності як екологічно чистого джерела енергоживлення електроприводів транспортних засобів.