Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем»

27 грудня 2016, 10:51
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

Нижче можна ознайомитися з експертним висновком акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05050105 «Інженерія логістичних систем».

Голова експертної комісії — Дащенко Олександр Федорович - директор Інституту машинобудування Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, м. Одеса.

Експерт —Данильченко Юрій Михайлович - завідувач кафедри прикладної механіки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, м. Київ.

Перевірці підлягала достовірність документів, поданих до Міністерства освіти і науки України, в частині кадрового забезпечення, організаційного та навчально-методичного забезпечення, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення та якості підготовки випускників.