Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Двом представникам Університету присуджено премії Президента України для молодих учених

21 листопада 2016, 15:51
За матеріалами інтернет-представництва Президента України

Відповідно до Указу Президента України № 509/2016 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року» від 17 листопада 2016 року, на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки премії Президента України для молодих вчених 2016 року присуджено:

  • за роботу «Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації» – Небесному Роману Володимировичу, кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету «Львівська політехніка»;
  • за роботу «Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови» – Лозинській Ользі Володимирівні, кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка»