Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України: соціологи Політехніки провели гендерний аудит

5 жовтня 2015, 11:22
Тетяна Онучко, аспірантка кафедри соціології та соціальної роботи ІГСН

Від серпня по жовтень 2015 р. кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» проводила гендерний аудит у ВНЗ у межах всеукраїнського проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», який фінансує Фонд локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні. До проекту долучились 15 вищих навчальних закладів із 10-ти регіонів України.

Головна ціль проекту – сприяти досягненню гендерної рівності та реалізації гендерночутливих підходів в українських вишах. Очікується, що поширення практики проведення гендерного аудиту приверне увагу до питання гендерної рівності в університетах та буде мотивувати адміністрацію до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яка дозволяє повноцінно самореалізуватись кожній особистості у ВНЗ, незалежно від статі.

Актуальність проекту визначена тим, що, незважаючи на державні програми щодо забезпечення гендерної рівності, в Україні спостерігається дефіцит ініціатив, які реально тому сприяють. Має місце нестача практичних інструментів, які б допомагали виявити слабкі сторони у досягненні рівності жінок і чоловіків безпосередньо в навчальному чи робочому колективі, та, відповідно, ускладнюється перспектива виправлення ситуації на краще. А потребі окреслення власної гендерної політики ледь не у кожному окремому ВНЗ наразі не надається належної уваги. Водночас, демократичне середовище університетів апріорі передбачає більшу відкритість до впровадження будь-яких прогресивних підходів, зокрема – у сфері рівності жінок і чоловіків. Мало того, сьогоднішні студенти, які вчаться у гендерночутливому закладі, завтра зможуть імплементувати підходи гендерної рівності на своїх робочих місцях.

Від реалізації проекту загалом та проведення процедури гендерного аудиту зокрема у висліді матимуть переваги не лише співробітники та студенти вишу, а й адміністрація. Бо якість роботи та навчання у гендерночутливому університеті, як доводить практика, значно покращуються. По-своєму суспільство, у якому чоловіки і жінки мають рівні шанси у навчанні, науковій діяльності та у сфері прийняття рішень, успішно розвивається та процвітає.

Для мережі осередків гендерної освіти робота з проведення гендерного аудиту – це справа, яка розпочалася вже більше року. Впродовж цього часу у партнерстві з представництвом фонду імені Фрідріха Еберта в Україні було розроблено та апробовано методику гендерного аудиту у вищих навчальних закладах. Наразі ж мова йде про системну та масштабну діяльність, результати якої буде представлено на всеукраїнському рівні за участі широкого кола зацікавлених осіб.

ВНЗ – учасники проекту:

 • Запорізький національний університет;
 • Луцький педагогічний коледж;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка;
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
 • Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка;
 • Національний гірничий університет;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Сумський державний університет.

Довідка. Процедура гендерного аудиту є інструментом і процесом, який базується на методології участі та націленій на організацію навчання щодо гендерної чутливості як на індивідуальному рівні, так і на рівні адміністрації установи. Гендерний аудит за суттю є «соціальним аудитом», і належить до категорії «перевірок якості», що відрізняє його від традиційних «фінансових аудитів». Аудит створює передумови для ідентифікації ключових прогалин і проблем, рекомендує шляхи їх вирішення, пропонуючи можливі поліпшення і нововведення. Гендерний аудит є можливістю продемонструвати кращі практики з досягнення гендерної рівності. Гендерний аудит підвищує колективний потенціал організації та дає можливість визначити сильні і слабкі сторони у провадженні гендерної рівності. Він контролює і оцінює прогрес, досягнутий в гендерній проблематиці, допомагає організувати ініціативи, спрямовані на досягнення гендерної рівності, реалізує навчання колективу з гендерних питань через роботу у команді та обмін інформацією. Важливою складовою гендерного аудиту є розробка рекомендацій за його результатами, перелік яких відповідає специфіці втілення гендерних підходів в університетському середовищі.