Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Науково-дослідна лабораторія керування електроприводами та автоматизованими промисловими установками

д-р техн. наук, проф. Лозинський Орест Юліанович
д-р техн. наук, проф.. Паранчук Ярослав Степанович
д-р техн. наук, проф. Куцик Андрій Степанович
д-р техн. наук, проф. Щур Ігор Зенонович
Номер(и) телефону: 
+38 (032) 258-24-68
E-mail: 
olozynsky [at] polynet.Iviv.ua
yparanchuk [at] yahoo.com
kutsyk [at] polynet.Iviv.ua
ihor.z.shchur [at] lpnu.ua

Напрями науково-дослідних робіт:

  • ідентифікація технологічних стадій і оптимізація режимів плавлення в дугових печах на основі багатокритеріальних стратегій керування;
  • математичне моделювання та аналізування електромагнітних і електромеханічних процесів в електротехнічних системах;
  • дослідження електромагнітної сумісності потужних електротехнічних та електромеханічних систем і об'єктів з енергосистемою чи електромережею;
  • розроблення та дослідження автономних систем генерування електричної енергії від поновлюваних джерел вітру і сонця.