Науково-дослідна лабораторія керування електроприводами та автоматизованими промисловими установками

д-р техн. наук, проф. Лозинський Орест Юліанович
д-р техн. наук, проф.. Паранчук Ярослав Степанович
д-р техн. наук, проф. Куцик Андрій Степанович
д-р техн. наук, проф. Щур Ігор Зенонович
E-mail
olozynsky@polynet.Iviv.ua
yparanchuk@yahoo.com
kutsyk@polynet.Iviv.ua
ihor.z.shchur@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-24-68

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Ідентифікація технологічних стадій і оптимізація режимів плавлення в дугових печах на основі багатокритеріальних стратегій керування;
  • Математичне моделювання та аналізування електромагнітних і електромеханічних процесів в електротехнічних системах;
  • Дослідження електромагнітної сумісності потужних електротехнічних та електромеханічних систем і об’єктів з енергосистемою чи електромережею;
  • Розроблення та дослідження автономних систем генерування електричної енергії від поновлюваних джерел вітру і сонця.