Напрямки підготовки та спеціальності НКЦ у м. Хуст

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

6.030508 Фінанси та кредит ФКх-21(З),ФКх-31(З),ФКх-41(З) 6.030504

Економіка підприємства ЕПх-11,ЕПх-21,ЕПх-31,ЕПх-41 6.070101

Транспортні технології ТТх-11,21,31,41(З) 6.030601

Менеджмент МЕx-31,МЕx-41 6.050201

Системна інженерія СІx-21,СІx-31,СІx-41 6.060101

Будівництво БДх-11,21,31,41 6.050701

Електротехніка та електротехнології ЕТx-31,ЕТx-41

Оновлено 2 роки 9 місяців тому