Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

У межах міжнародних програм

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» у межах міжнародних програм

Назва НДР Термін виконання
Рамкова програма ЄС з наукових досліджень і інновацій «Horizon 2020»

Хаб-лабораторія Інтернету речей (каскадне фінансування в межах проекту HORSE)

Науковий керівник – д.т.н. Шаховська Н.Б.

2016-2017

Дослідження та розробка діагностики DEMO: магнітна діагностика на основі сенсорів Холла (Проект EURO-2 в межах Програми консорціуму EUROfussion)

Науковий керівник – д.т.н. Большакова І.А.

2017-2019

Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та нанотехнологія анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєво покращеною енергоефективністю. 

Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency (Acronym: IMAGE).

Львівська політехніка координатор проекту.

Науковий керівник – д.т.н. Андрущак А.С.

2018-2022

Емітери, що не містять важких металів, для джерел світла нового покоління.

Heavy metal free emitters for new-generation light sources (Acronym: MEGA).

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2019-2022
Рамкова програма ЄС FP7

Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризації парникових газів

Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А.

2010-2014

Технологічні та дизайнерські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів - PIRSES-GA-2010-269177

Координатор - Люблінська Політехніка, д.т.н. Януш Сікора.

Науковий керівник від Львівської політехніки – д.х.н. Суберляк О.В.

2011-2015

Розробка моделей мультидисциплінарних мікроелектромеханічних систем для навчального процесу

Науковий керівник – д.т.н. Лобур М.В.

2011-2015

Розвиток нової ви­робничої техно­логії для найефе­ктивні­шого і стабільні-шого викорис­тання електро-опти­чних і нелі­нійно оптич­них кристалічних матеріалів (фаза повернення)

Виконавець – д.т.н. Андрущак А.С.

2014-2015

Різно­кольорові амбіполярні про­відні полімери для одноком­понентних полі­мер­них оптоелектронних приладів

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2014-2017
Рамкова програма ЄС FP6

Розширення проекту Idealist 34 на Балканські країни та країни СНД

Науковий керівник – д.т.н. Рашкевич Ю.М.

2005-2006

Розвиток інноваційної, економічно обґрунтованої технології для виробництва негалогенних, високоефективних важко горючих поліолефінів (ФЛАРЕТПОЛ)

Науковий керівник – д.х.н. Токарев В.С.

2006-2008
Програма транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна

Розробка інноваційної моделі трансграничного використання цеолітового туфу

Науковий керівник – д.т.н. Бліхарський З.Я.

2013-2015
EUREKA

Розробка альтернативного палива та його використання в цементній промисловості – проект «AFP-CEMIND» EU 3723

Науковий керівник – д.т.н. Саницький М.А.

2007-2008
INTAS  

A Field Ionization Position Sensitive Detector for Neutral Molecular Beams

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Костробій П.П.

2005-2007

Роль турбу­лент­нос­ті та електри­чних полів у фор­муванні транс­порт­них бар’єрів і становленні поліп­шеного утримання плазми в тока­ма­ках шляхом по­рів­няння різних при­строїв

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

2006-2009

Сорбційні властивості модифікованих бентонітових глин щодо цезію та стронцію

Грант для молодих науковців. Науковий керівник – Петрова М.А.

2007-2008

Процес знешкодження низькоконцентрованих сірководневих газових викидів сорбційними матеріалами на основі модифікованих сірих язівських глин

Грант для молодих науковців. Науковий керівник – Степова К.В.

2007-2008
COPERNICUS

Центрально-європейський регіональний геодинамічний проект CERGOP

Науковий керівник – д.т.н. Заблоцький Ф.Д.

1995-1998

Нові методи дослідження теплових полів в інтегрованих схемах

Науковий керівник – д.т.н. Коваль В.О., Федасюк Д.В.

1995-1998

Центрально-європейський регіональний геодинамічний проект CERGOP-2

Науковий керівник – д.т.н. Заблоцький Ф.Д.

2003-2006

TACIS

Земельна реєстрація в Україні

Науковий керівник – д.т.н. Петрович Л.М.

1997-1999

Європейський коридор розвитку ІІІ «VIA REGIA» (ED-CIII)

Науковий керівник – к. арх., Криворучко Ю.І.

2007-2009

Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки

Науковий керівник – д.т.н. Дорожинський О.Л.

2007-2009

URBACT II

Європейська мережа міст і технологічних університетів EUniverCities

З України до складу мережі входять Національний університет «Львівська політехніка» спільно з Львівською міською радою. Участь у мережі сприятиме зміцненню співпраці між містом і університетом для стимулювання технологічних і соціальних ініціатив у контексті європейського досвіду.

2012-2013

 

Оновлено 1 рік 9 міс тому