Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

НДР у межах кафедральної тематики

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у межах кафедральної тематики (зареєстрованої в УкрІНТЕІ)

Назва НДР

Керівник

Терміни виконання

Інститут архітектури (ІАРХ)
Дослідження принципів формування української ідентичності середовища сучасними засобами архітектури і дизайну Дида Ірина Андріївна 01.16  - 12.19

Пам'ять в архітектурі і дизайні міста

Юрик Ярина Михайлівна

04.16 - 12.20

Регенерація історичних архітектурно-містобудівних комплексів

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація пам'яток архітектури

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація творів мистецтва з натурального та штучного каменю

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Перспективні напрями реконструкції масової типової житлової забудови 60-80-х років ХХ століття. Інноваційні архітектурно-конструктивні та енергоощадні вирішення будівель та споруд Гнесь Ігор Петрович 02.18 - 12.20
Розробка методологічних основ просторового підходу до обґрунтування архітектурних рішень Габрель Микола Михайлович 01.18 - 12.22
Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст Петришин Галина Петрівна 10.18 - 12.22
Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)
Розробка конструктивних рішень і дослідження монолітних, збірних і збірно-монолітних залізобетонних плит з ефективними вставками та вдосконалення методів їх розрахунку Мельник Ігор Володимирович 01.15 - 12.19
Розроблення інноваційних методів підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і вентиляції Желих Василь Михайлович 04.15 - 10.19
Ексергетичний аналіз систем кондиціювання повітря та холодопостачання Лабай Володимир Йосифович 04.15 - 10.19
Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих шпренгельних конструкцій Іваник Іван Григорович 08.17 - 08.21
Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньо напружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур Холод Петро Федорович 11.17 - 11.22
Розроблення сучасних технологій енергоефективного будівництва, бетонів та розчинів поліфункціонального призначення, ефективних теплоізоляційних, оздоблювальних, гідроізоляційних матеріалів Саницький Мирослав Андрійович 02.18 - 02.22
Зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини з напірних розподільних трубопроводів Чернюк Володимир Васильович 01.19 - 12.22
Інститут геодезії (ІГДГ)
Методи, моделі і технології моніторингу стану довкілля та окремих об'єктів засобами фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформатики Глотов Володимир Миколайович 05.18 - 12.22
Теоретичні та методичні засади створення картографічних моделей Сосса Ростислав Іванович 09.18 - 09.22
Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні Перович Лев Миколайович 01.19 - 12.23
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі Пелещишин Андрій Миколайович 01.15 - 12.19
Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки Мукан Наталія Василівна 01.15 - 11.19
Сучасні стратегії викладання іноземних мов у контексті комунікативно-спрямованої методології Байбакова Інеса Макарівна 01.15 - 11.19
Теоретичні та прикладні питання термінологічних систем Задорожний Володимир Васильович 01.15 - 11.19
Лексико-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу Гасько Олександра Лонгінівна 01.15 - 11.19
Теорія і практика розвитку освітніх систем та професійної підготовки фахівців в умовах трансформаційних суспільних процесів Мукан Наталія Василівна 01.15 - 11.19
Українська мова  та література: актуальні проблеми теорії і практики Куньч Зоряна Йосипівна 01.17 - 12.21
Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах Турчин Ярина Богданівна 01.17 - 12.21
Людські виміри сучасного соціокультурного процесу: локальний та глобальний контекст Петрушенко Віктор Леонтійович 03.17 - 12.21
Дослідницька ініціатива та практична реалізація соціально-політичних проектів щодо врегулювання соціальних проблем сучасної України Климанська Лариса Дмитрівна 06.18 - 12.22
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Ефективність енергосистем з асинхронними та асинхронізованими генераторами Покровський Костянтин Борисович 01.15 - 12.19
Математичні засади високошвидкісного комп'ютерного моделювання електромеханічних систем Мороз Володимир Іванович 02.17 - 12.19
Аналіз перенапруг в електричних мережах та режими роботи вимірних трансформаторів струму й напруги в цих умовах Журахівський Анатолій Валентинович 09.15 - 12.19
Аналіз та нормалізація процесів в електричних мережах з об'єктами розосередженого генерування і неконвенційними навантаженнями Варецький Юрій Омелянович 09.15 - 12.19
Дослідження та аналіз похибок вимірювання температури газоподібних енергоносіїв Фединець Василь Олексійович 01.18 - 12.19
Дослідження конструктивних характеристик ультразвукових витратомірів Роман Віталій Іванович 03.18 - 12.19
Дослідження і розрахунок електромеханотронного перетворювача для приводу коліс маловагових транспортних засобів Ткачук Василь Іванович 01.18 - 12.19
Математичне моделювання мікродвигунів постійного струму зі збудженням від постійних магнітів Гавдьо Ігор Романович 01.18 - 12.19
Автоматизовані системи керування схемами електропостачання Олійник Володимир Платонович 01.16 - 12.20
Моделювання розрядних характеристик забруднених ізоляційних систем Маврін Ольгерд Іванович 01.16 - 12.20
Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електричних станцій Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Математичне моделювання хвильових  процесів в трансформаторах Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Оперативне керування електричною частиною власних потреб енергоблоків ТЕС і АЕС Пришляк Ярослава Дмитрівна 03.16 - 12.20
Математичне моделювання режимів роботи системи електричних двигунів головних циркуляційних помп ядергого реактора ВВЕР-1000 атомних електричних станцій Василів Карл Миколайович 09.17 - 12.20
Підвищення ефективності спалювання твердих органічних палив Кравець Тарас Юрійович 04.18 - 12.20
Режими електротехнічних комплексів з відцентровими турбоагрегатами Лисяк Владислав Георгійович 05.17 - 12.21
Розвиток безпечних систем електропостачання напругою до 1 кВ Шелех Юрій Леонідович 05.17 - 12.21
Компенсація реактивної потужності в нелінійному вузлі навантаження системи електропостачання Амброз Василь Михайлович 01.17 - 12.21
Аналіз та синтез електромеханічних систем, які описуються цілочисельними та дробовими передавальними функціями Марущак Ярослав Юрійович 02.17 - 12.21
Моделювання та аналіз статичної стійкості електроенергетичних систем Козовий Андрій Богданович 05.17 - 12.21
Моделювання та аналіз роботи систем релейного захисту мереж 20 кВ Кідиба Віктор Павлович 06.17 - 12.21
Гармонійний склад напруг та струмів за однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю Баран Петро Михайлович 05.17 - 12.21
Експлуатація мереж з ізольованою нейтраллю Сабадаш Ігор Олександрович 05.17 - 12.21
Дослідження ефективних заходів запобігання корозійних пошкоджень парогенераторів енергоблоків АЕС Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Дослідження процесу газифікації твердого палива у суцільному шарі Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Розвиток системного підходу до синтезу та моделювання електроенергетичних об'єктів Лисяк Георгій Миколайович 02.19 - 12.23
Аналіз та синтез мехатронних систем за використання передавальних функцій дробового порядку Копчак Богдан Любомирович 03.19 - 12.23
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола (ІСТР)
Трансфер, дифузія і комерціаліація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів Князь Святослав Володимирович 01.15 - 12.19
Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності товарів Князь Святослав Володимирович 01.15 - 12.19
Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових та виробничих приміщень Васійчук Віктор Олексійович 01.17 - 12.19
Дослідження еволюції радіаційних та ростових дефектів в кристалічних структурах -елементах приладів моніторингу довкілля Качан Степан Іванович 01.17 - 12.19
Адсорбційно-іонообмінні процеси очищення стічних та шахтних вод Мальований Мирослав Степанович 01.17 - 12.19
Очищення і утилізація змішаних стічних вод та забруднених водних середовищ біологічними, реагентними, коагуляційно-флотаційними, адсорбційними та фізичними методами Мальований Мирослав Степанович 01.17 - 12.19
Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів Погребенник Володимир Дмитрович 01.17 - 12.20
Дослідження безпекових питань основних апаратів технологічної схеми одержання пероцтової кислоти Нагурський Олег Антонович 03.17 - 12.21
Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами Петрушка Ігор Михайлович 01.17 - 12.21
Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя Мокрий Володимир Іванович 01.17 - 12.21
Дослідження адсорбційно-дифузійних процесів у нерухомому шарі дисперcного матеріалу Сабадаш Віра Василівна 02.18 - 12.22
Адсорбція іонів амонію природними сорбентами із газових та рідинних середовищ Мальований Мирослав Степанович 09.18 - 12.22
Залучення хлорофілсинтезуючих мікроводоростей в природоохоронні біотехнології знешкодження парникових газів Дячок Василь Володимирович 11.18 - 12.22
Методологічний інструментарій розвитку туристичної інфраструктури та формування умов пріоритетності внутрішнього туризму Теребух Андрій Андрійович 12.17 - 12.22
Науково-теоретичні основи створення засобів для біологічної рекультивації із використанням техногенних відходів Тимчук Іван Степанович 04.19 - 12.23
Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Дослідження динамічних процесів вібраційних технологічних систем Топільницький Володимир Григорович 03.17 - 12.21
Дослідження впливу вібраційно-відцентрового зміцнення  на параметри якості та показники надійності виробів Кусий Ярослав Маркіянович 01.19 - 12.21
Оптимізація конструкції виробів і деталей технологічного оснащення з метою підвищення їх експлуатаційних властивостей Бойко Михайло Васильович 03.17 - 12.21
Оптимізація автомобільних транспортних систем та підвищення безпеки дорожнього руху Форнальчик Євген Юліанович 01.18 - 12.22
Розроблення та дослідження прогресивних технологічних методів поверхневого зміцнення деталей машин Гурей Ігор Володимирович 03.19 - 12.22
Комплексна система функціонально-орієнтованого проектування механічного оброблення  деталей з титанових та  хромонікелевих сплавів Ступницький Вадим Володимирович 03.19 - 12.22
Дослідження традиційних та розроблення новітніх ефективних методів і технологій виготовлення зубчастих коліс і передач Грицай  Ігор Євгенович 03.19 - 12.22
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Розроблення моделей, проектування та інтелектуальний аналіз інформаційних ресурсів складних еколого-економічних систем Берко Андрій Юліанович 04.15 - 12.19
Науково-освітнє соціокомунікаційне середовище великого міста: моделювання, прототипування, інформаційні технології Кунанець Наталія Едуардівна 09.16 - 09.19
Інформаційно-технологічна підтримка освітніх процесів, зорієнтованих на людей з особливими потребами Пасічник Володимир Володимирович 09.16 - 06.20
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі інтерметалічних напівпровідників Крайовський Володимир Ярославович 01.15 - 12.19
Розроблення методики геометричного синтезу просторових шарнірних механізмів для актуаторів систем мехатроніки Ключковський Сергій Миронович 01.18 - 12.19
Розвиток нормативно-технічного забезпечення системи органічного виробництва Бубела Тетяна Зіновіївна 06.16 - 12.20
Уніфікація вимог для оцінювання ризиків, що супроводжують господарську діяльність Бойко Тарас Георгійович 06.16 - 12.20
Розроблення методів та методик вимірювання температури за випроміненням Гоц Наталія Євгенівна 06.16 - 12.20
Розвиток теорії та методів побудови засобів метрологічного підтверджування аналітичних вимірювань Яцук Василь Олександрович 03.18 - 12.20
Розроблення теоретичних основ для створення кристалоотичних перетворювачів систем автоматики Степаняк Михайло Васильович 04.18 - 12.20
Автентифікація електронних пристроїв за внутрішніми електричними шумами Нємкова Олена Анатоліївна 02.18 - 12.22
Розроблення, впровадження та поліпшення системи забезпечення якості освітніх послуг Гунькало Алла Василівна 03.18 - 12.22
Вдосконалення засобів цифрової обробки інформації в системах Інтернет речей Наконечний Адріан Йосифович 04.18 - 12.22
Розроблення та удосконалення методів і засобів захисту інформації для протидії несанкціонованому доступу в інформаційно-комунікаційних мережах Дудикевич Валерій Богданович 04.19 - 05.22
Розробка та дослідження криптостійких генераторів псевдовипадкових послідовностей і генераторів пуассонівських імпульсних потоків Максимович Володимир Миколайович 01.19 - 12.23
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Геометричне моделювання у виробничих процесах та будівництві Афтаназів Іван Семенович 02.15 - 12.19
Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними, теорії функцій та функціонального аналізу, математичне моделювання процесів різної структури Нитребич Зіновій Миколайович 01.16 - 12.20
Обгрунтування та застосування обчислювальних методів для розв'язання класичних та прикладних задач Демків Ігор Іванович 07.17 - 12.21
Математичне моделювання складних систем Костробій Петро Петрович 05.18 - 12.22
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Обліково - аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства Загородній Анатолій Григорович 01.15 - 12.19
Розвиток боргового фінансування економіки України Коць Ольга Олегівна 01.17 - 12.19
Механізм оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів Кулиняк Ігор Ярославович 02.17 - 12.19
Моніторинг і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів Кулініч Тетяна Володимирівна 02.17 - 12.19
Трансформація системи управління діяльністю організації в умовах становлення інформаційного суспільства Новаківський Ігор Іванович 02.17 - 12.19
Економічний розвиток підприємства: теоретико - методологічні аспекти та інструментарій управління Чубай Володимир Миколайович 01.15 - 12.19
Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством Пилипенко Любомир Миколайович 01.15 - 12.19
Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку Яремко Ігор Йосафатович 01.15 - 12.19
Теоретико - методологічний базис розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України Височан Олег Степанович 01.15 - 12.19
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення сталого розвитку економіки в процесі науково-технічної підготовки виробництва Алєксєєв Ігор Валентинович 01.17 - 12.20
Формування системи управління діяльністю організації на засадах врахування інтересів стейкхолдерів Олексів Ігор Богданович 01.16 - 12.20
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку національного господарства та його суб'єктів в умовах дослідження моделі глобалізації Пирог Ольга Володимирівна 01.16 - 12.20
Прогнозування впливу креативної економіки на молодіжний ринок праці Космина Юрій Михайлович 02.18 - 12.20
Концептуально-методологічні засади економіки праці в умовах інтелектуального підприємництва та безпеки національної економіки Андрійчук Юлія Артурівна 02.18 - 12.20
Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції Кузьмін Олег Євгенович 04.17 - 12.21
Розвиток процесно-структурованого менеджменту в умовах транскордонного співробітництва підприємств Кузьмін Олег Євгенович 04.17 - 12.21
Формування та розвиток систем наукових досліджень у вищих навчальних закладах Жук Лілія Володимирівна 09.17 - 12.21
Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції Мельник Ольга Григорівна 01.18 - 12.22
Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів Козик Василь Васильович 04.18 - 12.22
Теоретичні та прикладні засади трансферу технологій у системах стратегічного розвитку суб'єктів господарювання Мрихіна Олександра Борисівна 04.18 - 12.22
Економічна діагностика підприємств, галузей та регіонів у процесі забезпечення їх сталого розвитку Селюченко Надія Євстахіївна 04.18 - 12.22
Формування та використання економічного потенціалу підприємств, галузей, регіону Ємельянов Олександр Юрійович 04.18 - 12.22
Інноваційна логістика в розвитку економічних систем різних інтеграційних рівнів Бочко Олена Юріївна 12.18 - 12.22
Сучасні підходи маркетингового забезпечення розвитку соціальних та економічних систем Глинський Назар Юрійович 12.18 - 12.22
Розвиток систем стрес-менеджменту в умовах активізації міжнародної співпраці Гончар Михайло Федорович 01.19 - 12.23
Розвиток промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної економічної діяльності Станасюк Наталія Степанівна 01.19 - 12.23
Розвиток краудфандингової діяльності у системі інвестування національної економіки Скибінський Олександр Станіславович 01.19 - 12.23
Розвиток науково-освітянського потенціалу в умовах міжнародного співробітництва Яструбський Михайло Ярославович 02.19 - 12.23
Інститут права та психології (ІНПП)
Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистосі в умовах євроінтеграційних процесів Козловський Юрій Михайлович 01.16 - 12.20
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава Бортник Надія Петрівна 01.16 - 12.20
Шляхи вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави Гумін Олексій Михайлович 01.17 - 12.21
Психологія національної безпеки і благополуччя особистості Варій Мирон Йосипович 11.17 - 11.22
Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення Сливка Степан Степанович 01.18 - 12.22
Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-Східної Європи Ковальчук Віталій Богданович 01.19 - 12.23
Європейський вектор розвитку української державності і права людини: історія та перспективи Макарчук Володимир Степанович 01.19 - 12.23
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Електронна будова та кінетичні коефіцієнти напівметалів, напівпровідників і діелектриків Сиротюк Степан Васильович 01.17 - 12.21
Засоби сучасних інформаційно-комп'ютерних систем аналізу та обробки біомедичних даних Кучмій Галина Любомирівна 01.19 - 12.23
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Дослідження процесів очищення стічних вод підприємств молочної галузі комбінованими методами Курилець Оксана Григорівна 03.17 - 12.19
Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікації, суміщення і переробки фунціоналізованих (ко)полімерів, полімерних (нано)композитів, гідрогелів та вироби зі спеціальними властивостями Суберляк Олег Володимирович 03.15 - 12.19
Гідродинаміка і тепломасообмін в системі "тверде тіло - газ", "тверде тіло - рідина" Атаманюк Володимир Михайлович 01.17 - 12.21
Чисельне моделювання гідромеханічних, хімічних, тепло- і масообмінних процесів Гаврилів Роман Іванович 01.17 - 12.21
Перероблення полімінеральних калійних руд Прикарпаття і відходів калійних виробництв на мінеральні добрива та інші продукти Блажівський Констянтин Іванович 06.17 - 12.21
Технологія очищення низькоконцентрованих за сульфуру(IV) оксидом газів Гелеш Андрій Богданович 06.17 - 12.21
Розроблення методів очищення грунтових вод від нафтових забруднювачів Гринишин Олег Богданович 07.18 - 12.21
Розроблення методів регенерації й утилізації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини Червінський Тарас Ігорович 03.18 - 12.22
Одержання вуглеводневих олігомерів на основі побічних продуктів нафтохімічних  виробництв Дзіняк Богдан Остапович 03.19 - 03.21
Дослідження синтезу вуглеводневих олігомерів на основі побічних продуктів нафтопереробних підприємств Кічура Дарія Богданівна 03.19 - 03.22
Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)
Управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації Ільчук Павло Григорович 03.17 - 12.19
Проблеми конкурентного розвитку національної економіки та суб'єктів господарювання Поплавська Жанна Василівна 02.16 - 12.20
Розвиток інноваційних аспектів публічно-приватного партнерства Подольчак Назар Юрійович 02.18 - 12.22
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК)
Інноваційні підходи до викладання української мови як іноземної Ключковська Ірина Михайлівна 03.18 - 03.22
Інтеграція України до глобальної міграційної системи Ключковська Ірина Михайлівна 03.18 - 03.22