Закордонні партнери

Закордонні партнери Національного університету «Львівська політехніка»

Країна, Установа-партнер Кафедри Львівської політехніки, 
які співпрацюють з установами-партнерами
   АВСТРІЯ
 Віденський технічний університет кафедра фотоніки;
 кафедра дизайну та основ архітектури
   АРГЕНТИНА
 Українське культурне товариство «Просвіта» в Аргентинській Республіці МІОК
   БІЛОРУСЬ
 Брестський державний технічний університет загальноуніверситетська угода
 Державний науковий заклад «Інститут радіобіології Національної Академії Наук  Білорусі» кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства
   БОЛГАРІЯ
 Варненський вільний університет «Черноризец Храбър» кафедра дизайну та основ архітектури
 Інститут ядерних досліджень і ядерної енергії Болгарської Академії Наук НДКІ ЕЛВІТ

 Технічний університет м. Варна

 • факультет морських наук та екології
загальноуніверситетська угода;
 •  кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування
   ЕСТОНІЯ
 Таллінський технологічний університет загальноуніверситетська угода
   ІСПАНІЯ
 Університет Мурсії загальноуніверситетська угода
   ІТАЛІЯ
 Компанія Dinamica Generale S.p.A. кафедра програмного забезпечення
   КАЗАХСТАН
 Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна загальноуніверситетська угода
 Східно-Казахстанський державний технічний університет ім. Д. Серікбаєва загальноуніверситетська угода
 Південно-Казахстанський державний технічний університет ім. М.Ауезова загальноуніверситетська угода
   КАНАДА
 Манітобський універ­си­тет, Факультет соціальної ро­бо­ти кафедра соціології та соціальної роботи
 Університет міста Вінніпег загальноуніверситетська угода
   ЛАТВІЯ
 Латвійський сільськогосподарський університет кафедра кадастру територій
 Ризький технічний університет загальноуніверситетська угода
   ЛИТВА
 Вільнюський університет ІГСН

 Каунаський технологічний університет

 • факультет хімічних технологій;
 • Центр мехатроніки
 • кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології;
 • кафедра механіки та автоматизації машинобудування
   МОЛДОВА
 Кишинівський державний педагогічний університет ім.Іона Крянге, Факультет історії і географії кафедра історії України та етнокомунікацій
   НІМЕЧЧИНА
 Вища фахова школа м. Аугсбург кафедра дизайну та основ архітектури
 Вища фахова школа Ліппе і Гюк­стер м. Лємго кафедра маркетингу та логістики
 Вища школа м. Нойбранденбург кафедра вищої геодезії та астрономії
 Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана  кафедра органічної хімії
 Західно-Саксонська вища школа (м. Цвікау) загальноуніверситетська угода
 Інститут прикладних наук та мистецтва, факультет кон­сервації та реставрації каменю кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів
 Науковий центр м. Гайзенхайм загальноуніверситетська угода
 Науковий центр Геймгольца з дослідження навколишнього середовища кафедра органічної хімії
 Технічний університет Аахена загальноуніверситетська угода;
 кафедра технології органічних продуктів
 Приватний інститут прикладної біотехнології da Rostim кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
 Технічний університет Ільменау кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

 Технічний університет, факультет будівництва та геодезії

кафедра напівпровідникової електроніки
 Технічний університет Мюнхена, факультет будівництва та геодезії кафедра будівельного виробництва
 Технічний університет Хемніца, факультет машинобудування кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
 Технічний університет Клаусталь, інститут енергетичних досліджень та фізичних технологій кафедра напівпровідникової електроніки
 Університет ім. Фрідріха-Александра, факультет машинобуду­ван­ня кафедра приладів точної механіки
 Університет прикладних наук м. Гоф загальноуніверситетська угода
 Університет прикладних наук м. Ольденбург кафедра фотограмметрії та геоінформатики
 Фізико-технічний інститут м. Брауншвайг кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
 Фірма Decision Optimization GmbH (м. Герліц) кафедра інформаційних систем та мереж
   ПОЛЬЩА
 Аграрна Академія ім. Хугона Коллантая кафедра фотограмметрії та геоінформатики

 Білостоцька політехніка

 •   архітектурний факультет

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра дизайну та основ архітектури

 Варшавська політехніка

 • відділ хімічної інженерії і хімії процесів

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
 Вища гуманітарно-економічна школа ім.Яна Замойського кафедра психології, педагогіки і соціального управління
 Вища інженерно-економічна школа  загальноуніверситетська угода
 Вища школа маркетингового управління та іноземних мов кафедра теоретичної та прикладної економіки
 Вища школа бізнесу (м. Домброва Гурніча) загальноуніверситетська угода
 Вища школа Інформатики і Управління (м.Жешів) ІАПО
 Військова Технічна Академія

загальноуніверситетська угода

 Вроцлавська політехніка

 • факультет електроніки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра радіоелектронних пристроїв і систем
 Гданська політехніка загальноуніверситетська угода;
 кафедра загальної фізики

 Гірничо-металургійна Академія

 • кафедра біоматеріалів факультету Інженерії матеріалів і кераміки;
 • факультет Інженерії матеріалів і кераміки;
 • гуманітарний факультет

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра хімічної технології переробки пластмас;
 • кафедра будівельного виробництва;
 • ІГСН
 Державна вища професійна школа ім. Яна Гродка в Сяноці кафедра технології машинобудування
 Державна вища технічна школа у Новому Сончі загальноуніверситетська угода

 Жешівська політехніка ім.І. Лукасєвіча

 • кафедра матеріалознавства

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

 Жешівський університет

 • економічний факультет;

 • інститут педагогіки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва;
 • кафедра психології, педагогіки і соціального управління
 Економічний університет у  Вроцлаві  кафедра маркетингу і логістики
 Економічний університет в Кракові загальноуніверситетська угода;
 кафедра маркетингу і логістики
 Інститут біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості, відділ цукроваріння кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльностікафедра
 Інститут розвитку села та сільського господарства Польської Академії Наук ІЕПТ
 Інститут теоретичної та прикладної інформатики загальноуніверситетська угода
 Козмінський університет кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
 Краківська політехніка
 •  кафедра автоматики та інформаційної техніки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра комп'ютеризованих систем автоматики;

 Лодзька політехніка

 • центр лазерної діагностики і терапії;

 • інститут комп'ютерних наук;

 • інститут електроніки

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра фотоніки;
 • кафедри автоматизованих систем управління та електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем;
 • кафедра метрології, стандартизації та сертифікаці
 Люблінська політехніка загальноуніверситетська угода;
 кафедра хімічної технології переробки пластмас
 Міжнародна лабораторія си­льних магнітних полів і ни­зьких температур кафедра напівпровідникової електроніки
 Міжнародна вища школа логістики та транспорту загальноуніверситетська угода
 Науково-виробнича фірма «Twerd» кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
 Об'єднання виробників литих виробів KOM-CAST кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
 Опольська політехніка

кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем;

кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

 Підприємствo виробництва електричної оснастки ТзОВ «TAREL» кафедра проектування та експлуатації машин
 Підприємствo переробки плодовоовочевої продукції  ТзОВ «HORTINO» кафедра проектування та експлуатації машин
  Підприємствo переробки плодовоовочевої продукції  ТзОВ «Poltino» кафедра проектування та експлуатації машин
 Підприємство установочного обладнання «Polam-Naklo» S.A. кафедра проектування та експлуатації машин
 Познанська політехніка кафедра маркетингу і логістики
 Поморська Академія у Слупську загальноуніверситетська угода
 Природознавчий університет (м. Вроцлав) кафедра інженерної геодезії
 Природничий університет (м. Люблін) кафедра фотограмметрії та геоінформатики
 Свентокшиська політехніка (м.Кельце) кафедра електронних обчислювальних машин
 Сілезька політехніка

загальноуніверситетська угода;

кафедра іноземних мов

 Суспільна академія наук в Лодзі загальноуніверситетська угода
 Технічно-Гуманітарна Академія (м.Бєльсько-Бяла) кафедра маркетингу і логістики
 ТзОВ «Elektrotechnika TAR» кафедра проектування та експлуатації машин
 ТзОВ SMF Poland кафедра електронного машинобудування
 Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань) кафедра технології органічних продуктів
 Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) загальноуніверситетська угода
 Університет фінансів та менеджменту (м. Варшава) кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

 Ченстоховська політехніка

 • інститут технології ма­шин і автоматизації про­ду­к­ції;

 • інститут будівництва;

 • відділ електричний

загальноуніверситетська угода;

 • кафедра електронного машинобудування;
 • кафедра дизайну та основ архітектури;
 • кафедра проектування та експлуатації машин
 Фірма ComArch S.A. загальноуніверситетська угода
 Фірма ELECTROTIN кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем
  Центральна школа державної пожежної охорони м. Ченстохова ІППТ
   ПОРТУГАЛІЯ
 Політехнічний інститут м. Лейрія кафедра інформаційних систем та мереж
   СЛОВАЧЧИНА
 Пряшівський університет кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
 Словацький університет сільського господарства загальноуніверситетська угода
 Технічний університет м. Кошице кафедра архітектурних конструкцій
 Університет ім. Матея-Бела кафедра маркетингу та логістики
   СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
 Державний університет Стівена Остіна (Техас) загальноуніверситетська угода
 Каліфорнійський технологічний інститут, лабораторія реактивного руху JRL кафедра вищої геодезії та астрономії
 Корпус Миру США в Україні кафедра іноземних мов
 Університет Св.Томаса, Міжнародний Інститут Соціо-Економічного Менеджменту (Міннесота) ІЕПТ
   УГОРЩИНА
 Інститут Ядерних Досліджень УАН (м.Дебрецен) кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
 Університет Веспрем загальноуніверситетська угода
   ФРАНЦІЯ
 Міжнародний концерн Schneider-Electric ІЕСК
 Університет дю Мен

загальноуніверситетська угода;

кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

 Університет Анрі Пуанкаре, факультет фармації ІХХТ
 Центральна школа електроніки ECE (м. Париж) загальноуніверситетська угода

 

Оновлено 2 роки 7 місяців тому