Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Конкурси та гранти університету

У Національному університеті «Львівська політехніка» проводяться конкурси:

 • Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників

Конкурс проходить у таких номінаціях:

 • «Найкраща монографія»
 • «Найкращий підручник»
 • «Найкращий навчальний посібник»

Для заохочення авторів кращих друкованих робіт встановлено по три премії у кожній номінації, які розподіляють між співавторами згідно з поданими довідками про творчий внесок.

 • Конкурс науково-технічних проектів Національного університету «Львівська політехніка»

Для участі в конкурсі подаються Проекти, які пропонують комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного науково-технічного (прикладного) результату у вигляді нових або вдосконалених матеріалів, процесів, пристроїв, технологій, систем, нових або вдосконалених послуг, введених в дію нових конструктивних чи технологічних рішень, завершених випробувань, що можуть бути впроваджені в суспільну практику.

Відповідно до Положення про конкурс обов’язковими вимогами до Проектів є:

 • схвалення вченою радою навчально-наукового інституту;
 • можливість швидкого (до року) отримання науково-технічного (прикладного) результату, який може бути комерціалізовано у короткі строки;
 • наявність завершеної розробки, що може бути впроваджена в короткі строки, або розробки, що потребує для впровадження незначного доопрацювання;
 • науковий (науково-педагогічний) працівник може виступати як керівник одного проекту серед поданих на конкурс.

Учасниками конкурсу можуть бути працівники та колективи Університету спільно з представниками інших юридичних осіб (малих інноваційних компаній, науково-виробничих організацій тощо).

Тимчасове положення про Конкурс у приєднаному файлі.

 • Конкурс «Найкращий молодий науковець» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка»

Відповідно до Положення про конкурс у ньому можуть брати участь учені віком до 35 років (на момент завершення подання документів на участь у конкурсі), а основним місцем їхньої праці має бути Львівська політехніка.

 • Конкурс грантів для молодих науковців Національного університету «Львівська політехніка»