Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України

№ з/п Назва НДР Науковий керівник Термін виконання
Фундаментальні дослідження
1 Розробка нового покоління високоефективних акустооптичних модуляторів на стоячих акустичних хвилях Стахіра Павло Йосипович 2017 – 2019
2 Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей Ятчишин Йосип Йосипович 2017 – 2019
3 Наукові основи синтезу нових полімерних гідрогелевих (нано)композитів спеціального призначення Суберляк Олег Володимирович 2017 – 2019
4 Синтез, будова, властивості нанокомпозитів на основі модифікованих функціональними полімерами мінеральних наночастинок та біосумісних полімерів Токарев Віктор Сергійович 2017 – 2019
5 Супрамолекулярний дизайн наноструктур для надвисокоємних функціонально-гібридних накопичувачів енергії з електрохімічними і квантовими механізмами Іващишин Федір Іванович 2018 – 2020
6 Методи молекулярного конструювання амфіфільних полімерів та супрамолекулярних ансамблів на їх основі в об'ємі і поверхнях Гевусь Орест Іванович 2018 – 2020
7 Фізико-хімічні основи технологій синтезу та модифікування селективно-сорбційних полімер-неорганічних (нано)композиційних матеріалів Скорохода Володимир Йосипович 2018 – 2020
8 Розроблення теоретичних засад створення перспективних тіосульфонатних засобів захисту агропродукції від мікроорганізмів - продуцентів мікотоксинів Лубенець Віра Ільківна 2018 – 2020
9 Підвищення надійності та прогнозування безпечного ресурсу елементів турбінних двигунів авіаційної техніки Дурягіна Зоя Антонівна 2019 – 2021
10 Розробка та дослідження нового класу кристалічних нанокомпозитів із заданою анізотропією для мікро- і наноелектроніки  Андрущак Анатолій Степанович 2019 – 2021
Прикладні дослідження
1 Розроблення методики та технічних засобів для моніторингу напружено-деформованого стану гідротурбін з урахуванням умов експлуатації Харченко Євген Валентинович 2017 – 2019
2 Вплив іонізуючих випромінювань на сучасні мікро- та наноматеріали сенсорної техніки Большакова Інеса Антонівна 2017 – 2019
3 Дорожні бітуми та бітумні емульсії, модифіковані полімерами і смолами, одержаними з побічних продуктів переробки вугілля Братичак Михайло Миколайович 2017 – 2019
4 Перетворювачі фізичних величин на основі напівпровідникових мікро- і наноструктур як елементи мікросистемної техніки інформаційно-вимірювальних систем Дружинін Анатолій Олександрович 2017 – 2019
5

Інформаційна технологія формування соціокомунікаційного середовища територіальних громад

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Шаховська Наталія Богданівна 2017 – 2019
6

Резонансні процеси трансформації енергії електронного збудження плазмонними наноструктурами в задачах та пристроях фотоніки

(наукова робота молодих вчених)

Яремчук Ірина Ярославівна 2017 – 2019
7

Розроблення методів адаптивного управління радіочастотним ресурсом у мережах мобільного зв’язку LTE-U для розвитку стандартів 4G/5G в Україні

(наукова робота молодих вчених)

Максимюк Тарас Андрійович 2017 – 2019
8 Радіоелектронні пристрої з елементами Індустріального Інтернету Речей для систем магнітної діагности реакторів термоядерного синтезу Голяка Роман Любомирович 2018 – 2019
9 Методи та засоби функціонування систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій Литвин Василь Володимирович 2018 – 2019
10 Підвищення ефективності засобів бездротового зв'язку відповідального призначення та процедур моделювання і прогнозування їх характеристик Бобало Юрій Ярославович 2018 – 2019
11

Розроблення технології гнучкого за сировиною виробництва акрилатних мономерів

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Небесний Роман Володимирович 2017 – 2020
12

Технології створення низькоемісійних багатокомпонентних цементів та модифікованих бетонів і будівельних розчинів на їх основі

(науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Русин Богдан Георгійович 2017 – 2020
13

Комплексна анаеробно-аеробно-сорбційна технологія очищення стоків та інфільтратів сміттєзвалищ

Мальований Мирослав Степанович 2018 – 2020
14 Роль дефектів, дифузійних процесів та зовнішніх впливів у формуванні оксидних гетерогенних систем для функціональної електроніки Убізський Сергій Борисович 2018 – 2020
15 Функціональна мімікрія людської шкіри прищепленими до полімерної поверхні гібридними гідрогелями біополімерів для лікування її ушкоджень великої площі Воронов Станіслав Андрійович 2018 – 2020
16 Двовимірні періодичні наноструктури кремнію для МЕМС-сумісних інтегрованих мікроперетворювачів Єрохов Валерій Юрійович 2018 – 2020
17 Керований електрохімічний синтез металевих наночастинок і наноструктурованих матеріалів Кунтий Орест Іванович 2018 – 2020
18 Моделювання і експериментальна верифікація плазмонно-резонансних наноструктур для перетворення та керування електромагнітним випромінюванням широкого спектрального діапазону Бобицький Ярослав Васильович 2018 – 2020
19 Мультифункціональні нанокристалічні матеріали на основі заміщених феритів, кобальтитів, манганітів та ванадатів рідкісноземельних елементів Василечко Леонід Орестович 2018 – 2020
20 Дослідження та розробка методів, алгоритмів та засобів синтезу сигнально-кодових конструкцій завадостійких скритних радіосистем передачі даних Прудиус Іван Никифорович 2019 – 2020
21 Розроблення приладів і засобів їх метрологічного забезпечення для оснащення, перевірки і паспортизації морських стендів і полігонів контролю фізичних полів кораблів Ткаченко Віктор Федорович 2019 – 2020
22 Інформаційна технологія опрацювання персоналізованої медичної інформації Мельникова Наталія Іванівна 2019 – 2020
23 Нейромережева технологія захисту та передачі даних у реальному часі з використанням шумоподібних кодів Цмоць Іван Григорович 2019 – 2020
24 Оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу з університетів до бізнес-середовища Чухрай Наталія Іванівна 2019 – 2021
25 Оптично-стимульована люмінесценція в дозиметричному фосфóрі на основі YAP:Mn  Жидачевський Ярослав Антонович 2019 – 2021
26 Лужно-сульфатноактивовані композиційні цементи з високою ранньою міцністю та низькоенергоємні бетони на їх основі Саницький Мирослав Андрійович 2019 – 2021
27 Формування варізонних плівкових структур на основі CdSeхTe1-х для сонячних елементів та оптимізація їх властивостей Ільчук Григорій Архипович 2019 – 2021
28 Розроблення методів і засобів фазозсувної інтерферометрії, електронної спекл-інтерферометрії та цифрової голографії для неруйнівної діагностики матеріалів і конструкцій Фітьо Володимир Михайлович 2019 – 2021
29 Розроблення високоселективних каталітичних систем синтезу акрилатних мономерів Піх Зорян Григорович 2019 – 2021
30 Сульфурофункціоналізовані карбо- та гетероциклічні системи з антитромбоцитарною та антиоксидантною активностями як нові перспективні субстанції для лікування артеріальних тромбозів Новіков Володимир Павлович 2019 – 2021
31

Вплив структурної організації напівпровідників органічної природи на люмінісцентні та фотоелектричні параметри приладів органічної електроніки

(наукова робота молодих вчених)

Іванюк Христина Богданівна 2019 – 2021
32

Інноваційне використання твердотільних і нанокомпозитних матеріалів для керування субтерагерцовим випромінюванням

(наукова робота молодих вчених)

Андрущак Назарій Анатолійович 2019 – 2021
33

Функціональні наноматеріали для адаптивного роботизованого інформаційно-вимірювального комплексу оборонного спрямування

(наукова робота молодих вчених)

Клим Галина Іванівна 2019 – 2021