Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Мультидисциплінарна команда Служби доступності

У виконанні визначених завдань Служба доступності «Без обмежень» спирається на діяльність мультидисциплінарної команди, яка складається з числа провідних фахівців Університету.

Координацію діяльності мультидисциплінарної команди забезпечує кафедра соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальне керівництво наданням послуг інклюзивної освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» здійснює проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку д-р Роман О. Корж.

Координатори навчально-наукових інститутів Львівської політехніки беруть активну участь у реалізації Дорожньої карти індивідуального супроводу осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями ( https://lpnu.ua/indyvidualnyy-suprovid ) в Університеті. 

 

                          Мультидисциплінарна команда Служби доступності «Без обмежень»

ІНСТИТУТ

КООРДИНАТОР

КОНТАКТИ

Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)
Захарчук Мар’яна Євгенівна
(032) 258-22-06
Інститут архітектури та дизайну (ІАРД)
Данчак Ігор Остапович
(032) 258-22-39
Інститут будівництва та інженерних систем (ІБІС)
Новицький Юрій Леонідович
(032) 258-26-50
Інститут геодезії (ІГДГ)
Лук’янченко Юрій Олександрович
(032) 258-26-98
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Дерефінка Ярина Йосипівна
 (032) 258-23-50
Інститут дистанційного навчання (ІДН)
Коваль Зоряна Остапівна
(032) 258-25-86
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Головач Ігор Романович
(032) 258-24-68
Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Бойків Микола Васильович
(032) 258-24-10
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Хавалко Віктор Михайлович
(032) 258-26-63
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Скоропад Пилип Ізидорович
(032) 258-25-59
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
 
 
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Малиновський Юрій Володимирович
(032) 258-22-10
Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО)
Денькович Наталія Андріївна
 
(032) 258-30-92
Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)
 

 
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола (ІСТР)
Голодовська Олена Ярославівна
(032) 258-32-18
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Фаст Володимир Миколайович
(032) 258-26-05
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Іващук Олександр Сергійович
(032) 258-23-10

 

Оновлено 3 міс 2 тижн тому