Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Наукова діяльність кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Колектив кафедри успішно розвиває науковий напрям управління персоналом, який відповідає сучасним тенденціям інтелектуалізації ринку праці й менеджменту, розвитку інтелектуального потенціалу й корпоративної культури, переосмислення філософії управління людським капіталом та формування економіки знань, бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, здійснює дослідження напрямів розвитку національної економіки, краю та підприємницького середовища. Працівниками кафедри опубліковано 6 монографій та 7 підручників й навчальних посібників. З їх переліком можна ознайомитися в wiki-LP

В 2012 році під керівництвом професора, д.е.н., Захарчин Г.М. на кафедрі завершено науково-дослідну роботу на тему «Удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування і приладобудування». В цій праці удосконалено теоретичні основи та розроблено практичні рекомендації щодо напрямів і механізму удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування та приладобудування.

В 2017 році під керівництвом доцента, д.е.н., Ситника Й.С. завершено науково-дослідну роботу на тему «Управління персоналом у процесі інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств». В цій праці запропоновано: методичне забезпечення механізму розвитку інтелектуальної активності як цільової функції менеджменту персоналу; прикладний інструментарій моделювання процесів зростання особистісно-командних інтелектуально знаннєвих активів у системах менеджменту; методичне забезпечення діагностування впливу активаторів інтелектуалізації систем менеджменту на управління персоналом промислових підприємств; концептуальну модель забезпечення сталого розвитку підприємств як основи формування соціальної відповідальності менеджменту; модель впровадження контролінґу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств; напрямки управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства.

В 2018 році розпочато дві науково-дослідні роботи:

  • «Прогнозування впливу креативної економіки на молодіжний ринок праці». № держреєстрації 0118U000411. Керівник НДР: Винничук Р.О.
  • «Концептуально-методологічні засади економіки праці в умовах інтелектуального підприємництва та безпеки національної економіки». № держреєстрації 0118U000412. Керівник НДР: Андрійчук Ю.А.

Кафедра МПА здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

  • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
  • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
  • створення об’єктів права інтелектуальної власності та їх комерціалізація;
  • участь викладачів, аспірантів та студентів кафедри у всеукраїнських, міжнародних та міжвузівських конференціях;
  • наукова, госпдоговірна й грантова співпраця з підприємствами, організаціями, бюджетними установами та громадським сектором;
  • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах;
  • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.

З індивідуальними напрямами наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри можна ознайомитися за посиланням. Координатори напрямів допоможуть Вам визначитися з сферою наукових інтересів та знайти відповіді на актуальні питання.

Оновлено 1 рік 2 міс тому