Програма «Visiting professor»

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс для спеціалістів-іноземців на участь в програмі «Visiting professor». Запрошуються фахівці в галузі освіти чи науки або експерти в певній професійній сфері. Візит-професори запрошуються на термін мінімум 90 днів, для відпрацювання 60 академічних годин у таких видах діяльності: викладання навчальних дисциплін, проведення тренінгів, участь в науково-дослідній роботі університету, ознайомлення науково-педагогічних працівників з новітніми методами викладання та проведення наукових досліджень. Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету та подати заявку до 31.10.2020 р. Результати відбору буть розміщенні на сайті університету 10.12.2020 р., після цього переможці конкурсу повинні подати у ЦМО пакет необхідних документів.

Контактна особа: доц. каф ТТ Барвінська Христина, моб.тел. 0672532920, e-mail visiting.professor@lpnu.ua

«Visiting professor» – це фахівець в галузі освіти чи науки або експерт з певної сфери професійної діяльності, який перебуває з візитом в Університеті-партнері та здійснює освітню чи науково-дослідну діяльність. Програма  дозволяє залучати для тимчасової викладацької або дослідницької діяльності фахівців не тільки інших закладів вищої освіти національного рівня, але фахівців з інших країн, які мають значний науковий авторитет. Така співпраця пов’язано з виконанням певної робочої програми в рамках навчального навантаження кафедри та може тривати від кількох місяців до року.

Завдання Програми «Visiting professor»:

 • підвищення якості освітньої діяльності шляхом залучення до читання лекцій та наукових досліджень провідних українських і закордонних фахівців;
 • розвиток академічної мобільності і співпраці з університетами України та закордонними університетами;
 • ознайомлення студентів та працівників Університету з результатами передових наукових досліджень та сучасними технологіями.

Основними видами діяльності за Програмою «Visiting professor» є:

 1. Освітня діяльність:
  • проведення навчальних занять з конкретних навчальних дисциплін певної освітньої програми для здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації;
  • керівництво кваліфікаційними та курсовими роботами (проектами) здобувачів вищої освіти;
  • підготовка проектної документації для участі Університету в національних та міжнародних конкурсах на отримання освітніх та наукових грантів;
  • проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо.
 2. Науково-дослідна діяльність:
  • участь в реалізації науково-дослідних проектів Університету;
  • консультування науково-педагогічних та наукових працівників Університету щодо нових методів і технологій проведення наукових досліджень;
  • підготовка проектної документації для участі Університету в національних та міжнародних конкурсах на отримання освітніх та наукових грантів;
  • проведення спільних наукових досліджень тощо.

          По завершенню участі в Програми учасник отримує сертифікат «Львівської політехніки».

Вимоги до претендентів на участь у програмі «Visiting professor»

Візит-професором може бути особа, яка має відповідний науковий ступінь (вчене звання) або вагомі досягнення в певній професійній сфері.  Рішення щодо визнання претендента учасником Програми ВП приймається з урахуванням інформації про:

 • опубліковані праці претендента та рівень їхнього цитування (індексу Хірша);
 • участь в науково-дослідній роботі (кількості проектів, патентів);
 • членство в міжнародних професійних або наукових спільнотах;
 • опубліковані підручники, посібники, інші методичні матеріали;
 • унікальні знання та досвід в певній сфері професійної діяльності.

Документи необхідні для участі в конкурсі програми «Visiting professor»       

Щорічно до 31 жовтня Претендентам на участь в Програмі «Visiting professor»  потрібно надіслати на електронну адресу Центру міжнародної освіти Львівської політехніки(visiting.professor@lpnu.ua)  такі документи для участі в конкурсі (взірці документів в доданих файлах):

 • заяву на участь в Програмі ВП;
 • заповнену аплікаційну форму;
 • копії дипломів про вчене звання та науковий ступінь претендента з перекладом українською мовою (за наявності);
 • резюме в системі EuroPass (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae);
 • анотації програм навчальних дисциплін, які претендент викладав упродовж останніх 5 років (за наявності);
 • список основних наукових статей, монографій, патентів претендента за останніх 5 років;
 • перелік власних досягнень у професійній сфері.

 

Положення про порядок приймання та працевлаштування в Національному університеті «Львівська політехніка» «Візит професорів» («Visiting Professor»)

 

Оновлено 9 місяців 4 тижні тому