Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Програма «Visiting professor»

Запрошений професор (англ. Visiting professor) — професор, запрошений для тимчасової викладацької або дослідницької роботи до навчального закладу, який не є його основним місцем роботи.

Програма «Visiting professor» дозволяє залучати для тимчасової викладацької або дослідницької діяльності фахівців не тільки інших закладів вищої освіти національного рівня, але фахівців з інших країн, які мають значний науковий авторитет. Така співпраця пов’язано з виконанням певної робочої програми в рамках навчального навантаження кафедри та може тривати від кількох місяців до року.

В рамках реалізації програми «Visiting professor» передбачаються такі форми участі сторонніх фахівців в діяльності Університету:

  • проведення лекцій та семінарських занять за тематикою їх наукових робіт;
  • проведення майстер-класів, презентацій та відкритих занять;
  • керівництво дипломними та дисертаційними роботами;
  • проведення спільних наукових досліджень з представниками приймаючої сторони;
  • участь в обговореннях результатів науково-дослідної діяльності співробітників приймаючої сторони.

В академічній практиці залучення видатного фахівця як запрошеного професора вважається визнанням його видатного освітнього та наукового внеску. Така практика дозволяє викладачам і аспірантам університету отримати досвід співпраці з кращими, в тому числі іноземними, фахівцями.

Оновлено 1 рік 8 міс тому