Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Наукова діяльність кафедри міжнародної інформації

Співробітники кафедри МІ проводили наукові дослідження у рамках таких планових науково-дослідних робіт та міжнародних проектів Національного університету «Львівська політехніка»:

  • українсько-австрійського проекту "Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей" (2009-2010 рр.);
  • гранту 7РП ЄС “Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів” (2011-2014 рр.; грант 7РП ЄС – Marie Curie Project n°247645 FP7-PEOPLE-2009-IRSES);
  • українсько-австрійського проекту "Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних" (2011-2012 рр.);
  • держбюджетної НДР “Геоінформаційні технології побудови регіональних кадастрів емісії парникових газів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень” (2011-2012 рр.);
  • держбюджетної НДР “Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень” (2013-2014 рр.).
  • українсько-китайського проекту "Просторова інвентаризація парникових газів у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень" (2013-2014 рр.);
  • українсько-австрійського проекту „Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування” (2015-2016 рр.);
  • українсько-австрійського проекту „Селективний ретроспективний аналіз кадастрів парникових газів України та Австрії для підтримання прийняття управлінських рішень щодо дотримання Паризької кліматичної угоди” (2019-2020 рр.).
Оновлено 6 міс 1 тижд тому