Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Ліцензія на надання освітніх послуг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Національний університет "Львівська політехніка"
Ідентифікаційний код: 02071010
Місцезнаходження юридичної особи: 79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Степана Бандери, б.12

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги

Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги

Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

денна

форма

заочна

форма

вечірня

форма

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р. №787)

Підготовка бакалаврів

1

0201

Культура

6.020103

Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

25

0

0

протокол ДАК №97 від

06.07.12 (наказ МОН

молодьспорту №2325л від 13.07.12)

2

0201

Культура

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність

80

80

0

протокол АКУ №116 від 28.05.15 (наказ МОН №1415л від 10.06.15)

3

0202

Мистецтво

6.020206

Реставрація творів мистецтв

40

10

0

протокол ДАК №90 від 28.09.11 (наказ МОН молодьспорту №2660л від 30.09.11)

4

0202

Мистецтво

6.020207

Дизайн

100

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

5

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

250

250

0

протокол ДАК №64 від 26.12.06 (наказ МОН №29-л від 16.01.07)

6

0301

Соціально- політичні науки

6.030101

Соціологія

70

70

0

протокол ДАК №67 від 26.06.07 (наказ МОН №1843л від 09.07.07)

7

0301

Соціально- політичні науки

6.030102

Психологія

100

30

0

протокол АКУ №114 від 27.01.15 (наказ МОН №133л від 06.02.15)

8

0301

Соціально- політичні науки

6.030103

Практична психологія

50

30

0

протокол АК №116 від 28.05.15 (наказ МОН №1415л від 10.06.15)

9

0302

Міжнародні відносини

6.030201

Міжнародні відносини

70

10

0

протокол ДАК №96 від 25.05.12 (наказ МОН молодьспорту №2117л від 01.06.12)

10

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

100

100

0

протокол ДАК №96 від 25.05.12 (наказ МОН молодьспорту №2117л від 01.06.12)

11

0303

Журналістика та інформація

6.030301

Журналістика

50

40

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

12

0304

Право

6.030401

Правознавство

300

100

0

протокол АКУ №114 від 27.01.15 (наказ МОН №133л від 06.02.15)

13

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

100

100

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

14

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

90

90

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

15

0305

Економіка та підприємництво

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

25

0

0

протокол АКУ №105 від 27.06.13 (наказ МОН №2494л від 01.07.13)

16

0305

Економіка та підприємництво

6.030507

Маркетинг

100

60

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від

30.03.12)

17

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

175

175

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

18

0305

Економіка та підприємництво

6.030509

Облік і аудит

150

100

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

19

0305

Економіка та підприємництво

6.030510

Товарознавство і торговельне

підприємництво

25

0

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

20

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

450

745

0

протокол ДАК №79 від 02.07.09 (наказ МОН №2675л від 16.07.09)

21

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване

природокористування

70

60

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

22

0402

Фізико-математичні науки

6.040204

Прикладна фізика

50

50

0

протокол ДАК №67 від 26.06.07 (наказ МОН №1873л від 09.07.07)

23

0403

Системні науки та кібернетика

6.040301

Прикладна математика

70

0

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

24

0403

Системні науки та кібернетика

6.040302

Інформатика

40

0

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

25

0403

Системні науки та кібернетика

6.040303

Системний аналіз

50

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від

26

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

300

200

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН №1485л від 27.04.12)

27

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102

Комп’ютерна інженерія

200

100

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

28

0501

Інформатика та обчислювальна

техніка

6.050103

Програмна інженерія

125

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН №1485л від 27.04.12)

29

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

100

100

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

30

0502

Автоматика та управління

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

70

70

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

31

0504

Металургія та

матеріалознавство

6.050402

Ливарне виробництво

30

0

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

32

0504

Металургія та

матеріалознавство

6.050403

Інженерне

матеріалознавство

30

30

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

33

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050501

Прикладна механіка

30

30

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

34

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

75

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

35

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

150

100

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

36

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050504

Зварювання

50

50

0

протокол ДАК №65 від 27.02.07 (наказ МОН №421-л від 07.03.07)

37

0506

Енергетика та енергетичне

машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

130

130

0

протокол ДАК №93 від 23.02.12 (наказ МОН молодьспорту №571л від 28.02.12)

38

0506

Енергетика та енергетичне

машинобудування

6.050603

Атомна енергетика

25

0

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

39

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

230

150

0

протокол ДАК №93 від 23.02.12 (наказ МОН молодьспорту №571л від 28.02.12)

40

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050702

Електромеханіка

180

120

0

протокол ДАК №93 від 23.02.12 (наказ МОН молодьспорту №571л від 28.02.12)

41

0508

Електроніка

6.050801

Мікро- та

наноелектроніка

50

40

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

42

0508

Електроніка

6.050802

Електронні пристрої та системи

60

20

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

43

0509

Радіотехніка, радіоелектронні

апарати та зв'язок

6.050901

Радіотехніка

180

120

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

44

0509

Радіотехніка, радіоелектронні

апарати та зв'язок

6.050902

Радіоелектронні апарати

110

50

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

45

0509

Радіотехніка, радіоелектронні

апарати та зв'язок

6.050903

Телекомунікації

180

180

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

46

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та

інформаційно-

вимірювальні технології

6.051001

Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології

75

75

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

47

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та

інформаційно- вимірювальні

технології

6.051002

Метрологія,

стандартизація та сертифікація

80

80

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

48

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та

інформаційно- вимірювальні

технології

6.051003

Приладобудування

40

20

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

49

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та

інформаційно- вимірювальні

технології

6.051004

Оптотехніка

50

0

0

протокол ДАК №86 від 10.03.11 (наказ МОН молодьспорту №764л від 31.03.11)

50

0513

Хімічна технологія та інженерія

6.051301

Хімічна технологія

305

305

0

протокол ДАК №82 від 30.03.10 (наказ МОН №1611л від 10.06.10)

51

0513

Хімічна технологія та інженерія

6.051302

Хімічна інженерія

60

60

0

протокол ДАК №93 від 23.02.12 (наказ МОН молодьспорту №571л від 28.02.12)

52

0514

Біотехнологія

6.051401

Біотехнологія

30

5

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

53

0515

Видавничо- поліграфічна справа

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

50

50

0

протокол АКУ №119 від 17.11.15 (наказ МОН №1931л від 30.11.15)

54

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогоспо-
дарської продукції

 

6.051701

Харчові технології та інженерія

50

15

0

протокол ДАК №94від 23.03.12 (наказ МОНмолодьспорту №1025л від 30.03.12)

55

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

310

310

0

протокол ДАК №65 від 27.02.07 (наказ МОН №421-л від 07.03.07)

56

0601

Будівництво та архітектура

6.060102

Архітектура

230

230

0

протокол АКУ №71 від 20.05.08 (наказ МОН №1824-Л від 28.05.08)

57

0601

Будівництво та архітектура

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

50

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

58

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101

Транспортні технології (за видами транспорту)

150

130

0

протокол ДАК №86 від 10.03.11 (наказ МОН молодьспорту №764-л від 31.03.11)

59

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

175

150

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

60

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

300

300

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

61

1202

Фармація

6.120201

Фармація

100

125

0

протокол ДАК №94 від 23.03.12 (наказ МОН молодьспорту №1025л від 30.03.12)

62

1301

Соціальне забезпечення

6.130102

Соціальна робота

60

60

0

протокол АК №116 від 28.05.15 (наказ МОН №1415л від 10.06.15)

63

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

75

70

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

64

1701

Інформаційна безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

45

25

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

65

1701

Інформаційна безпека

6.170102

Системи технічного захисту інформації

60

70

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

66

1701

Інформаційна безпека

6.170103

Управління інформаційною безпекою

45

25

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

67

1702

Цивільна безпека

6.170203

Пожежна безпека

50

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

Інші види освітньої діяльності

1

Підвищення кваліфікації з акредитованих напрямів (спеціальностей)

500

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

2

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

 

 

250

 

 

протокол АКУ №106 від 27.09.13 (наказ МОН №2648л від 03.10.13)

 

 

Для відокремлених структурних підрозділів:

«Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79044, м. Львів, вул. Горбачевського, б.18)

 

ідентифікаційний код

37073535

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

50

0

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л від 13.07.12)

2

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

50

0

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л від 13.07.12)

3

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

55

30

0

протокол АКУ №110 від 08.07.14 (наказ МОН №2642л від 15.07.14)

4

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування

програмних систем і комплексів

50

25

0

протокол АКУ №113 від 25.11.14 (наказ МОН №3090л від 05.12.14)

Підготовка бакалаврів

1

0305

Економіка та підприємництво

6.030507

Маркетинг

25

25

0

протокол АКУ №114 від 27.01.15 (наказ МОН №133л від 06.02.15)

2

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

45

45

0

протокол АКУ №113 від 25.11.14 (наказ МОН №3090л від 05.12.14)

3

0305

Економіка та підприємництво

6.030509

Облік і аудит

45

45

0

протокол АКУ №113 від 25.11.14 (наказ МОН №3090л від 05.12.14)

4

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

75

75

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

Підготовка магістрів

1

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010105

Комп’ютерний еколого- економічний моніторинг

15

0

0

протокол АКУ №102 від 29.03.13 (наказ МОН №927л від 05.04.13)

Філія Національного університету «Львівська політехніка» в м. Дрогобич
(адреса: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, б.2)

 

ідентифікаційний код

37205265

 

 

 

 

 

 

Підготовка бакалаврів

1

0305

Економіка та підприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

30

30

0

протокол АКУ №114 від 27.01.15 (наказ МОН №133л від 06.02.15)

Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, б.87)

 

ідентифікаційний код

03363128

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0304

Право

5.03040101

Правознавство

50

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

2

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

90

25

0

протокол АКУ №118 від 24.07.15 (наказ МОН №1709л від 28.07.15)

3

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

100

30

0

протокол АКУ №105 від 27.06.13 (наказ МОН №2494л від 01.07.13)

4

0306

Енергетика та енергетичне

машинобудування

5.05060103

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

50

30

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

5

0601

Будівництво та архітектура

5.06010101

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

50

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

6

0601

Будівництво та архітектура

5.06010113

Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

75

75

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

7

0601

Будівництво та архітектура

5.06010114

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно- технічних систем і вентиляцій

50

30

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

Підготовка бакалаврів

1

0305

Економіка та підприємництво

6.030509

Облік і аудит

30

30

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

Перепідготовка молодших спеціалістів

1

0601

Будівництво та архітектура

5.06010101

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

0

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

2

0601

Будівництво та архітектура

5.06010113

Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

0

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

3

0601

Будівництво та архітектура

5.06010114

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно- технічних систем і вентиляцій

0

50

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

4

Підвищення кваліфікації працівників житлово-комунальногогосподарства за базовими акредитованими напрямами

450

протокол АКУ №104 від 30.05.13 (наказ МОН №2070л від 04.06.13)

Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79035, м. Львів, вул. Пимоненка, б.17)

 

ідентифікаційний код

05393837

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

30

30

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

2

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

60

30

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

3

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

30

0

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л відт 13.07.12)

4

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

60

30

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л від 13.07.12)

5

0502

Автоматика та управління

5.05020205

Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

25

0

0

протокол АКУ №105 від 27.06.13 (наказ МОН №2494л від 01.07.13)

6

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070101

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

30

0

0

протокол АКУ №105 від 27.06.13 (наказ МОН №2494л від 01.07.13)

7

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070202

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

30

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

8

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090101

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

60

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

9

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090201

Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

30

0

0

протокол АКУ №119 від 17.11.15 (наказ МОН №1931л від 30.11.15)

10

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогоспо- дарської продукції

5.05170104

Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових концентратів

30

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

11

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогоспо- дарської продукції

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка м’яса

30

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79008, м. Львів, вул. Личаківська, б.2)

 

ідентифікаційний код

03450726

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0505

Машинобудування та матеріало-обробка

5.05050204

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

50

30

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

2

0601

Будівництво та архітектура

5.06010109

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

50

20

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

3

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010101

Організація та регулювання дорожнього руху

50

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

4

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

150

70

0

протокол ДАК №95 від 26.04.12 (наказ МОН молодьспорту №1485л від 27.04.12)

Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. А. Чехова, б.20)

 

ідентифікаційний код

20544802

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0305

Економіка та підприємництво

5.03050801

Фінанси і кредит

40

0

0

протокол АКУ №108 від 27.12.13 (наказ МОН №1л від 08.01.14)

2

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

50

25

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

3

0305

Економіка та підприємництво

5.03050701

Маркетингова діяльність

30

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

4

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

50

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

5

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

50

50

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л від 13.07.12)

6

0502

Автоматика та управління

5.05020201

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

40

25

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л від 13.07.12)

7

0505

Машинобудування та матеріало-обробка

5.05050207

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтопереробної промисловості

50

25

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

8

0516

Текстильна та легка промисловість

5.05160203

Моделювання та конструювання промислових виробів

45

25

0

протокол АКУ №120 від 01.03.16 (наказ МОН №434л від 14.03.16)

9

0518

Оброблювання деревини

5.05180102

Оброблювання деревини

40

15

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж

Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. І. Труша, б.4)

 

ідентифікаційний код

37278385

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0304

Право

5.03040101

Правознавство

30

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

2

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

25

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН молодьспорту №2487л від 01.07.11)

3

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

25

0

0

протокол АКУ №117 від 30.06.15 (наказ МОН №1683л від 03.07.15)

4

0305

Економіка та підприємництво

5.03050901

Бухгалтерський облік

25

0

0

протокол ДАК №88 від 30.06.11 (наказ МОН №2487л від 01.07.11)

5

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

30

0

0

протокол ДАК №98 від 05.10.12 (наказ МОН молодьспорту №2491л від 12.10.12)

6

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

30

0

0

наказ МОН №1407л від 21.07.16

 

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79031, м. Львів, вул. Демнянська, б.15)

 

ідентифікаційний код

38008357

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0202

Мистецтво

5.02020701

Дизайн

50

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

2

0202

Мистецтво

5.02020702

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

100

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

3

0304

Право

5.03040101

Правознавство

60

0

0

протокол АКУ №107 від 08.11.13 (наказ МОН №2830л від 18.11.13)

4

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

60

0

0

протокол ДАК №97 від 06.07.12 (наказ МОН молодьспорту №2325л від 13.07.12)

5

0305

Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

30

0

0

протокол АКУ №107 від 08.11.13 (наказ МОН №2830л від 18.11.13)

6

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

50

0

0

протокол АКУ №108 від 27.12.13 (наказ МОН №1л від 08.01.14)

7

0501

Інформатика та  обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

80

0

0

наказ МОН №1436л від 28.09.16

8

1401

Сфера обслуговування

5.14010301

Туристичне обслуговування

60

0

0

протокол АКУ №107 від 08.11.13 (наказ МОН №2830л від 18.11.13)

Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж «Інфокомунікації»
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.7)

 

ідентифікаційний код

38501654

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0201

Культура

5.02010501

Діловодство

75

0

0

протокол АКУ №115 від 31.03.15 (наказ МОН №553л від 14.04.15)

2

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090305

Обслуговування обладнання підприємств звя’зку

75

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

3

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090401

Організація та експлуатація поштового зв’язку

75

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

Відокремлений структурний підрозділ – Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 29015, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, б.10)

 

ідентифікаційний код

39817752

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

40

0

0

протокол АКУ №104 від 30.05.13 (наказ МОН №2070л від 04.06.13)

2

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

40

40

0

протокол АКУ №104 від 30.05.13 (наказ МОН №2070л від 04.06.13)

3

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

75

30

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

4

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

50

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

5

0505

Машинобудування та матеріало-
обробка

5.05050202

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

45

45

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

6

0505

Машинобудування та матеріало-обробка

5.05050302

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

25

0

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

7

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

50

50

0

протокол АКУ №109 від 03.06.14 (наказ МОН №2323л від 11.06.14)

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку

спеціальностей , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565) *

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава

Підготовка бакалаврів

1

02

Культура і мистецтво

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна,

бібліотечна та архівна справа

160

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

150

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

500

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

140

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

7

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

210

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

8

05

Соціальні та поведінкові науки

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

280

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

9

05

Соціальні та поведінкові науки

056

Міжнародні економічні відносини

200

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

10

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

205

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

11

06

Журналістика

061

Журналістика

90

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

12

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

160

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

13

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

350

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

14

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

250

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

15

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

1030

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

16

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

17

07

Управління та адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

165

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

18

08

Право

081

Право

400

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

19

10

Природничі науки

101

Екологія

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

20

10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та наноматеріали

100

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

21

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

120

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

22

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

110

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

23

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

700

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

24

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

300

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

25

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

175

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

26

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

270

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

27

13

Механічна інженерія

136

Металургія

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

28

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

29

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

285

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

31

13

Механічна інженерія

133

Галузеве

машинобудування

250

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

32

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

260

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

33

14

Електрична інженерія

143

Атомна енергетика

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

34

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

680

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

35

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

140

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

36

15

Автоматизація та приладобудування

153

Мікро- та наносистемна техніка

140

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

37

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

370

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

38

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

730

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

40

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

90

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

41

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

42

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

730

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

43

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього

середовища

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

44

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

100

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

45

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

65

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

46

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

720

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

47

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

460

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

48

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

480

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

49

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

225

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

50

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

120

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

51

24

Сфера

обслуговування

242

Туризм

145

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

52

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

100

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

53

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

280

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

54

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

325

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Підготовка спеціалістів

1

10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та наноматеріали

10

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Підготовка магістрів

1

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

20

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

05

Соціальні та поведінкові науки

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

85

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

05

Соціальні та поведінкові науки

056

Міжнародні економічні відносини

65

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

7

06

Журналістика

061

Журналістика

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

8

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

70

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

9

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

110

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

10

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

710

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

11

07

Управління та адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

165

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

12

08

Право

081

Право

360

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

13

10

Природничі науки

101

Екологія

95

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

14

10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та наноматеріали

20

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

15

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

65

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

16

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

40

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

17

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

295

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

18

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

125

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

19

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

20

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

179

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

21

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

185

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

22

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

65

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

23

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

255

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

24

15

Автоматизація та приладобудування

153

Мікро- та наносистемна техніка

95

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

25

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

220

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

26

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

400

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

27

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

20

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

28

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

29

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

335

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

30

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

31

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

32

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

400

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

33

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

307

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

34

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

35

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

36

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Для відокремлених структурних підрозділів:

«Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79044, м. Львів, вул. Горбачевського, б.18)

 

ідентифікаційний код

37073535

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

12

Інформаційні технології

122

Компютерні науки та інформаційні технології

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Підготовка бакалаврів

1

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Філія Національного університету «Львівська політехніка» в м. Дрогобич
(адреса: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, б.2)

 

ідентифікаційний код

37205265

 

 

 

 

 

 

Підготовка бакалаврів

1

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, б.87)

 

ідентифікаційний код

03363128

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

115

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

08

Право

081

Право

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

480

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Підготовка бакалаврів

1

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79035, м. Львів, вул. Пимоненка, б.17)

 

ідентифікаційний код

05393837

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

90

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

7

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

8

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

9

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

90

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

10

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79008, м. Львів, вул. Личаківська, б.2)

 

ідентифікаційний код

03450726

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

70

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

220

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. А. Чехова, б.20)

 

ідентифікаційний код

20544802

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

40

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

100

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

7

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

65

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

8

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

70

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

9

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

55

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. І. Труша, б.4)

 

ідентифікаційний код

37278385

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

08

Право

081

Право

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565; наказ МОН

№1407л від 21.07.16

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79031, м. Львів, вул. Демнянська, б.15)

 

ідентифікаційний код

38008357

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

150

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

08

Право

081

Право

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565; наказ МОН

№1436л від 28.09.16

7

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

60

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.7)

 

ідентифікаційний код

38501654

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

150

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Відокремлений структурний підрозділ – Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 29015, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, б.10)

 

ідентифікаційний код

39817752

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

40

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

2

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

80

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

3

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

105

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

4

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

5

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

90

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

6

13

Механічна інженерія

133

Галузеве

машинобудування

25

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

7

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

100

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються

спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

№п/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною спеціальністю (наказ МОН, в якому приймалося

рішення до даної

спеціальності)

Підготовка бакалаврів

1

01

Освіта/педагогіка

015

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

120

наказ МОН №1л від 06.01.17

2

01

Освіта/педагогіка

015

Професійна освіта (Машинобудування)

30

наказ МОН №18-л

від 03.02.17

3

01

Освіта/педагогіка

015

Професійна освіта (Будівництво)

50

наказ МОН №13-л

від 27.01.17

4

01

Освіта/педагогіка

015

Професійна освіта (Харчові технології)

50

наказ МОН №13-л

від 27.01.17

5

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

700

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

6

12

Інформаційні

технології

124

Системний аналіз

125

наказ МОН №139-л від

21.02.18

7

12

Інформаційні

технології

126

Інформаційні системи та технології

200

наказ МОН №113-л від

02.06.17

8

16

Хімічна та

біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

75

наказ МОН №242-л від

14.03.18

9

17

Електроніка та

телекомунікації

173

Авіоніка

50

наказ МОН №28-л

від 10.02.17

10

18

Виробництво та технології

185

Нафтогазова інженерія та технології

60

(на строк навчання)

наказ МОН від 26.06.2018

№ 1364-л

11

19

Архітектура та будівництво

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

60

наказ МОН №113-л від 02.06.17

12

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

225

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

13

23

Соціальна робота

232

Соціальне забезпечення

75

наказ МОН №1156л від 31.05.16

14

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

75

наказ МОН №1503л від 01.12.16

15

28

Публічне управління та

адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

165

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№674 від 27.09.2016

16

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

280

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

17

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

200

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

Підготовка спеціалістів

1

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

2

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

3

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

4

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

5

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

6

05

Соціальні та поведінкові науки

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

7

05

Соціальні та поведінкові науки

056

Міжнародні економічні відносини

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

8

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

9

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

10

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

11

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

12

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

13

07

Управління та адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

14

08

Право

081

Право

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

15

10

Природничі науки

101

Екологія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

16

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

17

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

18

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

19

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

20

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

21

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

22

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

23

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

24

13

Механічна інженерія

133

Галузеве

машинобудування

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

25

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

26

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

27

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

28

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

29

15

Автоматизація та приладобудування

153

Мікро- та наносистемна техніка

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

30

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

31

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

32

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

33

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

15

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

34

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

35

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

36

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

37

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

20

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

38

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

39

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

40

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

41

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

42

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

43

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

44

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

10

Наказ МОН від 21.02.2019

№ 158-л

Підготовка магістрів

1

01

Освіта

011

Науки про освіту

100

наказ МОН №1511л

від 16.12.16

2

01

Освіта/педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

100

наказ МОН №1511л від 16.12.16; постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

3

02

Культура і

мистецтво

022

Дизайн

100

наказ МОН №155-л від

18.07.17

4

02

Культура і

мистецтво

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

50

наказ МОН №38-л

від 03.03.17

5

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

75

наказ МОН №160-л від 21.07.17

6

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

300

наказ МОН №155-л від

18.07.17

7

07

Управління та

адміністрування

071

Облік і оподаткування

200

наказ МОН №155-л від

18.07.17

8

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

75

наказ МОН №62-л від 31.03.17

9

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

100

наказ МОН №160-л від 21.07.17

10

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

295

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

11

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

210

наказ МОН №160-л від 21.07.17

12

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

160

наказ МОН №160-л від 21.07.17

13

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи та технології

85

наказ МОН №113-л від 02.06.17

14

13

Механічна інженерія

136

Металургія

45

наказ МОН №90-л від 29.01.18

15

14

Електрична інженерія

143

Атомна енергетика

25

наказ МОН №90-л від 29.01.18

16

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

150

наказ МОН №160-л від 21.07.17

17

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

75

наказ МОН №160-л від 21.07.17

18

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

75

наказ МОН №160-л від 21.07.17

19

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

320

наказ МОН №138-л від 03.07.17

20

19

Архітектура та будівництво

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

30

наказ МОН №113-л від 02.06.17

21

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

22

24

Сфера

обслуговування

242

Туризм

100

наказ МОН №1499л

від 25.11.16

23

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

150

наказ МОН №138-л від 03.07.17

24

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

200

наказ МОН №138-л від 03.07.17

25

28

Публічне управління та

адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

165

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№674 від 27.09.2016

26

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

85

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

27

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

65

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

Підготовка докторів філософії

1

01

Освіта/педагогіка

011

Науки про освіту

18

наказ МОН №655

від 10.06.16

2

01

Освіта/педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

18

наказ МОН №655 від 10.06.16, постанова

№53

3

01

Освіта/педагогіка

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

18

наказ МОН №590

від 30.05.16

4

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

7

наказ МОН №707

від 23.06.16

5

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

7

наказ МОН №707 від 23.06.16

6

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

10

наказ МОН №707 від 23.06.16

7

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

10

наказ МОН №707

від 23.06.16

8

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

2

наказ МОН №707

від 23.06.16

9

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

40

наказ МОН №655

від 10.06.16

10

05

Соціальні та поведінкові науки

052

Політологія

24

наказ МОН №590

від 30.05.16

11

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

13

наказ МОН №590

від 30.05.16

12

05

Соціальні та поведінкові науки

054

Соціологія

10

наказ МОН №707

від 23.06.16

13

05

Соціальні та поведінкові науки

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

18

наказ МОН №707 від 23.06.16

14

05

Соціальні та поведінкові науки

056

Міжнародні економічні

відносини

38

наказ МОН №707

від 23.06.16

15

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

19

наказ МОН №590

від 30.05.16

16

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

35

наказ МОН №590

від 30.05.16

17

07

Управління та

адміністрування

073

Менеджмент

48

наказ МОН №590

від 30.05.16

18

07

Управління та адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

21

наказ МОН №707

від 23.06.16

19

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

19

наказ МОН №655

від 10.06.16

20

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

2

наказ МОН №707 від 23.06.16

21

08

Право

081

Право

15

наказ МОН №707

від 23.06.16

22

10

Природничі науки

101

Екологія

10

наказ МОН №655

від 10.06.16

23

10

Природничі науки

102

Хімія

30

наказ МОН №590

від 30.05.16

24

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

13

наказ МОН №655

від 10.06.16

25

10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та наноматеріали

15

наказ МОН №655

від 10.06.16

26

11

Математика та

статистика

111

Математика

10

наказ МОН №655

від 10.06.16

27

11

Математика та

статистика

113

Прикладна математика

20

наказ МОН №655

від 10.06.16

28

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

75

наказ МОН №707 від 23.06.16

29

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

40

наказ МОН №707

від 23.06.16

30

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

40

наказ МОН №707 від 23.06.16, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

31

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

15

наказ МОН №707

від 23.06.16

32

12

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

26

наказ МОН №590

від 30.05.16

33

12

Інформаційні технології

125

Кібербезпека

15

наказ МОН №707

від 23.06.16

34

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

15

наказ МОН №590

від 30.05.16

35

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

15

наказ МОН №707

від 23.06.16

36

13

Механічна інженерія

133

Галузеве

машинобудування

15

наказ МОН №707

від 23.06.16

37

13

Механічна інженерія

136

Металургія

5

наказ МОН №707

від 23.06.16

38

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

35

наказ МОН №655 від 10.06.16

39

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

10

наказ МОН №655

від 10.06.16

40

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

25

наказ МОН №655 від 10.06.16

41

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

20

наказ МОН

№856 від 19.07.2016

42

15

Автоматизація та приладобудування

153

Мікро- та наносистемна техніка

5

наказ МОН №707

від 23.06.16

43

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

50

наказ МОН №655

від 10.06.16

44

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

20

наказ МОН №655

від 10.06.16

45

17

Електроніка та

телекомунікації

171

Електроніка

17

наказ МОН №655

від 10.06.16

46

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

15

наказ МОН №655

від 10.06.16

47

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

10

наказ МОН №655

від 10.06.16

48

18

Виробництво та технології

183

Технологія захисту навколишнього середовища

5

наказ МОН №707 від 23.06.16

49

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

5

наказ МОН №707

від 23.06.16

50

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та

містобудування

15

наказ МОН №707

від 23.06.16

51

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

60

наказ МОН №655

від 10.06.16

52

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

23

наказ МОН №590

від 30.05.16

53

22

Охорона здоров’я

226

Фармація

20

наказ МОН №655

від 10.06.16

54

22

Охорона здоров’я

226

Фармація, промислова фармація

20

наказ МОН №655 від 10.06.16,

постанова КМУ №53 від

01.02.2017

55

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

25

наказ МОН №590

від 30.05.16

56

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

22

наказ МОН №655

від 10.06.16

57

27

Транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

16

наказ МОН №707 від 23.06.16

58

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

21

наказ МОН №707 від 23.06.16, постанова КМУ

№674 від 27.09.2016

59

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

18

наказ МОН №707 від 23.06.16, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

60

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

38

наказ МОН №707 від 23.06.16, постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

Для відокремлених структурних підрозділів:

 

«Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 79044, м. Львів, вул. Горбачевського, б.18)

 

ідентифікаційний код

37073535

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

40

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

2

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

40

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

3

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

20

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

4

12

Інформаційні технології

122

Компютерні науки

75

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565; постанова КМУ

№53 від 01.02.2017

Підготовка бакалаврів

1

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

60

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

20

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

3

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

100

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

4

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

100

Наказ МОН від 02.08.2018

№ 1378-л

Підготовка магістрів

1

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

60

наказ МОН №1373-л від 20.07.18

2

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

50

наказ МОН №145-л від 07.07.17

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(адреса: 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. І. Труша, б.4)

 

ідентифікаційний код

37278385

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

30

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.17

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79031 м. Львів, вул. Демнянська, б.15)

 

ідентифікаційний код

37278385

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

50

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.16

№1565, постанова КМУ

№53 від 01.02.17

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(адреса: 79008, м. Львів, вул. Личаківська, б.2)

 

ідентифікаційний код

03450726

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів

1

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

50

наказ МОН від 26.04.2018

№ 505-л

Місце провадження освітньої діяльності:
Національний університет "Львівська політехніка"

 1. Головний корпус (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.12)
 2. Навчальний корпус №1 (м. Львів, вул. Капрінського, б.2/4)
 3. Навчальний корпус №2 (м. Львів, вул. Капрінського, б.6)
 4. Навчальний корпус №3 (м. Львів, пл. Святого Юра, б.1)
 5. Навчальний корпус №4 (м. Львів, вул. Митрополита Шептицького, б.5)
 6. Навчальний корпус №5 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.28а)
 7. Навчальний корпус №6 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.32)
 8. Навчальний корпус №6а (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.30)
 9. Навчальний корпус №7 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.55)
 10. Навчальний корпус №8 (м. Львів, пл. Святого Юра, б.3/4)
 11. Навчальний корпус №9 (м. Львів, пл. Святого Юра, б.9)
 12. Навчальний корпус №10 (м. Львів, вул. Устияновича, б.5)
 13. Навчальний корпус №11 (м. Львів, вул. Професорська, б.2)
 14. Навчальний корпус №12 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.12)
 15. Навчальний корпус №13 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.12)
 16. Навчальний корпус №14 (м. Львів, вул. Професорська, б.1)
 17. Навчальний корпус №15 (м. Львів, вул. Устияновича, б.1)
 18. Навчальний корпус №16 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.10)
 19. Навчальний корпус №17 (м. Львів, вул. Степана Бандери, б.10)
 20. Навчальний корпус №18 (м. Львів, вул. Котляревського, б.1)
 21. Навчальний корпус №19 (м. Львів, вул. Князя Романа, б.1/3)
 22. Навчальний корпус №20 (м. Львів, вул. Князя Романа, б.3а/5)
 23. Навчальний корпус №21 (м. Львів, вул. Уласа Самчука, б.14)
 24. Навчальний корпус №22 (м. Львів, вул. Уласа Самчука, б.14а)
 25. Навчальний корпус №23 (м. Львів, вул. Колесси, б.2)
 26. Навчальний корпус №23а (м. Львів, вул. Колесси, б.4)
 27. Навчальний корпус №24 (м. Львів, вул. Конюшинна, б.8)
 28. Навчальний корпус №26 (м. Львів, вул. Карпінського, б.8)
 29. Навчальний корпус №27 (Науково-технічна бібліотека) (м. Львів, вул. Професорська, б.1)
 30. Навчальний корпус №28 (Науково-технічна бібліотека) (м. Львів, вул. Митрополита Андрея, б.3)
 31. Навчальний корпус №29 (м. Львів, вул. Євгена Коновальця, б.4)
 32. Навчальний корпус №30 (м. Львів, вул. Лазаренка, б.44)
 33. Навчальний корпус №31 (м. Львів, вул. Конюшинна, б.6)
 34. Навчальний корпус №32 (м. Львів, вул. Горбачевського, б.18)
 35. Навчальний корпус №33 (м. Львів, вул. Театральна, б.11)
 36. Навчальний корпус №34 (м. Львів, вул. Василя Стуса, б.2)
 37. Навчальний корпус №35 (м. Львів, вул. Олеся, б.25)
 38. Навчальний корпус №38 (м. Львів, вул. Генерала Чупринки, б.130)
 39. Навчальний корпус №39 (м. Львів, вул. Генерала Чупринки, б.130)

 

 1. Відокремлений структурний підрозділ «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Горбачевського, б.18)
 2. Філія Національного університету «Львівська політехніка» в м. Дрогобич (Львівська область, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, б.2)
 3. Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Пасічна, б.87)
 4. Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Пимоненка, б.17)
 5. Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Личаківська, б.2)
 6. Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. А. Чехова, б.20)
 7. Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» (Львівська область, м. Золочів, вул. І. Труша, б.4)
 8. Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Демнянська, б.15)
 9. Відокремлений структурний підрозділ — Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.7)
 10. Відокремлений структурний підрозділ — Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, б.10)

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):

рішення МАК від 18.07.1993 р., протокол № 5, колегії Міносвіти України від 23.06.1993 р., № 13/2;

рішення МАК від 30.06.1994 р., протокол № 12 (наказ Міносвіти України від 13.07.1994 р., № 229);

рішення МАК від 26.01.1995 р., протокол № 16 (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р. № 77);

рішення МАК від 20.04.1995 р., протокол № 17 (наказ Міносвіти України від 11.05.1995 р. № 126);

рішення МАК від 20.05.1995 р., протокол № 18 (наказ Міносвіти України від 14.06.1995 р. № 175);

рішення МАК від 20.06.1995 р., протокол № 19 (наказ Міносвіти України від 19.07.1995 р. № 215);

рішення МАК від 19.10.1995 р., протокол № 20 (наказ Міносвіти України від 10.11.1995 р. № 310);

рішення ДАК від 11.04.1996 р., протокол № 1;

рішення ДАК від 13.06.1996 р., протокол № 2;

рішення ДАК від 02.07.1996 р., протокол № 3;

рішення ДАК від 17.12.1996 р., протокол № 5;

рішення ДАК від 08.04.1997 р" протокол № 7;

рішення ДАК від 10.06.1997 р., протокол № 8;

рішення ДАК від 09.12.1997 р., протокол № 11;

рішення ДАК від 10.02.1998 р., протокол № 12;

рішення ДАК від 07.04.1998 р., протокол № 13;

рішення ДАК від 09.06.1998 р., протокол № 14;

рішення ДАК від 07.07.1998 р., протокол № 15;

рішення ДАК від 13.10.1998 р., протокол № 16;

рішення ДАК від 08.12.1998 р., протокол № 17;

рішення ДАК від 09.02.1999 р., протокол № 18;

рішення ДАК від 13.04.1999 р., протокол № 19;

рішення ДАК від 09.06.1999 р., протокол № 21;

рішення ДАК від 06.07.1999 р., протокол № 22;

рішення ДАК від 22.02.2000 р., протокол № 25;

рішення ДАК від 11.04.2000 р., протокол № 26;

рішення ДАК від 20.06.2000 р., протокол № 27;

рішення ДАК від 10.10.2000 р., протокол № 29;

рішення ДАК від 12.12.2000 р., протокол № 30;

рішення ДАК від 13.02.2001 р., протокол № 31;

рішення ДАК від 11.04.2001 р., протокол № 32;

рішення ДАК від 17.05.2001 р., протокол № 33;

рішення ДАК від 04.07.2001 р., протокол № 34;

рішення ДАК від 25.10.2001 р., протокол № 35;

рішення ДАК від 09.04.2002 р., протокол № 38 (наказ МОН України від 24.04.2002 р. № 268);

рішення ДАК від 04.06.2002 р., протокол № 39 (наказ МОН України від 01.07.2002 р. № 377);

рішення ДАК від 09.07.2002 р., протокол № 40 (наказ МОН України від 18.07.2002 р. № 414);

рішення ДАК від 15.10.2002 р., протокол № 41 (наказ МОН України від 24.10.2002 р. № 606);

рішення ДАК від 24.12.2002 р., протокол № 42 (наказ МОН України від 10.01.2003 р. № 13);

рішення ДАК від 25.02.2003 р., протокол № 43 (наказ МОН України від 13.03.2003 р. № 127);

рішення ДАК від 08.04.2003 р., протокол № 44 (наказ МОН України від 23.04.2003 р. № 252);

рішення ДАК від 10.06.2003 р., протокол № 45 (наказ МОН України від 23.06.2003 р. № 401);

рішення ДАК від 15.07.2003 р., протокол № 46 (наказ МОН України від 17.07.2003 р. № 480);

рішення ДАК від 23.12.2003 р., протокол № 48 (наказ МОН України від 29.12.2003 р. № 866);

рішення ДАК від 24.02.2004 р., протокол № 49 (наказ МОН України від 09.03.2004 р. № 183);

рішення ДАК від 13.04.2004 р., протокол № 50 (наказ МОН України від 26.04.2004 р. № 336);

рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. № 558);

рішення ДАК від 19.10.2004 р., протокол № 52 (наказ МОН України від 26.10.2004 р. № 2422-Л);

рішення ДАК від 22.02.2005 р., протокол № 54 (наказ МОН України від 09.03.2005 р. № 415-Л);

рішення ДАК від 21.06.2005 р., протокол № 56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. № 1858-Л);

рішення ДАК від 11.10.2005 р., протокол № 57 (наказ МОН України від 25.10.2005 р. № 1998-Л);

рішення ДАК від 20.12.2005 р., протокол № 58 (наказ МОН України від 26.12.2005 р. № 2332-Л);

рішення ДАК від 02.03.2006 р., протокол № 59 (наказ МОН України від 09.03.2006 р. № 562-Л);

рішення ДАК від 21.04.2006 р., протокол № 60 (наказ МОН України від 03.05.2006 р. № 1105-Л);

рішення ДАК від 22.06.2006 р., протокол № 61 (наказ МОН України від 29.06.2006 р. № 2043-Л);

рішення ДАК від 26.12.2006 р., протокол № 64 (наказ МОН України від 16.01.2007 р. № 29-Л);

рішення ДАК від 27.02.2007 р., протокол № 65 (наказ МОН України від 07.03.2007 р. № 421-Л);

рішення ДАК від 24.04.2007 р., протокол № 66 (наказ МОН України від 11.05.2007 р. № 1192-Л);

рішення ДАК від 26.06.2007 р., протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. № 1873-Л);

рішення ДАК від 27.11.2007 р., протокол № 68 (наказ МОН України від 04.12.2007 р. № 2144-Л);

рішення ДАК від 28.03.2008 р., протокол № 70 (наказ МОН України від 04.04.2008 р. № 868-Л);

рішення ДАК від 20.05.2008 р., протокол № 71 (наказ МОН України від 28.05.2008 р. № 1824-Л);

рішення ДАК від 01.07.2008 р., протокол № 72 (наказ МОН України від 07.07.2008 р. № 2180-Л);

рішення ДАК від 07.05.2009 р., протокол № 77 (наказ МОН України від 12.06.2009 р. № 2411-Л);

рішення ДАК від 04.06.2009 р., протокол № 78 (наказ МОН України від 09.07.2009 р. № 2673-Л);

рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол № 79 (наказ МОН України від 16.07.2009 р. № 2675-Л);

рішення ДАК від 17.12.2009 р., протокол № 80 (наказ МОН України від 31.12.2009 р. № 3101-Л);

рішення ДАК від 30.03.2010 р., протокол № 82 (наказ МОН України від 10.06.2010 р. № 1611-Л);

рішення ДАК від 26.05.2010 р., протокол № 83 (наказ МОН України від 29.06.2010 р. № 1784-Л);

рішення ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л);

рішення ДАК від 05.10.2010 р., протокол № 85 (наказ МОН України від 01.11.2010 р. № 2035-Л;)

рішення ДАК від 10.03.2011 р., протокол № 86 (наказ МОН молодьспорту України від 31.03.2011 р. № 764-Л);

рішення ДАК від 25.05.2011 р., протокол № 87 (наказ МОН молодьспорту України від 07.06.2011 р. № 2128-Л);

рішення ДАК від 30.06.2011 р., протокол № 88 (наказ МОН молодьспорту України від 01.07.2011 р. № 2487-Л);

рішення ДАК від 28.09.2011 р., протокол № 90 (наказ МОН молодьспорту України від 30.09.2011 р. № 2660-Л);

рішення ДАК від 24.11.2011 р., протокол № 91 (наказ МОН молодьспорту України від 29.11.2011 р. № 2951-Л);

рішення ДАК від 26.01.2012 р., протокол № 92 (наказ МОН молодьспорту України від 02.02.2012 р. № −265Л);

рішення ДАК від 23.02.2012 р., протокол № 93 (наказ МОН молодьспорту України від 28.02.2012 р. № −571Л);

рішення ДАК від 23.03.2012 р., протокол № 94 (наказ МОН молодьспорту України від 30.03.2012 р. № 1025-Л);

рішення ДАК від 26.04.2012 р., протокол № 95 (наказ МОН молодьспорту України від 27.04.2012 р. № 1485-Л);

рішення ДАК від 25.05.2012 р., протокол № 96 (наказ МОН молодьспорту України від 01.06.2012 р. № 2117л);

рішення ДАК від 06.07.2012 р., протокол № 97 (наказ МОН молодьспорту України від 13.07.2012 р. № 2325л);

рішення АКУ від 05.10.2012 р., протокол № 98 (наказ МОН молодьспорту України від 12.10.2012 р. № 2491л);

рішення АКУ від 27.12.2012 р., протокол № 100 (наказ МОН молодьспорту України від 04.01.2013 р. № 1л);

рішення АКУ від 31.01.2013 р., протокол № 101 (наказ МОН молодьспорту України від 08.02.2013 р. № 300л);

рішення АКУ від 29.03.2013 р., протокол № 102 (наказ МОН України від 05.04.2013 р. № 927л);

рішення АКУ від 26.04.2013 р., протокол № 103 (наказ МОН України від 30.04.2013 р. № 1480л);

рішення АКУ від 30.05.2013 р., протокол № 104 (наказ МОН України від 04.06.2013 р. № 2070л);

рішення АКУ від 27.06.2013 р., протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494л);

рішення АКУ від 27.06.2013 р., протокол № 106 (наказ МОН України від 03.10.2013 р. № 2648л);

рішення АКУ від 08.11.2013 р., протокол № 107 (наказ МОН України від 18.11.2013 р. № 2830л);

рішення АКУ від 27.12.2013 р., протокол № 108 (наказ МОН України від 08.01.2014 р. № 1-л);

рішення АКУ від 03.06.2014 р., протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р. № 2323-л);

рішення АКУ від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642л);

рішення АКУ від 22.09.2014 р., протокол № 112 (наказ МОН України від 02.10.2014 р. № 2866л);

рішення АКУ від 25.11.2014 р., протокол № 113 (наказ МОН України від 05.12.2014 р. № 3090л);

рішення АКУ від 27.01.2015 р., протокол № 114 (наказ МОН України від 06.02.2015 р. № 133л);

рішення АКУ від 31.03.2015 р., протокол № 115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. № 553л);

рішення АКУ від 28.05.2015 р., протокол № 116 (наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415л);

рішення АКУ від 30.06.2015 р., протокол № 117 (наказ МОН України від 03.07.2015 р. № 1683л);

рішення АКУ від 24.07.2015 р., протокол № 118 (наказ МОН України від 28.07.2015 р. № 1709л);

рішення АКУ від 17.11.2015 р., протокол № 119 (наказ МОН України від 30.11.2015 р. № 1931л);

рішення АКУ від 01.03.2016 р., протокол № 120 (наказ МОН України від 14.03.2016 р. № 434л);

рішення АКУ від 16.06.2016 р., протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79а);

рішення АКУ від 05.07.2016 р., протокол № 122 (наказ МОН України від 06.07.2016 р. № 806);

рішення АКУ від 20.12.2016 р., протокол № 123 (наказ МОН України від 26.12.2016 р. № 1613);

рішення АКУ від 02.03.2017 р., протокол № 124 (наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 375);

наказ МОН України від 30.05.2016 р. № 590;

наказ МОН України від 31.05.2016 р. № 1156л;

наказ МОН України від 25.11.2016 р. № 1499л

наказ МОН України від 10.06.2016 р. № 655;

наказ МОН України від 23.06.2016 р. № 707;

наказ МОН України від 21.07.2016 р. № 1407л;

наказ МОН України від 19.07.2016 р. № 856;

наказ МОН України від 05.08.2016 р. № 1408л;

наказ МОН України від 28.09.2016 р. № 1436л;

наказ МОН України від 01.12.2016 р. № 1503л;

наказ МОН України від 16.12.2016 р. № 1511л;

наказ МОН України від 06.01.2017 р. № 1л;

наказ МОН України від 27.01.2017 р. № 13-л;

наказ МОН України від 03.02.2017 р. № 18-л;

наказ МОН України від 10.02.2017 р. № 28-л;

наказ МОН України від 03.03.2017 р. № 38-л;

наказ МОН України від 31.03.2017 р. № 62-л.

наказ МОН України від 02.06.2017 р. № 113-л

наказ МОН від 09.06.2017 № 122-л «Про переоформлення ліцензій»

наказ МОН України від 03.07.2017 р. № 138-л;

наказ МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л;

наказ МОН України від 18.07.2017 р. № 155-л;

наказ МОН України від 21.07.2017 р. № 160-л.

наказ МОН України від 29.01.2018 р. № 90-л;

наказ МОН України від 21.02.2018 р. № 139-л;

наказ МОН України від 14.03.2018 р. № 242-л;

наказ МОН від 26.04.2018 № 505-л

наказ МОН від 26.06.2018 № 1364-л

наказ МОН № 1373-л від 20.07.18

Наказ МОН від 02.08.2018 № 1378-л

Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л

 

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Національний університет «Львівська політехніка»​

Ідентифікаційний код: 02071010

Місцезнаходження юридичної особи: 79013, Львівська область, місто Львів, вулиця Степана Бандери, будинок 12

 

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Ліцензований обсяг (на одному курсі (році навчання)

Можливість здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства (так/ні)

Номер рішення за кожною спеціальністю за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст або або рішення за кожною спеціальністю  у сфері фахової передвищої освіти прийнятого у 2018, 2019 роках (наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

(наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної

спеціальності)

 

 

 

 

 

 

Дата і номер рішення про анулюван ня ліцензії (наказ МОН)

 

 

 

 

 

 

Дата і номер рішення про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов

Для відокремлених структурних підрозділів

Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79044, місто Львів, вулиця Горбачевського, будинок 18)

ідентифікаційний код

37073535

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

20

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

40

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

40

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

75

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79032, місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 87)

ідентифікаційний код

03363128

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

115

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

80

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

08

Право

081

Право

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

5

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

80

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

6

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

480

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79035, місто Львів, вулиця Пимоненка, будинок 17)

ідентифікаційний код

05393837

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

60

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

5

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

90

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

6

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

 

 

30

 

 

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

7

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

60

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

8

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

25

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

9

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

90

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

10

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

60

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79008, місто Львів, вулиця Личаківська, будинок 2)

 

ідентифікаційний код

03450726

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

13

Механічна інженерія

133

Галузеве

машинобудування

80

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

 

70

 

 

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

220

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська область, місто Коломия, вулиця А. Чехова, будинок 20)

ідентифікаційний код

20544802

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

75

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

40

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

5

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

100

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

6

13

Механічна інженерія

133

Галузеве

машинобудування

75

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

7

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

65

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

8

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

70

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

9

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

 

 

 

55

 

 

 

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 80700, Львівська область, місто Золочів, вулиця І. Труша, будинок 4)

ідентифікаційний код

37278385

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

25

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

08

Право

081

Право

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

5

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79031, місто Львів, вулиця Демнянська, будинок 15)

ідентифікаційний код

38008357

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

150

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

60

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

08

Право

081

Право

60

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

5

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

6

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

80

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

7

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

60

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79000, місто Львів, вулиця Січових Стрільців, будинок 7)

ідентифікаційний код

38501654

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

75

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

60

ні

Наказ МОН від 12.12.2019 № 1010-л

3

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

150

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ – Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 29015, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 10)

ідентифікаційний код

39817752

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

40

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

 

2

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

80

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

3

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

4

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

105

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

5

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

90

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

6

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

25

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

7

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

100

ні

Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л

Відокремлений структурний підрозділ – Коледж телекомунікацій та комп'ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

(місцезнаходження: 79053, місто Львів, вулиця Володимира Великого, будинок 12)

ідентифікаційний код

42738830

 

 

 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

100

ні

Наказ МОН від 20.02.2020 № 73-л

 

2

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

175

ні

наказ МОН №262-л від 09.04.2019

 

Місце провадження освітньої діяльності: найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

 1. Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (79044, м. Львів, вул. Горбачевського, б.18)
 2. Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (79032, м. Львів, вул. Пасічна, б.87)
 3. Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (79035, м. Львів, вул. Пимоненка, б.17)
 4. Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка» (79008, м. Львів, вул. Личаківська, б.2)
 5. Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. А. Чехова, б.20)
 6. Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» (80700, Львівська область, м. Золочів, вул. І. Труша, б.4)
 7. Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (79031, м. Львів, вул. Демнянська, б.15)
 8. Відокремлений структурний підрозділ – Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.7)
 9. Відокремлений структурний підрозділ – Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» (29015, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, б.10)
 10. Відокремлений структурний підрозділ - Коледж телекомунікацій та комп'ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (79052, м. Львів, вул. Володимира Великого б.12)

Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 09.04.2019 р. № 262-л
Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л
Наказ МОН від 12.12.2019 № 1010-л
Наказ МОН від 20.02.2020 № 73-л

Приєднані файлиРозмір
Ліцензія995.73 KB
Оновлено 2 міс 1 тижд тому