Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Навчальний процес кафедри

Навчальний процес на кафедрі кримінального права і процесу – це ділові та рольові ігри, тренінгові та тестові методики, інформаційні технології навчання, мультимедійне обладнання, сучасна навчальна література, науково-пошукова робота.

На сьогоднішній день кафедра кримінального права і процесу є однією із випускових кафедр в Інституті права та психології. Ми здійснюємо підготовку магістрів за спеціалізацією «Правознавство».

Навчання здійснюється за таким формами:

 • денна;
 • заочна.

Відслідковуючи сучасні тенденції керівництво ІНПП Національного університету «Львівська політехніка» прийняло рішення мати у своєму розпорядженні сучасний комп’ютерний поліграф. Так, на сьогодні, у роботі використовується поліграф Lafayette LX4000-SW, виробник якого американська компанія Lafayette Instrument Company, Inc. є світовим лідером у сфері виробництва поліграфів та займає більше 80% світового ринку.

У якості перспективних шляхів розвитку вказаного напрямку планується створення на базі ІНПП окремої Науково-дослідної лабораторії з детекції брехні. До того ж, поліграф буде використовуватись у навчальному процесі з метою ознайомлення та популяризації інформації про сучасні тенденції детекції брехні, що є вкрай важливим для таких майбутніх фахівців як юристи та психологи.

При використанні тестування на поліграфі спеціаліст може отримати відповіді на важливі питання, а саме:

 • розголошення стороннім особам інформації закритого характеру про роботодавця;
 • навмисне спотворення анкетних даних;
 • наявність прихованих мотивів працевлаштування;
 • наявність прихованої інформації про реальні причини звільнення з попередніх місць роботи;
 • наявність прихованих мотивів взяття шлюбу, вступу в інтимний зв'язок тощо;
 • стійкі зв’язки із кримінальним середовищем, що приховуються;
 • посадові злочини, проступки, халатність тощо;
 • нанесення збитків колишнім роботодавцям;
 • застосування заходів фізичного впливу щодо дітей;
 • готовність ризикнути собою заради забезпечення безпеки работодавця;
 • факти крадіжок грошей та товарно-матеріальних цінностей;
 • додаткові джерела доходів, що приховуються;
 • наявність боргів та будь-яких боргових зобов'язань;
 • наркотична та алкогольна залежність;
 • пристрасть до азартних ігор;
 • факти незаконного володіння та зберігання зброї тощо;
 • психічні захворювання, девіації;
 • іІнформація про стан здоров’я, що може зашкодити роботі, яка приховується;
 • схильність до суїциду та багато іншого.

Окрім того, при  кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями:

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09–кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Навчання здійснюється за таким формами: денна та заочна.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 року в Навчально-науковому Інституті права та психології створено спеціалізовану вчену раду К 35.052.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

 • 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Оновлено 1 рік 8 міс тому