Наукова діяльність студентів

Кафедра залучає студентів до наукової діяльності ще з перших курсів: участь у професійних та студентських конференціях, наукових семінарах. Кількість студентів, які прийняли участь у 2016 році в науково-дослідній роботі кафедри — 25. Опубліковано 15 тез доповідей конференцій самостійно і 10 у співавторстві з викладачами.

Наукова діяльність, також, дає можливість студентам отримати додаткові бали до загального рейтингу та продовжити дослідницьку роботу в аспірантурі.

Студенти, які бажають займатися науково-дослідною роботою можуть звернутись до викладачів кафедри, кожен з яких має свій науковий напрям роботи.

Серед нагальних завдань забезпечення розвитку науки є підготовка фахівців, що здатні постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та інтелектуально вдосконалюватись. У цьому контексті саме науково-дослідна робота студентів є одним із кроків на шляху вирішення цієї проблеми.

Саме тому, на кафедрі активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Криміналіст». 

Науковий гурток кафедри – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів інституту, яке формується за напрямом наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. 

Щомісяця члени студентського наукового гуртка проводять засідання та заслуховують доповіді студентів, обговорюють актуальні проблеми юридичної науки. Кращі наукові роботи студентів рекомендовані для оприлюднення на конференціях та інших науково-практичних заходах.

Керівник гуртка – к.ю.н., доцент  Шай Роман Ярославович

Оновлено 1 тиждень тому