Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Комплексна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на 2017-2021рр.

Затвердила Вчена рада 
Національного університету «Львівська політехніка»
Протокол № 28 від 22.11.2016 р.

Комплексна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на 2017-2021 рр. (далі – Програма) є складовою Програми розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 р.

Мета Програми –  удосконалення кадрового забезпечення науково-навчальних та наукових підрозділів Національного університету «Львівська політехніка» висококваліфікованими фахівцями, що здатні компетентно та відповідально на міжнародному, державному, регіональному й місцевому рівнях виконувати завдання реалізації статутних завдань університету у сфері освіти, науки та міжнародної інтеграції.

Досягнення мети Програми передбачається здійснити шляхом:

  • упорядкування структури та обсягів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до потреб науково-навчальних та наукових підрозділів щодо кадрового забезпечення;
  • узагальнення пропозицій,  поданих  навчально-науковими інститутами, щодо формування та виконання державного замовлення на підготовку  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
  • систематичного заслуховування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на наукових семінарах кафедр;
  • формування щорічного звіту про виконання Комплексної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук та заслуховування на Вченій раді університету.

Очікувані результати реалізації Програми:

  • покращення якості кваліфікаційної структури кадрового забезпечення;
  • збільшення частки кадрів вищої кваліфікації у загальній чисельності професорсько-викладацького складу;
  • подолання негативної тенденції підвищення середнього віку науково-педагогічних та наукових працівників.
Приєднані файлиРозмір
Комплексна програма189.97 KB
Додаток 1. Зведений план підготовки докторів наук і докторів філософії 236.9 KB
Додаток 2. План захистів докторських дисертацій373.61 KB
Додаток 3. Список працівників, які вступатимуть у 2017-2021 рр. до докторантури290.8 KB
Додаток 4. Список працівників, яким буде запропоновано переведення на посаду наукового співробітника...266.88 KB
Додаток 5. Перелік працівників, які працюють над докторськими дисертаціями312.4 KB
Додаток 6. Зведений план захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук на 2017- 2021 роки242.6 KB
Додаток 7. План прийому до докторантури за державним замовленням (за спеціальностями) у ННІ200.85 KB
Додаток 8. План прийому до аспірантури за державним замовленням (за спеціальностями) у ННІ230.46 KB
Додаток 9. Список працівників, які прикріплятимуться у 2017-2021 рр. для підготовки дисертації на здобуття вищої освіти...251.55 KB
Додаток 10. Перелік спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук311.44 KB
Оновлено 2 years 8 міс тому