Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Історія кафедри конституційного та міжнародного права

Кафедра конституційного та міжнародного права (КМП) Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету “Львівська політехніка” розпочала свою роботу у жовтні 2014 року.

Очолює кафедру д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович.Під його керівництвом кафедра конституційного та міжнародного права є однією з провідних кафедр Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом.

Науково-педагогічний склад кафедри на даний час налічує 11 працівників: Ковальчук Віталій Богданович - завідувач кафедри , д.юр.н., професор Ковальчук Олена Богданівна - доцент кафедри, к. юр. н., доцент Сірант Мирослава Миколаївна - доцент кафедри к. юр. н., доцент Білостоцький Степан Миронович - доцент кафедри, к. юр. н. Бліхар Марія Миронівна - доцент кафедри, к. е. н. Богів Ярина Святославівна - асистент кафедри, к. е. н. Ромців Олена Ігорівна - асистент кафедри, здобувач наукового ступеня к. ю . н. Забокрицький Ігор Ігорович - асистент кафедри, к.юр.н. Кобрин Володимир Степанович - асистент кафедри, к. юр. н. Бучин Анна Василівна - асистент кафедри Федорів Оксана Ігорівна - асистент кафедри Колектив кафедри вже встиг виявити себе як команда професіоналів: педагогів, науковців та практиків, які здатні ефективно вирішувати широкий спектр завдань у галузі конституційного та міжнародного права. Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: «Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» та спрямована на розробку додаткової тематики, а саме:

1. Міжнародно-правовий захист прав людини і формування цінностей плюралістичної демократії.

2. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу національного суверенітету Н

ауково-педагогічними працівниками кафедри опублікована значна кількість наукових праць, видано 4 монографії, 5 навчально-методичних посібників, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, семінарів. Із числа науково-педагогічних працівників кафедри д.ю.н. проф. Ковальчук В.Б. та к.ю.н.,доцент Сірант М.М. є членами Спеціалізованої вченої ради К 35.052.19 Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка". При кафедрі конституційного та міжнародного права Інституту права та психології діє студентський науково-дискусійний гурток з конституційного та міжнародного права під назвою «Конституціоналіст» В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі конституційного та міжнародного права.

Навчально-методична робота кафедри

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»:

1. Конституційне право

2. Міжнародне право

3. Міжнародне приватне право

4. Конституційний процес

5. Державне(конституційне) право зарубіжних країн

6. Державне будівництво і органи місцевого самоврядування

7. Основи права Європейського Союзу

8. Конституційна юрисдикція в Україні Кафедрою розроблені спецкурси, які викладаються магістрам спеціальності 8.03040201 «Правознавство».

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для спеціальності 8.03040201 «Правознавство»:

1. Теорія та практика конституціоналізму

2. Міжнародна юстиція

3. Виборчий та референтний процес в Україні

4. Організація влади в Європейському Союзі

5. Європейські традиції та стандарти самоврядування місцевих громад

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для різних напрямів підготовки в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка»:

1. Правознавство: конституційне право (ІГСН; ІПДО)

2. Міжнародне право (ІЕПТ)

3. Міжнародне приватне право (ІНЕМ)

4. Міжнародне економічне право(ІНЕМ)

Оновлено 3 years 10 міс тому