Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Наукова діяльність кафедри інженерної геодезії

Науковий напрям: "Розробка нових технологій виконання інженерно-геодезичних робіт та їх математичне опрацювання."

Піднапрями наукової роботи:

  • "Геодезичний моніторинг інженерних споруд і геодинамічних явищ";
  • "Геодезичне забезпечення використання природних ресурсів";
  • "Вдосконалення методики GPS-спостережень при виконанні інженерно-геодезичних робіт".

Викладачі кафедри використовують в навчальному процесі нові здобутки в галузі геодезії при вивченні курсів інженерної геодезії, геодезії, електронних геодезичних приладів, методів і приладів високоточних інженерно-геодезичних вимірювань.

На кафедрі продовжується процес вдосконалення лекцій, лабораторних та практичних занять на 3 -5 курсах, особливо з нових предметів, введених у зв'язку з переходом на нові навчальні плани підготовки фахівців за спеціальностями "Геодезія".

Лабораторні та практичні заняття оновлюються. До нових лабораторних занять готується навчально-методична література.
В процес виконання лабораторних робіт з курсів інженерна геодезія, геодезія, інженерні вишукування, методи і прилади високоточних інженерно-геодезичних вимірювань, комп'ютерні технології включається виконання обчислень та проектування на комп'ютерах.

Найбільш інтенсивно кафедра підтримує наукові контакти з вченими Польщі. Безпосередні контакти працівники підтримують з Інститутом вищої геодезії та геодезичної астрономії Варшавської політехніки, центром космічних досліджень Академії Наук Польщі (Варшава), Аграрною Академією (Вроцлав). З працівниками Аграрної Академії (Вроцлав) та готується підписання договору про проведення геодезичного моніторингу пам'яток архітектури міст Львова та Вроцлава. Співпраця з центром космічних досліджень полягає в основному в опрацюванні нових підходів для врахування впливу іоносфери на GPS спостереження. Заключений договір про науково-технічну та навчально-методичну співпрацю між Департаментом Геоматіка РТУ і Інститутом геодезії НУ "Львівська політехніка".

Оновлено 4 years 2 міс тому