Співпраця кафедри філософії

Кафедра філософії є загальноуніверситетською кафедрою.

Можливі форми співпраці: стажування викладачів кафедри закордоном (Інститут філософії та соціології Люблінського університету імені Марії Склодовської-Кюрі, Польща), спільні публікації матеріалів та тез конференцій, круглих столів з польськими колегами (Інститут філософії Університету Лодзі, Варшавський університет, Відділення методології та педагогіки творчості Академії спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґоржевської, Варшава).

Кафедра філософії є співорганізатором щорічних міжнародних Твардовських Читань, а також активно співпрацює з кафедрами філософії Вінницького технічного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького».

Кафедра філософії уклала угоду про наукову та освітню співпрацю з філософським факультетом Університету Байройта (Німеччина) до 10.10.2025 року.

Також укладено угоду про наукову та академічну співпрацю з кафедрою філософії факультету мистецтв і літератури Католицького університету у Ружемберку (Словаччина) терміном на п'ять років з автоматичним її продовженням

Оновлено 6 місяців 3 тижні тому