Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми фахових вступних випробувань для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки:

  • 153 «Мікро- та наносистемна техніка»;
  • 163 «Біомедична інженерія»;
  • 171 «Електроніка»;
  • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»;
  • 173 «Авіоніка»;
  • 126 «Інформаційні системи та технології (інфокомунікації)».

Інформація для завантаження у приєднаних файлах (код та назва спеціальності, .pdf).

Оновлено 1 рік 6 місяців тому