Галузі знань, спеціальності та спеціалізації за якими проводиться вступ до інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Знайти свій шлях до ІТ-професій можна, вступивши на спеціальності Інституту телекомунікацій, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, програмно-апаратних засобів, Інтернету Речей (IoT), Індустріального Інтернету Речей (IIoT).

Мета освітньої діяльності інституту Підготовка конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інформаційних, радіоелектронних, електронних і мікро- та наносистемних технологій.

Спеціальності та спеціалізації

Інформаційні системи та технології. 

Інформаційно-комунікаційні системи. 

Спеціальність орієнтована на вивчення інформаційних технологій та їх застосування і використання у різних галузях людської діяльності.

Отриманні знання орієнтовані на формування у студентів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та підтримки функціонування інформаційних систем, комунікаційних мереж, розроблення системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення технічних засобів інформаційних технологій, реалізації програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень.

Телекомунікації та радіотехніка

 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • Радіотехніка;
 • Інформаційні мережі зв’язку;
 • Технології та засоби телекомунікацій;
 • Телекомунікаційні системи та мережі;
 • Радіоелектронні апарати та засоби.

Телекомунікаційні технології — це один із найважливіших ІТ-напрямів, що стрімко розвивається та об’єднує у собі інфокомунікаційні мережі, радіомережі, телевізійні та комп’ютерні мережі.

Фахівці із телекомунікацій та радіотехніки можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій, а саме як розробники програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування, програмного забезпечення для телекомунікаційних систем та мереж.

Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT, телекомунікацій та радіоелектроніки.

Біомедична інженерія. 

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Біомедична інженерія (Інтернет Речей) базується на поєднанні інформаційних технологій та медичної апаратури. Зокрема, її ключовими концепціями є Телемедицина, Інтернет Речей (IoT), Індустріальний Інтернет Речей (ІIoT), інтелектуальні сенсори, Лабораторія-на-Чіпі (Lab-on-Chip). Фахівці, які оволоділи цією спеціальністю, зможуть зосередити свою діяльність як на інформаційних технологіях — вбудованих системах (Embedded Systems), так і на біомедичних пристроях — апаратурі медичної діагностики.

Електроніка. 

Електронні прилади та пристрої

Обравши спеціальність «Електроніка», Ви отримаєте знання, досвід розроблення, виробництва та застосування елементів, пристроїв та систем електронної техніки (лазерів, сонячних елементів, сенсорів і т.п.) для енергетики, зв’язку, екології та медицини. Значна увага приділяється вивченню мікропроцесорної техніки, схемо- та системотехнічному проектуванню, сучасним методам моделювання та програмування

Спеціалізація «Електронні прилади та пристрої» дає змогу займатись науковою, виробничою та організаційно-управлінською діяльністю на промислових підприємствах, у банківських та комерційних структурах, медичних діагностичних закладах та інформаційно-комп’ютерних центрах.

Мікро- та наносистемна техніка

 • мікро- та наноелектронні прилади і пристрої;
 • фізична та біомедична електроніка;
 • лазерна і оптоелектронна техніка;

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та керівних посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікроелектронних, напівпровідникових та оптоелектронних приладів різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також продовжити навчання в аспірантурі.

Основні напрямки діяльності фахівця:

 • Hозробка програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж і радіоелектронних систем на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java;
 • Hозробка та використання сучасних апаратних та програмних засобів систем передачі інформації, спеціального призначення, мобільного, радіорелейного та супутникового зв’язку;
 • Gроектування та експлуатація, забезпечення надійності і живучості інфокомунікаційних та радіоелектронних систем, розробка та адміністрування корпоративних та глобальних комп’ютерних та інфокомунікаційних мереж;
 • Hозробка програмних інформаційних систем (проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями);
 • Hозробка програмних додатків та засобів для індустрії Інтернет Речей (IоT), а також для мобільних платформ (IOS, Android та інше);
 • Cертифіковані фахівці від компанії CISCO, можуть здійснювати підготовку фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії CISCO.

Місця працевлаштування

ІТ фірми, підприємства телекомунікаційного та радіоелектронного профілю, засоби мас-медіа, оператори мобільного та стаціонарного зв’язку, інтернет провайдери; радіомовні, телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні центри; підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації електронних засобів і систем різноманітного призначення; лікувальні, діагностичні, санаторні та реабілітаційні заклади; банківські, фінансово-кредитні та комерційні установи; митна служба, ЗСУ, СБУ, МВС, державні установи; коледжі та інші вищі навчальні заклади державної та приватної власності.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центруоцінювання якості освіти для вступників на спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка»

Спеціальності підготовки ОКР бакалавра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага бала за особливі успіхів (конкурсів України і т. п.)

та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування поза конкурсом

Авіоніка

Електроніка

Мікро- та наносистемна техніка

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література

0,35

0

100

2. Математика

0,4

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова та література

0,35

0

100

2. Математика

0,4

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

Біомедична інженерія

(Ітернет речей)

1. Українська  мова та література 0,35 0 100
2. Біологія 0,4
3. Математика, або іноземна мова, або фізика 0,25

 

 

Оновлено 4 місяці 4 тижні тому