Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Галузі знань, спеціальності та спеціалізації за якими проводиться вступ до інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Знайти свій шлях до ІТ-професій можна, вступивши на спеціальності Інституту телекомунікацій, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, програмно-апаратних засобів, Інтернету Речей (IoT), Індустріального Інтернету Речей (IIoT).

Мета освітньої діяльності інституту

Підготовка конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інформаційних, радіоелектронних, електронних і мікро- та наносистемних технологій.


 

Спеціальності та спеціалізації

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Інформаційно-комунікаційні системи

Спеціальність орієнтована на вивчення інформаційних технологій та їх застосування і використання у різних галузях людської діяльності.

Отриманні знання орієнтовані на формування у студентів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та підтримки функціонування інформаційних систем, комунікаційних мереж, розроблення системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення технічних засобів інформаційних технологій, реалізації програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень.


ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

 

 • апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 •  радіотехніка;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 •  технології та засоби телекомунікацій;
 • телекомунікаційні системи та мережі;
 • радіоелектронні апарати та засоби.

 

Телекомунікаційні технології - це один із найважливіших ІТ-напрямів, що стрімко розвивається та об’єднує у собі інфокомунікаційні мережі, радіомережі, телевізійні та комп'ютерні мережі.

Фахівці із телекомунікацій та радіотехніки  можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій, а саме як розробники програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування, програмного забезпечення для телекомунікаційних систем та мереж.

Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT, телекомунікацій та радіоелектроніки.


БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Біомедична інженерія (Інтернет Речей) базується на поєднанні інформаційних технологій та медичної апаратури. Зокрема, її ключовими концепціями є Телемедицина, Інтернет Речей (IoT), Індустріальний Інтернет Речей (ІIoT), інтелектуальні сенсори, Лабораторія-на-Чіпі (Lab-on-Chip). Фахівці, які оволоділи цією спеціальністю, зможуть зосередити свою діяльність як на інформаційних технологіях — вбудованих системах (Embedded Systems), так і на біомедичних пристроях — апаратурі медичної діагностики.

 


ЕЛЕКТРОНІКА

Електронні прилади та пристрої

Обравши спеціальність «Електроніка», Ви отримаєте знання, досвід розроблення, виробництва та застосування елементів, пристроїв та систем електронної техніки (лазерів, сонячних елементів, сенсорів і т.п.) для енергетики, зв’язку, екології та медицини. Значна увага приділяється вивченню мікропроцесорної техніки, схемо- та системотехнічному проектуванню, сучасним методам моделювання та програмування

Спеціалізація «Електронні прилади та пристрої» дає змогу займатись науковою, виробничою та організаційно-управлінською діяльністю на промислових підприємствах, у банківських та комерційних структурах, медичних діагностичних закладах та інформаційно-комп’ютерних центрах.


МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

 • мікро- та наноелектронні прилади і пристрої;
 • фізична та біомедична електроніка;
 • лазерна і оптоелектронна техніка;

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та керівних посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікроелектронних, напівпровідникових та оптоелектронних приладів різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також продовжити навчання в аспірантурі.

Основні напрямки діяльності фахівця:

 • розробка програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж і радіоелектронних систем на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java;
 • розробка та використання сучасних апаратних та програмних засобів систем передачі інформації, спеціального призначення, мобільного, радіорелейного та супутникового зв’язку;
 • проектування та експлуатація, забезпечення надійності і живучості інфокомунікаційних та радіоелектронних систем, розробка та адміністрування корпоративних та глобальних комп’ютерних та інфокомунікаційних мереж;
 • розробка програмних інформаційних систем (проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями);
 • розробка програмних додатків та засобів для індустрії Інтернет Речей (IоT), а також для мобільних платформ (IOS, Android та інше);
 • сертифіковані фахівці від компанії CISCO, можуть здійснювати підготовку фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії CISCO.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ІТ фірми, підприємства телекомунікаційного та радіоелектронного профілю, засоби мас-медіа, оператори мобільного та стаціонарного зв’язку, інтернет провайдери; радіомовні, телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні центри; підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації електронних засобів і систем різноманітного призначення; лікувальні, діагностичні, санаторні та реабілітаційні заклади; банківські, фінансово-кредитні та комерційні установи; митна служба, ЗСУ, СБУ, МВС, державні установи; коледжі та інші вищі навчальні заклади державної та приватної власності.

 

 


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Національного університету «Львівська політехніка»

 

Спеціальності підготовки ОКР  бакал авра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

ЗНО

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага бала за особливі успіхів (конкурсів України і т. п.)

та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування поза конкурсом

Авіоніка

Електроніка

Мікро- та наносистемна техніка

Інформаційні системи та технології

1. Українська
   мова та література

0,35

0

100

2. Математика

0,4

3. Фізика

або

Іноземна мова

0,25

Телекомунікації та радіотехніка 1. Українська
   мова та література
0,35 0 100
2. Математика 0,4
3. Фізика або Іноземна мова 0,25

Біомедична інженерія

(Ітернет речей)

1. Українська
   мова та література
0,35 0 100
2. Біологія 0,4
3. Математика, або іноземна мова, або фізика 0,25
 

 

Оновлено 8 міс 3 дн тому