Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Галузі знань, спеціальності та спеціалізації за якими проводиться вступ до інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Знайти свій шлях до ІТ-професій можна, вступивши на спеціальності Інституту телекомунікацій, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, програмно-апаратних засобів, Інтернету Речей (IoT), Індустріального Інтернету Речей (IIoT).

Мета освітньої діяльності інституту

Підготовка конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інформаційних, радіоелектронних, електронних і мікро- та наносистемних технологій.


 

Спеціальності та спеціалізації

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

Інформаційно-комунікаційні системи

Спеціальність орієнтована на вивчення інформаційних технологій та їх застосування і використання у різних галузях людської діяльності.

Отриманні знання орієнтовані на формування у студентів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та підтримки функціонування інформаційних систем, комунікаційних мереж, розроблення системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення технічних засобів інформаційних технологій, реалізації програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень.


ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

 

 • апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 •  радіотехніка;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 •  технології та засоби телекомунікацій;
 • телекомунікаційні системи та мережі;
 • радіоелектронні апарати та засоби.

 

Телекомунікаційні технології - це один із найважливіших ІТ-напрямів, що стрімко розвивається та об’єднує у собі інфокомунікаційні мережі, радіомережі, телевізійні та комп'ютерні мережі.

Фахівці із телекомунікацій та радіотехніки  можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій, а саме як розробники програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування, програмного забезпечення для телекомунікаційних систем та мереж.

Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT, телекомунікацій та радіоелектроніки.


БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Біомедична інженерія (Інтернет Речей) базується на поєднанні інформаційних технологій та медичної апаратури. Зокрема, її ключовими концепціями є Телемедицина, Інтернет Речей (IoT), Індустріальний Інтернет Речей (ІIoT), інтелектуальні сенсори, Лабораторія-на-Чіпі (Lab-on-Chip). Фахівці, які оволоділи цією спеціальністю, зможуть зосередити свою діяльність як на інформаційних технологіях — вбудованих системах (Embedded Systems), так і на біомедичних пристроях — апаратурі медичної діагностики.

 


ЕЛЕКТРОНІКА

Електронні прилади та пристрої

Обравши спеціальність «Електроніка», Ви отримаєте знання, досвід розроблення, виробництва та застосування елементів, пристроїв та систем електронної техніки (лазерів, сонячних елементів, сенсорів і т.п.) для енергетики, зв’язку, екології та медицини. Значна увага приділяється вивченню мікропроцесорної техніки, схемо- та системотехнічному проектуванню, сучасним методам моделювання та програмування

Спеціалізація «Електронні прилади та пристрої» дає змогу займатись науковою, виробничою та організаційно-управлінською діяльністю на промислових підприємствах, у банківських та комерційних структурах, медичних діагностичних закладах та інформаційно-комп’ютерних центрах.


МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

 • мікро- та наноелектронні прилади і пристрої;
 • фізична та біомедична електроніка;
 • лазерна і оптоелектронна техніка;

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та керівних посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікроелектронних, напівпровідникових та оптоелектронних приладів різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також продовжити навчання в аспірантурі.

Основні напрямки діяльності фахівця:

 • розробка програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж і радіоелектронних систем на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java;
 • розробка та використання сучасних апаратних та програмних засобів систем передачі інформації, спеціального призначення, мобільного, радіорелейного та супутникового зв’язку;
 • проектування та експлуатація, забезпечення надійності і живучості інфокомунікаційних та радіоелектронних систем, розробка та адміністрування корпоративних та глобальних комп’ютерних та інфокомунікаційних мереж;
 • розробка програмних інформаційних систем (проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями);
 • розробка програмних додатків та засобів для індустрії Інтернет Речей (IоT), а також для мобільних платформ (IOS, Android та інше);
 • сертифіковані фахівці від компанії CISCO, можуть здійснювати підготовку фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії CISCO.

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ІТ фірми, підприємства телекомунікаційного та радіоелектронного профілю, засоби мас-медіа, оператори мобільного та стаціонарного зв’язку, інтернет провайдери; радіомовні, телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні центри; підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації електронних засобів і систем різноманітного призначення; лікувальні, діагностичні, санаторні та реабілітаційні заклади; банківські, фінансово-кредитні та комерційні установи; митна служба, ЗСУ, СБУ, МВС, державні установи; коледжі та інші вищі навчальні заклади державної та приватної власності.

 

 


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Національного університету «Львівська політехніка»

 

Спеціальності підготовки ОКР  бакал авра

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

ЗНО

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага бала за особливі успіхів (конкурсів України і т. п.)

та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування поза конкурсом

Авіоніка

Електроніка

Мікро- та наносистемна техніка

Інформаційні системи та технології

1. Українська
   мова та література

0,35

0

100

2. Математика

0,4

3. Фізика

або

Іноземна мова

0,25

Телекомунікації та радіотехніка 1. Українська
   мова та література
0,35 0 100
2. Математика 0,4
3. Фізика або Іноземна мова 0,25

Біомедична інженерія

(Ітернет речей)

1. Українська
   мова та література
0,35 0 100
2. Біологія 0,4
3. Математика, або іноземна мова, або фізика 0,25
 

 

Оновлено 5 міс 3 тижн тому