Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Партнери Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

 • Шведський Королівський технологічний інститут Стокгольм, Швеція 

KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden

Веб-сайт: www.kth.se

Співпраця в межах рамкової двосторонньої угоди про партнерство Шведського Королівського Технологічного Інституту з НУ «Львівська політехніка»

 • Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій

General Department for Tourism, Eurointegration, Foreign Relations and Investments 

Веб-сайт: www.frtt.if.gov.ua

Співпраця в межах 2-сторонньої угоди

 • ВАТ «Західний Регіональний Центр Туризму»

Open joint-stock company «Western Regional Center of Tourism» 

Веб-сайт: www.pereklady.lviv.ua

Співпраця в межах 2-сторонньої угоди

 • Київська державна академія водного транспорту ім.Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного

Kyiv State Academy of Water Transport named by Hetman Petro Konashevich Sagaidachnyy 

Веб-сайт: www.maritime.kiev.ua

Співпраця в межах 2-сторонньої угоди про наукову співпрацю та обмін студентами

 • Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Khmelnitsky Cooperative trade-economic institute

Веб-сайт: www.xktei.km.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти

 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Vadym Hetman National Economic University 

Веб-сайт: www.kneu.edu.ua Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти

 • Відділ цукрової промисловості агрохолдинга "Ukrlandfarming PLC"

Department of the sugar industry agricultural holdings "Ukrlandfarming PLC" 

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство відділу цукрової промисловості агрохолдинга "Ukrlandfarming PLC" з кафедрою екологічної безпеки та аудиту

 • ТзОВ "Олександрійський цукровий завод" "Alexandria sugar factory" Ltd.

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство ТзОВ "Олександрійський цукровий завод" з кафедрою екологічної безпеки та аудиту

 • Кафедра біохімії та екологічного контролю національного університету харчових технологій

Department of Biochemistry and Environmental Control National University of Food Technologies

Веб-сайт: www.nuft.edu.ua

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство кафедри біохімії та екологічного контролю національного університету харчових технологій з кафедрою екологічної безпеки та аудиту

 • Кафедра екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету

Department of Ecology and Environmental SafetyVinnytsia National Technical University

Веб-сайт: www.vntu.edu.ua

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету з кафедрою екологічної безпеки та аудиту

 • Департамент інженерної екології Варшавської політехніки

Department of Environmental Engineering

Веб-сайт: www.pw.edu.pl

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Варшавської політехніки з Львівською політехнікою

 • Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості

Department of sugar, Institute of Biotechnology, agricultural and food industry

Веб-сайт: www.ibprs.pl

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство відділу цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості з Львівською політехнікою

Оновлено 3 years 3 міс тому