Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.


Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».


Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» складають три тести у формі ЗНО. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за даною спеціальністю проводиться у формі:
1.    Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (30 червня 2021 року).
2.    Єдиного фахового вступного випробовування з права (2 липня 2021 року).
3.    Тесту загальних правничих компетентностей (2 липня 2021 року). 


Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Вступники у магістратуру за спеціальностями 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 073 «Менеджмент» та 011 «Освітні, педагогічні науки» приймаються на навчання за умови успішного складання іспиту з іноземної мови у формі ЗНО та фахового вступного випробовування (у навчальному закладі), з урахуванням середнього балу диплома бакалавра та додаткових балів за особливі успіхи. 


Особи, які вступають на навчання на ці спеціальності за кошти фізичних і юридичних осіб на основі диплому магістра (спеціаліста), можуть складати іспит з іноземної мови в Університеті (крім спеціальності 081 «Право»).
Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань та ЗНО.


За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.
 

Термін навчання – 1 рік 5 місяців.

Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності  Спеціальність  Спеціалізації Вступні випробовування та конкурсні предмети

Галузь знань 08 "Право"

081 Право

Адміністративне судочинство;

Адвокатська діяльність;

Місцеве самоврядування;

Нотаріальна діяльність;

Слідча діяльність;

Судова експертиза;

ІТ-право;


Єдиний вступний іспит з іноземної мови;


Єдине фахове вступне випробовування з права;


Тест загальних навчальних правничих компетентностей;

Галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"

053 Психологія

Соціальна психологія життєдіяльності;

Психологія особистості;

Іноземна мова ЗНО;

Вступне випробування з фахових дисциплін;

Галузь знань 06 "Журналістика"

061 Журналістика

Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ;

Теле-, радіожурналістика;

Іноземна мова ЗНО;

Вступне випробування з фахових дисциплін;

Галузь знань 07 "Менеджмент"

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом;

Професійні кваліфікації: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіта ти виробничого навчання), викладач;

Іноземна мова ЗНО;

Вступне випробування з фахових дисциплін;

Галузь знань 01 "Освіта"

011 Освітні педагогічні науки

Викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом): викладач дистанційного навчання, викладач інформатики, викладач фізики, викладач математики, викладач хімії, викладач права, викладач економіки, викладач іноземної мови, викладач загальнотехнічних дисциплін, викладач обілково-економічних дисциплін;  

Іноземна мова ЗНО;

Вступне випробування з фахових дисциплін;

 

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 4 місяці 1 тиждень тому