Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту права, психології та інноваційної освіти

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності

Інституту права, психології та інноваційної освіти

Спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальності бакалаврського рівня вищої освіти

Шифри

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

Галузь знань 08 «Право»

Право

081

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

100

3. Математика або іноземна мова

0,25

100

Конкурсний бал вступника на перший курс бакалавра на основі ПЗСО має становити 130 або більше балів для спеціальностей галузей знань 08 право.

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Психологія

053

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,4

100

3. Біологія або іноземна мова

0,25

100

Галузь знань 06 «Журналістика»

Журналістика

061

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

100

3. Математика або іноземна мова

0,25

100

Галузь знань 01 «Освіта/педагогіка»*

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015.10

1. Українська мова та література

0,35

100

Професійна освіта (Будівництво)

015.01

2. Математика

0,35

100

3. Фізика або іноземна мова

0,25

100

Професійна освіта (Машинобудування)

015.11

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Фізика або іноземна мова

0,25

100

Професійна освіта (Харчові технології)

015.01

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Хімія або біологія

0,25

100

Професійна освіта (Облік і оподаткування)

015

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,4

100

3. Географія або

іноземна мова

0,25

100

Вступ на комерційні основі можливий за іншим переліком конкурсних предметів (докладніше на сайті Приймальної комісії)

 

Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності

Спеціальність

Спеціалізації

Вступні випробовування та конкурсні предмети

Галузь знань 08 «Право»

 

 

081

 

 

ПРАВО

 

 • Адміністративне судочинство
 • Адвокатська діяльності
 • Місцеве самоврядування
 • Нотаріальна діяльність
 • Слідча діяльність
 • Судова експертиза
 • ІТ-право

 

 • єдиний вступний іспит з іноземної мови
 • єдине фахове вступне випробовування з права та загальних навчальних правничих компетенцій

 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

053

 

ПСИХОЛОГІЯ

 • Соціальна психологія життєдіяльності
 • Психологія особистості

 

 • іноземна мова ЗНО
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 06 «Журналістика»

061

ЖУРНАЛІСТИКА

 • Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ
 • Теле-, радіожурналістика
 • іноземна мова ЗНО
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 07 «Менеджмент»

073

МЕНЕДЖМЕНТ

Управління навчальним закладом

Професійні кваліфікації: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), викладач

 • іноземна мова ЗНО
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 01 «Освіта»

011

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом): викладач дистанційного навчання, викладач інформатики, викладач фізики, викладач математики, викладач хімії, викладач права, викладач економіки, викладач іноземної мови, викладач загальнотехнічних дисциплін, викладач обліково-економічних дисциплін

 • іноземна мова
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

 

Освітній ступінь «Магістр»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.

Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» складають три тести у формі ЗНО. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за даною спеціальністю проводиться у формі:

 1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
 2. Єдиного фахового вступного випробовування з права.
 3. Тесту загальних правничих компетенцій.

Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань та ЗНО.

Вступники у магістратуру за спеціальностями 053 «Психологія» та 061 «Журналістика» приймаються на навчання за умови успішного складання іспиту з іноземної мови у формі ЗНО та фахового вступного випробовування (у навчальному закладі).

Вступники у магістратуру за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» професійна кваліфікація «Викладач дистанційного навчання (за фахом)» та 073 «Менеджмент» професійна кваліфікація «Управління навчальним закладом» приймаються на навчання за умови успішного складання іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробовування у навчальному закладі.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (випускників коледжів) у навчально-науковому інституті економіки і менеджменту

Під час вступу на навчання на 2 та 3 курси

Шифри

Спеціальності

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

292

Міжнародні економічні відносини

Окрім того, випускники коледжів можуть також вступати на спеціальність 071 «Облік і оподаткування» на 1 курс трирічної скороченої програми навчання.

 

Вартість навчання в Інституті права, психології та інноваційної освіти в 2019 році

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Галузь знань

Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація (освітня програма)

може повторювати назву спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн

Код

Назва

Код

Назва

Денна фор-ма нав-чання

Заоч-на форма нав-чання

Денна форма нав-чання

Заочна форма нав-чання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Будівництво)

Професійна освіта (Будівництво)

40

0

 

10800.00

 

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

110

0

 

10800.00

 

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

140

50

10800.00

7500.00

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

70

30

12000.0

8400.00

08

Право

081

Право

Право

320

60

21800.0

13500.00

Небюджетні конкурсні пропозиції

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Будівництво)

Професійна освіта (Будівництво)

10

0

 

10800.00

 

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

10

0

 

10800.00

 

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Машинобуду-вання)

Професійна освіта (Машинобуду-вання)

30

0

 

10800.00

 

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Харчові технології)

Професійна освіта (Харчові технології)

50

0

 

10800.00

 

01

Освіта/Педа-гогіка

015

Професійна освіта (Облік і оподаткування)

Професійна освіта (Облік і оподаткування)

50

0

 

10800.00

 

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

10

10

10800.00

7500.00

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

10

10

12000.00

8400.00

08

Право

081

Право

Право

10

10

21800.00

13500.00

 

Оновлено 4 міс 1 тижд тому