Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту права, психології та інноваційної освіти

Спеціальності та конкурсні предмети Інституту права, психології та інноваційної освіти

Спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 

Спеціальності бакалаврського рівня вищої освіти

Шифри

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

Галузь знань 08 «Право»

 

Право

(бюджетно-комерційна

пропозиція)

081

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

100

3. Математика або іноземна мова

0,25

100

Право

(небюджетна пропозиція)

081

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

100

3. Біологія

0,25

100

3.Географія

0,25

100

Конкурсний бал вступника на перший курс бакалавра на основі ПЗСО має становити 140 або більше балів для спеціальностей галузей знань 08 право.

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Психологія

(бюджетно-комерційна

пропозиція)

053

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,4

100

3. Біологія або іноземна мова

0,25

100

Психологія

(небюджетна

пропозиція)

053

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Біологія

0,4

100

3. Історія України

0,25

100

3.Географія

0,25

100

Галузь знань 06 «Журналістика»

 

Журналістика

(бюджетно-комерційна

 пропозиція)

061

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

100

3. Математика або іноземна мова

0,25

100

Журналістика

(небюджетна

пропозиція)

061

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

100

3. Біологія

0,25

100

3.Географія

0,25

100

Галузь знань 01 «Освіта/педагогіка»*

Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

Професійна освіта (будівництво

 та зварювання)

015

1.Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,35

100

3.Фізика

0,25

100

3.Хімія

0,25

100

3.Біологія

0,25

100

3. Іноземна мова

0,25

100

Професійна освіта

(Цифрові технології)

015

1.Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,35

100

3. Фізика

0,25

100

Небюджетні конкурсні пропозиції

Професійна освіта (будівництво та зварювання)

015

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,35

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Професійна освіта

(Цифрові технології)

015

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Професійна освіта

 (Машинобудування)

015

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Фізика

0,25

100

3. Іноземна мова

0,25

100

Професійна освіта

(Машинобудування)

015

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Професійна освіта (Аграрне

виробництво, переробка

продуктів сільського

 господарства та харчової технології)

015

1.Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Хімія

0,25

100

3.Біологія

0,25

100

Професійна освіта (Аграрне

виробництво, переробка

продуктів сільського

 господарства та

харчової технології)

015

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,38

100

3. Історія України

0,25

100

3. Географія

0,25

100

Професійна освіта (облік і оподаткування)

015

1.Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,4

100

3. Географія

0,25

100

3. Іноземна мова

0,25

100

Професійна освіта (облік і оподаткування)

015

1.Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,4

100

3. Фізика

0,25

100

3. Історія України

0,25

100

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (випускників коледжів) у навчально-науковому3 інституті

 

Спеціальність ОР

бакалавра

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

Термін навчання

Код

Назва

Вступ на 2 курс

053

психологія

 

1. ЗНО з укр.мови та літ.

2. Фаховий іспит

3р.

 

081

право

 

1. ЗНО з укр.мови та літ.

2. Фаховий іспит

3р.

015

Професійна освіта

Харчові технології

1. ЗНО з укр.мови та літ.

2. Фаховий іспит

3р.

015

Професійна освіта

Комп’ютерні технології

1. ЗНО з укр.мови та літ.

2. Фаховий іспит

3р.

Вступ на 3 курс

081

право

 

1. ЗНО з укр.мови та літ.

2. Фаховий іспит

2р.

 

Освітній ступінь «Магістр»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.

Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» складають три тести у формі ЗНО. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за даною спеціальністю проводиться у формі:

 1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
 2. Єдиного фахового вступного випробовування з права.
 3. Тесту загальних правничих компетентностей.

Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань та ЗНО.

Вступники у магістратуру за спеціальностями 053 «Психологія», 061 «Журналістика» та 073 «Менеджмент» приймаються на навчання за умови успішного складання іспиту з іноземної мови у формі ЗНО та фахового вступного випробовування (у навчальному закладі).

Вступники у магістратуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» професійна кваліфікація «Викладач дистанційного навчання (за фахом)» приймаються на навчання за умови успішного складання іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробовування у навчальному закладі.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності

Спеціальність

Спеціалізації

Вступні випробовування та конкурсні предмети

Галузь знань 08 «Право»

 

 

081

 

 

Право

 • Адміністративне судочинство
 • Адвокатська діяльності
 • Місцеве самоврядування
 • Нотаріальна діяльність
 • Слідча діяльність
 • Судова експертиза
 • ІТ-право
 • єдиний вступний іспит з іноземної мови
 • єдине фахове вступне випробовування з права та загальних навчальних правничих компетенцій

 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

053

 

Психологія

 • Соціальна психологія життєдіяльності
 • Психологія особистості

 

 • іноземна мова ЗНО
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 06 «Журналістика»

061

Журналістика

 • Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ
 • Теле-, радіожурналістика
 • іноземна мова ЗНО
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 07 «Менеджмент»

073

Менеджмент

Управління навчальним закладом

Професійні кваліфікації: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), викладач

 • іноземна мова ЗНО
 • вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 01 «Освіта»

011

Освітні, педагогічні науки

викладач дистанційного навчання,
викладач (за фахом):
викладач дистанційного навчання,
викладач інформатики,
викладач фізики,
викладач математики, викладач хімії,
викладач права,
викладач економіки,
викладач іноземної мови,
викладач загальнотехнічних дисциплін,
викладач обліково-економічних дисциплін

 • іноземна мова
 • вступне випробовування з фахових дисциплін
Оновлено 6 місяців 1 тиждень тому