Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту права, психології та інноваційної освіти

Бакалавр

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань

Назва спеціальності

Код спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

 

Право

081

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

115

3. Математика або іноземна мова

0,25

100

Конкурсний бал вступника на перший курс ступеня бакалавра спеціальності Право на основі ПЗСО має становити 140 або більше балів

Психологія

053

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Математика

0,4

115

3. Історія України / Іноземна мова / Біологія   / Географія / Фізика / Хімія

0,25

100

Журналістика

061

1. Українська мова та література

0,35

100

2. Історія України

0,4

115

3. Математика / Іноземна мова / Біологія   / Географія / Фізика / Хімія

0,25

100

Професійна освіта

Спеціалізація:

Цифрові технології

015

1.Українська мова

0,35

100

2. Математика

0,35

115

3. Історія України / Іноземна мова / Біологія   / Географія / Фізика / Хімія

0,25

100

Для здобуття ступеня бакалавра в Інститут права, психології та інноваційної освіти можна вступити на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітнього ступеня молодшого бакалавра. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та зовнішнього незалежного оцінювання.

Назва спеціальності

Код спеціальності

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

Термін навчання

ВСУП НА 2 КУРС

 

Право

081

 

1. ЗНО з української мови та літератури

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

3. Фаховий іспит

Психологія

053

 

1. ЗНО з української мови та літератури

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

3. Фаховий іспит

Професійна освіта

015

Цифрові технології

1. ЗНО з української мови

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

3. Фаховий іспит

Професійна освіта

015

Будівництво та зварювання

1. ЗНО з української мови

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

3. Фаховий іспит

ВСУП НА 3 КУРС

 

Право

 

081

 

1. ЗНО з української мови та літератури

2 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

3. Фаховий іспит

 

Вартість навчання для студентів, що здобувають ступінь бакалавра на 2021 – 2022 навчальний рік

Спеціальність

денна форма навчання

заочна форма навчання

Право

28 000

16 500

Психологія

22 730

15 000

Журналістика

22 730

15 000

Професійна освіта  (Цифрові технології)

11 800

 

Магістр

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право»
або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» складають три тести у формі ЗНО. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за даною спеціальністю проводиться у формі:

Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (30 червня 2021 року).
Єдиного фахового вступного випробовування з права (2 липня 2021 року).
Тесту загальних правничих компетентностей (2 липня 2021 року).
Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Вступники у магістратуру за спеціальностями 053 «Психологія»,
061 «Журналістика», 073 «Менеджмент» та 011 «Освітні, педагогічні науки» приймаються на навчання за умови успішного складання іспиту з іноземної мови у формі ЗНО та фахового вступного випробовування (у навчальному закладі), з урахуванням середнього балу диплома бакалавра та додаткових балів за особливі успіхи.

Особи, які вступають на навчання на ці спеціальності за кошти фізичних і юридичних осіб на основі диплому магістра (спеціаліста), можуть складати іспит з іноземної мови в Університеті (крім спеціальності 081 «Право»).

Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань та ЗНО.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1 рік 5 місяців.

Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності

Спеціальність

Спеціалізації

Вступні випробовування та конкурсні предмети

Галузь знань 08 «Право»

 

 

081

 

 

Право

 • Адміністративне судочинство
 • Адвокатська діяльності
 • Місцеве самоврядування
 • Нотаріальна діяльність
 • Слідча діяльність
 • Судова експертиза
 • ІТ-право
 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови;
 • Єдине фахове вступне випробовування з права;
 • Тест загальних навчальних правничих компетентностей 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

053

Психологія

 • Соціальна психологія життєдіяльності
 • Психологія особистості

 

 • Іноземна мова ЗНО;
 • Вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 06 «Журналістика»

061

Журналістика

 • Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ
 • Теле-, радіожурналістика
 • Іноземна мова ЗНО;
 • Вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 07 «Менеджмент»

073

Менеджмент

Управління навчальним закладом

Професійні кваліфікації: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), викладач

 • Іноземна мова ЗНО;
 • Вступне випробовування з фахових дисциплін

Галузь знань 01 «Освіта»

011

Освітні, педагогічні науки

Викладач дистанційного навчання,
викладач (за фахом):
викладач дистанційного навчання,
викладач інформатики,
викладач фізики,
викладач математики, викладач хімії,
викладач права,
викладач економіки,
викладач іноземної мови,
викладач загальнотехнічних дисциплін,
викладач обліково-економічних дисциплін

 • Іноземна мова ЗНО;
 • Вступне випробовування з фахових дисциплін

 

 

Оновлено 3 місяці 3 тижні тому