Спеціальності Інституту економіки і менеджменту

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальності бакалаврського

рівня вищої освіти

Шифри

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ (БЮДЖЕТНО-КОМЕРЦІЙНІ)

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка

051

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

0,35

0,4

0,25

100

100

100

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Іноземна мова

0,35

0,4

0,25

100

100

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Менеджмент

073

Маркетинг

075

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

Міжнародні економічні відносини

292

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Математика або Географія

0,35

0,4

0,25

100

100

100

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка

051

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,35

0,4

0,25

100

100

100

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Історія України

0,35

0,4

0,25

100

100

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Менеджмент

073

Маркетинг

075

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

Міжнародні економічні відносини

292

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Фізика або Історія України

0,35

0,4

0,25

100

100

100


СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Шифри спеціальностей

Спеціальності

Спеціалізації

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

051

Економіка

Економіка підприємства

Прикладна економіка

Управління персоналом та економіка праці

Економіка та управління будівництвом

Економіка (освітньо-наукова програма)

-

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)

-

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)

-

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Логістика

Управління митною діяльністю

Управління інноваційною діяльністю

Бізнес-адміністрування

Менеджмент (освітньо-наукова програма)

-

075

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг (освітньо-наукова програма)

-

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)

-

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» (ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ) У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ПІД ЧАС ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ НА 2 та 3 КУРС

Шифри спеціальностей

Спеціальності

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

292

Міжнародні економічні відносини

Окрім того, випускники коледжів можуть також вступати на спеціальність 071 «Облік і оподаткування» на 1 курс трирічної скороченої програми навчання

Оновлено 4 місяці 3 тижні тому