Спеціальності Інституту економіки і менеджменту

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальності бакалаврського рівня вищої освіти

Шифри

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифі-кату ЗНО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Економіка (освітня програма «Економіка бізнесу»)

051

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,35

0,4

0,25

100

115

100

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,35

0,4

0,25

100

115

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Менеджмент

073

Маркетинг

075

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

Міжнародні економічні відносини

292

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,35

0,4

0,25

100

115

100

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Шифри спеціаль-ностей

Спеціальності

Освітні програми

 
 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

051

Економіка

Економіка бізнесу

 

Економіка та управління будівництвом

 

Прикладна економіка

 

Управління персоналом та економіка праці

 

Економіка (освітньо-наукова програма)

-

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма)

-

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

(освітньо-наукова програма)

-

 

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

 

Менеджмент інноваційної діяльності

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Логістика

 

Управління митною діяльністю

 

Управління інноваційною діяльністю

 

Бізнес-адміністрування

 

Менеджмент (освітньо-наукова програма)

-

 

075

Маркетинг

Маркетинг

 

Інтернет-маркетинг

 

Маркетинг (освітньо-наукова програма)

-

 

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

 

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

 

Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)

-

 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» (ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ) У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ПІД ЧАС ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ НА 2 та 3 КУРС

Шифри спеціальностей

Спеціальності

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

292

Міжнародні економічні відносини

Окрім того, випускники коледжів можуть також вступати на спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та 292 «Міжнародні економічні відносини» на 1 курс трирічної скороченої програми навчання

 

Оновлено 5 днів 16 годин тому