Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Ознайомча інформація про інститут економіки і менеджменту

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» уже понад 70 років здійснює підготовку висококваліфікованих економічнихкадрів. Інститут сьогодні – один із лідерів економічної та менеджерської бізнес-освіти нетільки західного регіону, а й усієї України. У своїй структурі він об’єднує вісім кафедр:

 • економіки підприємства та інвестицій;
 • обліку та аналізу;
 • фінансів;
 • менеджменту і міжнародного підприємництва;
 • зовнішньоекономічної та митної діяльності;
 • менеджменту персоналу та адміністрування;
 • маркетингу і логістики;
 • менеджменту організацій.

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад Інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. У стінах ІНЕМ працюють відомі в освітніх і наукових колах особистості, зокрема, професори Олег Кузьмін, Ігор Алєксєєв, Марія Бондарчук, Олена Бочко, Мирослава Бублик, Олег Височан, Любов Гальків, Неллі Георгіаді, Михайло Гончар, Зоряна Двуліт, Андрій Завербний, Анатолій Загородній, Галина Захарчин, Олег Карий, Василь Козик, Євген Крикавський, Олександр Маслак, Ольга Мельник, Ольга Мних, Ігор Новаківський, Микола Одрехівський, Ігор Олексів, Степан Паранчук, Галина Партин, Йосиф Петрович, Любомир Пилипенко, Жанна Поплавська, Ольга Пирог, Віталій Рисін, Йосиф Ситник, Олег Скаско, Ігор Скворцов, Наталія Станасюк, Ірина Хома, Ліана Чернобай, Наталія Чухрай, Людмила Шкварчук, Нестор Шпак, Роман Шуляр, Ігор Яремко, Михайло Яструбський та ін. На кафедрах ІНЕМ працюють понад 40 докторів економічних наук, професорів та понад 250 доцентів, кандидатів економічних наук.

Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу Інституту економіки і менеджменту є здобуті відзнаки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо. Засвідчують чималі здобутки професорсько-викладацького складу Інституту й здобуті міжнародні та вітчизняні гранти, сертифікати, захищені дисертації, а також публікації у провідних світових і вітчизняних наукових виданнях.

Випускники кожного напряму та спеціальності Інституту економіки і менеджменту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та надержавні й службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Інститут економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активнаспівпра ця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв'язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.

Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища. Із перших років навчання викладання чималої кількості дисциплін за вибором студента здійснюється як українською, так і іноземними мовами. Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати – інформаційні, мовні, економічні, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

Кращі студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають різноманітні стипендії, зокрема, Львівської політехніки, урядів іноземних держав, бізнес-структур, органів державної влади тощо.

Студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном. Для розвитку індивідуальних здібностей та талантів студентів Інститут економіки і менеджменту пропонує значне різноманіття наукових гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, дискотек, а також можливість реалізуватись у різних проектах студентського самоврядування. У розпорядженні студентів є бібліотеки Львівської політехніки та ІНЕМ, сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спорткомплекси, бази
відпочинку. Наші студенти вміють навчатись і веселитись. Вони беруть активну участь в університетських фестивалях художньої самодіяльності «Весна Політехніки», «Осінь Політехніки», «Міс Політехніки», «День першокурсника», «День економіста», «Дебют першокурсника», у конкурсі талантів ІНЕМ, діяльності художніх колективів «Просвіти», а також у різноманітних спортивних заходах Львівської політехніки. В Інституті економіки і менеджменту навчається чимало іноземних студентів із різних куточків світу. Завдяки цьому створені можливості пізнавання різних культур та національностей, а також налагодження корисних контактів.

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту сьогодні – це:

 • понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;
 • фаховий професорсько-викладацький колектив, більше понад 95% якого становлять професори та доценти з науковими ступенями докторів і кандидатів економічних наук;
 • міжнародне визнання диплому;
 • працевлаштування за фахом;
 • можливість здобути паралельно диплом європейського університету;
 • поглиблене вивчення іноземних мов, використання новітніх методів навчання, викладання дисциплін іноземними мовами, заняття у комп’ютерних лабораторіях із найсучаснішим спеціалізованим програмним забезпеченням;
 • безкоштовний доступ до сучасної навчально-наукової літератури та мережі Інтернет;
 • забезпечення гуртожитками;
 • розвинута міжнародна співпраця із провідними університетами та науковими центрами;
 • врахування у навчальному процесі найсучасніших досягнень європейської та світової освітньої практики;
 • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі, а згодом і в докторантурі;
 • участь у тематичних навчально-пізнавальних екскурсіях та студентських наукових заходах;
 • зустрічі з відомими представниками бізнесу, політики, освіти, спорту, культури, мистецтва тощо;
 • можливість самореалізуватись у колективах художньої самодіяльності за усіма видами творчості, у волонтерських програмах та соціальних проектах;
 • можливість використовувати сучасні спорткомплекси, басейни, палаци спорту, спортивні майданчики, бази відпочинку тощо;
 • можливість пройти військову підготовку.

Кожен із абітурієнтів хоче навчатися у престижному навчальному закладі. Інститут економіки і менеджменту та Львівська політехніка – це вибір, який допоможе у майбутньому. ІНЕМ – це вікно у світ успіху і визнання.

Оновлено 2 міс 3 тижн тому