Вчена рада інституту державного управління

Голова Вченої ради ІНДУ:

  • Кіцак Тарас Миколайович – к.держ.упр., в.о. директора інституту;

 

Заступник голови Вченої ради ІНДУ:

  • Матвіїшин Євген Григорович – д.е.н., професор, завідувач кафедри РМР;

 

Секретар Вченої ради ІНДУ:

  • Бліщук Катерина Михайлівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри РМР;

 

Члени Вченої ради інституту ІНДУ:

  • Великопольський Роман Володимирович – заступник директора;
  • Красівський Орест Якубович – д.і.н., професор, завідувач кафедри ДПВ;
  • Петровський Петро Михайлович – д.держ.упр., професор, завідувач ПУС;
  • Кіянка Ірина Богданівна – д.політ.н., доцент, доцент кафедри ДПВ;
  • Дробот Ігор Олександрович – д.держ.упр., професор, професор кафедри ПУС;
  • Вовжиняк Мар’яна Владиславівна – голова ради молодих науковців.
Оновлено 3 місяці тому