Центр підвищення кваліфікації публічних службовців

Колективом Інституту, як правонаступником Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, за більше ніж 25-річний період забезпечено професійне навчання за програмами підвищення кваліфікації понад 50 тисяч державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств установ і організацій, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Основними завданнями Центру підвищення кваліфікації Інституту є надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, керівників державних і комунальних підприємств установ і організацій для розвитку їх практичних навичок із вирішення прикладних проблем, що виникають у реальному політичному та соціальному середовищах.

Здобуті знання і навички підвищують спроможність слухачів програм підвищення кваліфікації брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування.

Програми центру підвищення кваліфікації спрямовані на набуття слухачами знань і практичних навичок з проблематики: 

 • публічної політики; 
 • правового та інформаційного забезпечення публічного управління; 
 • публічної служби та антикорупційної політики; 
 • публічного управління економічними процесами; 
 • секторальних і галузевих реформ (освіта, культура, охорона здоров’я тощо); 
 • управління персоналом; 
 • державної та комунальної власності; 
 • ресурсів розвитку територіальних громад; 
 • природних ресурсів, зокрема земельних відносин; 
 • мовної підготовки (української, англійської, німецької чи французької мов). 

Слухачі мають можливість вільно обирати навчальні дисципліни чи окрему тематику відповідно до професійних інтересів. 

За тривалістю та інтенсивністю програми підвищення кваліфікації поділяються на: 

 • довгострокові (професійні (сертифікатні)) програми підвищення кваліфікації обсягом не менше 2 кредитів ЄКТС (60 годин); 
 • короткострокові програми обсягом 0,2 – 1 кредит ЄКТС. 

За змістом програми підвищення кваліфікації поділяються на: 

 • загальні програми – програми, які охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями; 
 • спеціальні програми – програми, які охоплюють питання функціонування та основних напрямів діяльності окремого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. 

Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну або вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо) форми навчання. 

За результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами та за короткостроковими програмами, за умови їх успішного виконання, видається СЕРТИФІКАТ про підвищення кваліфікації. 

У центрі підвищення кваліфікації також організовано професійне навчання за програми погодженими Наказом НАДС від 09.08.2021 № 123-21
 


з/п

Напрям

1

Загальна професійна (сертифікатна) програма для підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б»

2

Загальна професійна (сертифікатна) програма для підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В»

3

Загальна короткострокова програма з питань управління публічними фінансами для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

4

Загальна короткострокова програма з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

5

Загальна короткострокова програма з питань лідерства для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б» 

6

Загальна короткострокова програма з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

7

Загальна короткострокова програма з питань комунікації та взаємодії для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

8

Загальна короткострокова програма з питань впровадження змін для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б»

9

Загальна короткострокова програма з питань сприйняття змін для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «В», посадових осіб місцевого самоврядування

10

Загальна короткострокова програма з питань стратегічного управління та планування для підвищення кваліфікації державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування

Колективом Інституту постійно розробляються нові інноваційні програми професійного навчання. 

Оновлено 11 місяців 1 тиждень тому