Дію карантину на території Національного університету «Львівська політехніка» продовжено до 28 лютого 2021 року

Адміністрація Львівської політехніки
Інтер'єр головного корпусу Львівської політехніки

Відповідно до Наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 687-1-10 від 21 грудня 2020 р., на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2» та з метою забезпечення проведення семестрового контролю із застосуванням технологій дистанційного навчання у Львівській політехніці дію карантину на території Університету продовжено до 28 лютого 2021 року.

  • В період дії карантину необхідно дотримуватись усіх встановлених раніше заходів протидії епідемії коронавірусної інфекції та недопущення поширення COVID-19.
  • На період з 8 січня 2021 року до 24 січня 2021 року заборонено відвідування здобувачами освіти навчальних корпусів Університету.
  • Заліково-екзаменаційну сесію здобувачів вищої освіти потрібно провести у дистанційному режимі відповідно до Порядку організації та проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання у Національному університеті «Львівська політехніка», затвердженого наказом № 258-1-10 від 28.05.2020 р., у терміни, які визначені в затверджених графіках навчального процесу.
  • Для студентів третього курсу бакалаврського рівня вищої освіти денної форми навчання, відповідно до п. 4 наказу № 403-1-10 від 20.08.2020 р., дисципліна «Фізичне виховання» не підлягає атестації.

На період карантину керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити виконання покладених на них функцій та завдань із застосуванням, за можливості, гнучкого режиму роботи працівників, який може передбачати різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників чи позмінну роботу працівників.