Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Навчальний процес

Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини організовує викладання базових навчальних дисциплін з історії та культури України для студентів інженерно-технічних, економічних і гуманітарних спеціальностей, а також здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм» та магістрів зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство». З 2017 року при кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

В умовах зростання суспільної ролі збереження та популяризації історико-культурної спадщини спостерігається потреба у фахівцях музейної та пам’яткоохоронної діяльності. Наші студенти можуть реалізувати свої професійні знання у сфері екскурсійних послуг, експозиційної та науково-дослідної роботи, пов’язаної із комплектуванням музейних фондів, атрибуцією та рекламної діяльності.

Випускники вищих професійно-технічних училищ та коледжів усіх напрямів підготовки можуть вступати на 2 курс навчання за напрямом «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм».

Оновлено 4 міс 3 тижн тому