Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Історія кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Кафедру було засновано у 1991 р. ЇЇ колектив складають 20 викладачів, серед яких 2 доктори наук, 16 кандидатів наук. Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Вербицька Поліна Василівна. 

Кафедра функціонує як професійний навчально методичний та науковий підрозділ та організовуючи викладання базових навчальних дисциплін з історії та культури України для студентів інженерно-технічних, економічних і гуманітарних спеціальностей.

Викладачі кафедри проводять грунтовну роботу для впровадження європейських підходів у зміст та викладання навчальних дисциплін, а також забезпечення студентів навчальними виданнями, які відповідають сучасному рівню розвитку науки й освіти. Зважаючи на зв’язок між науковою кваліфікацією та якістю викладання, на кафедрі особливу увагу приділяють науково дослідній роботі. При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 032 — «Історія та археологія». Видається науковий журнал «Історико-культурні студії».

Науково-дослідною темою кафедри є «Інноваційний потенціал історико-культурної спадщини». Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів. Колектив кафедри, відповідаючи на суспільні виклики, пропонує студентам засоби для розуміння складних взаємозв’язків історичного минулого, критичного переосмислення соціокультурного досвіду, формування бачення їх майбутнього та усвідомлення власної ролі у конструктивному суспільному діалозі та демократичному поступі України.

У 2013-2014 рр. кафедра розпочала підготовку бакалаврів зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство», з 2020 року зі спеціальності «Музейна, пам’яткоохоронна діяльність і культурний туризм». Наші студенти можуть реалізувати свої професійні знання у сфері екскурсійних послуг, експозиційної та науково-дослідної роботи, пов’язаної із комплектуванням музейних фондів, атрибуцією та рекламної діяльності. Високу якість знань та практичних навичок забезпечує проходження студентами практики в музеях, історико культурних заповідниках, пам’яткоохоронних організаціях, в підрозділах органів управління культурою та культурною спадщиною, а також їх активне залучення до наукової роботи, зокрема до участі в студентських конференціях, семінарах, тренінгах.

З 2017 року кафедра проводить набір студентів у магістратуру зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство». 

Здобувши освіту за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство», випускники матимуть змогу реалізувати свої компетентності в музеях та закладах музейного типу, у виставкових залах та галереях, у турагенціях, в історико культурних заповідниках, органах управління культурою та культурною спадщиною, та у закладах, які надають екскурсійні послуги.

Випускники зможуть працювати спеціалістами державної служби у сфері культури, екскурсоводами, менеджерами соціокультурної діяльності, дизайнерами музейних експозицій, організаторами галерей та виставок, фахівцями зі зберігання культурних цінностей.

Оновлено 1 тижд 20 год тому